Про посилення відповідальності за порушення правил торгівлі та спекуляцію. Указ від 07.03.1990 №8918-XI

Президія Верховної Ради УРСР Указ від 07.03.1990 №8918-XI
Увага! Не остання редакція від 07.03.1990. Прийняття
Реквізити

Видавник: Президія Верховної Ради УРСР

Тип Указ

Дата 07.03.1990

Номер 8918-XI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про посилення відповідальності за порушення правил торгівлі та спекуляцію
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 12, ст. 194 )
Враховуючи пропозиції громадян і громадських організацій про посилення боротьби з порушеннями правил торгівлі та спекуляцією, Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60) такі зміни і доповнення:
1. Статті 155, 156, 157, 160 і 160-2 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 155. Порушення правил торгівлі працівниками торгівлі або громадського харчування
Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування правил торгівлі -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до ста карбованців.
Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, які не є службовими особами, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до п'ятисот карбованців.
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців.
С т а т т я 156. Порушення правил торгівлі спиртними напоями
Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців.
С т а т т я 157. Дрібна спекуляція
Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою наживи у невеликих розмірах товарів або інших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує ста карбованців, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції.
Дрібна спекуляція, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене в частині першій цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від трьохсот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією предметів спекуляції або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів спекуляції".
"С т а т т я 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях
Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях, а також на автомобільних шляхах, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.
Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі".
"С т а т т я 160-2. Незаконний продаж товарів або інших предметів
Незаконний продаж громадянами товарів або інших предметів, не вироблених ними, за цінами, що перевищують діючі державні роздрібні ціни на ці товари або предмети, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі.
Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене в частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів торгівлі".
2. У статті 27:
частину другу викласти в такій редакції:
"При необхідності підвищення відповідальності за окремі види адміністративних правопорушень законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено більш високі розміри штрафів";
частину третю виключити.
3. У частині першій статті 218 цифри "158 - 160-1" замінити цифрами "158, 159, 160-1".
4. Статтю 221 після цифр "157" доповнити цифрами "160".
5. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "дрібної спекуляції" доповнити словами "торгівлі з рук у невстановлених місцях".
6. Частину третю статті 263 після слів "і демонстрацій" доповнити словами "чи торгували з рук у невстановлених місцях".
7. Частину другу статті 268, частину другу статті 277, частину першу статті 294, пункт перший статті 313 після цифр "157" доповнити цифрами "160".
II. Внести до Кримінального кодексу Української РСР такі зміни і доповнення:
1. Статті 154, 155-3 і 156-1 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 154. Спекуляція
Спекуляція, тобто скуповування і перепродаж товарів або інших предметів з метою наживи, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч карбованців.
Спекуляція, вчинена неодноразово, або у великих розмірах, або за попереднім зговором групою осіб, або з використанням державних, кооперативних чи інших громадських форм торгівлі, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або штрафом у розмірі від двох тисяч до десяти тисяч карбованців.
Спекуляція, вчинена в особливо великих розмірах, або особою, раніше судимою за спекуляцію, або організованою групою, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
Дрібна спекуляція, вчинена особою, яку двічі протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж дії, -
карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч карбованців.
П р и м і т к а. Під спекуляцією у великих розмірах слід розуміти спекуляцію, розмір наживи від якої становить чотириста карбованців і більше, а під спекуляцією в особливо великих розмірах - одну тисячу карбованців і більше".
"С т а т т я 155-3. Порушення правил торгівлі
Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців, вчинені службовою особою підприємства або організації торгівлі чи громадського харчування з використанням свого службового стану, -
караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців, вчинені працівниками цих підприємств чи організацій за попереднім зговором групою осіб або вчинені неодноразово службовою особою, -
караються позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на той же строк з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч карбованців, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені у великих розмірах або особою, раніше судимою за такі ж злочини, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років або штрафом у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч карбованців, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до чотирьох років.
Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців, вчинені в особливо великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
П р и м і т к а. Під великим розміром слід розуміти продаж або приховування товарів на суму дві тисячі п'ятсот карбованців і більше, а під особливо великим розміром - десять тисяч карбованців і більше".
"С т а т т я 156-1. Порушення правил торгівлі спиртними напоями
Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі і громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -
карається виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від двохсот до однієї тисячі карбованців, з позбавленням права займати певні посади на підприємствах і в організаціях торгівлі або громадського харчування на строк від трьох до п'яти років".
2. В абзаці третьому частини четвертої статті 25 слова і цифри "(стаття 155-3 частина 2)" замінити словами і цифрами "(стаття 155-3 частини 1, 2 і 3)".
у частині першій статті 111 виключити цифри "155-3";
у частині другій статті 112 слово і цифри "статтями 156" замінити словом і цифрами "статтями 155-3, 156".
IV. Цей Указ набирає чинності з моменту його опублікування в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 7 березня 1990 року
N 8918-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про посилення відповідальності за порушення правил торгівлі та спекуляцію
Враховуючи пропозиції громадян і громадських організацій про посилення боротьби з порушеннями правил торгівлі та спекуляцією, Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60) такі зміни і доповнення:
1. Статті 155, 156, 157, 160 і 160-2 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 155. Порушення правил торгівлі працівниками торгівлі або громадського харчування
Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування правил торгівлі -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до ста карбованців.
Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, які не є службовими особами, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до п'ятисот карбованців.
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців.
С т а т т я 156. Порушення правил торгівлі спиртними напоями
Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців.
С т а т т я 157. Дрібна спекуляція
Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою наживи у невеликих розмірах товарів або інших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує ста карбованців, -

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!