• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 24.01.1983 № 4617-X
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 24.01.1983
 • Номер: 4617-X
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 24.01.1983
 • Номер: 4617-X
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1983, N 6, ст. 87 ) ( Указ затверджено Законом N 5466-X від 30.06.1983, ВВР, 1983, N 28, ст. 575 )
Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1981 року "Про заходи щодо посилення державної допомоги сім'ям, які мають дітей" та від 5 травня 1982 року "Про внесення змін до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю та інших законодавчих актів СРСР", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства про працю Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Кодексу законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) такі зміни і доповнення:
1. Статті 105, 179 і 181 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника
Робітникам і службовцям, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються адміністрацією підприємства, установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації відповідно до законодавства Союзу РСР";
"С т а т т я 179. Відпустки по вагітності, родах і догляду за дитиною
Жінкам надаються відпустки по вагітності і родах тривалістю п'ятдесят шість календарних днів до родів і п'ятдесят шість (у разі ненормальних родів або народження двох і більше дітей - сімдесят) календарних днів після родів і, за їх бажанням, при наявності загального трудового стажу не менше одного року частково оплачувані відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку одного року з виплатою за ці періоди допомоги по державному соціальному страхуванню.
Крім зазначених відпусток, жінці, за її заявою, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора року";
"С т а т т я 181. Порядок надання відпусток по догляду за дитиною і зарахування їх в стаж роботи
Частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку одного року і додаткова відпустка без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора року надаються за заявою жінки повністю або частинами в межах встановленого строку і оформлюються наказом (розпорядженням) адміністрації.
Час частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку одного року і додаткової відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора року зараховується як в загальний, так і в безперервний стаж роботи і в стаж роботи за спеціальністю. В стаж роботи, що дає право на щорічні оплачувані відпустки, час відпусток по догляду за дитиною не зараховується".
2. Частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
"Угодою сторін може бути обумовлено суміщення професій (посад) в порядку і на умовах, передбачених законодавством".
3. Пункт 3 статті 82 після слів "соціальному страхуванню" доповнити словами "за винятком частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку одного року".
4. Статтю 126 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Гарантії, встановлені частинами першою і другою цієї статті, поширюються і на робітників та службовців - авторів промислових зразків, які залучаються до участі в роботах, пов'язаних з використанням на підприємствах, в установах і організаціях створених ними промислових зразків".
У частинах першій і другій цієї статті слова "підприємстві, в організації" замінити словами "підприємстві, в установі, організації".
5. Частину другу статті 182 викласти в такій редакції:
"Крім зазначеної в частині першій цієї статті відпустки, жінки, що усиновила новонароджену дитину безпосередньо з родильного будинку, за її заявою, надається частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку одного року, а також додаткова відпустка без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора року на умовах і в порядку, встановлених статтями 179, 181 цього Кодексу".
6. Пункт 1 статті 255 викласти в такій редакції:
"1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, а жінки, крім того, допомогою по вагітності, родах і по догляду за дитиною до досягнення нею віку одного року".
7. У статтях 10, 11, 16, 18, 19, 98, 101, 102, 155, 161, 193, 247 (пункт 4 частини першої) найменування "фабричний, заводський, місцевий комітет професійної спілки" та в статтях 223 і 250 найменування "комітет професійної спілки" замінити найменуванням "профспілковий комітет".
8. У статтях 43, 52, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 86, 87, 93, 135-2, 142, 144, 157, 159, 162, 171, 183, 185, 188, 200, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 239, 242, 246, 247 (за винятком пункту 4 частини першої), 248, 249, 250, 252, 264 найменування "фабричний, заводський, місцевий комітет професійної спілки" замінити найменуванням "профспілковий комітет підприємства, установи, організації".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

О.ВАТЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 24 січня 1983 р.
N 4617-X