• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 20.01.1997 № 51 | Документ не діє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 січня 1997 р. N 51
Київ
Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 620 від 07.05.98 N 1638 від 16.10.98 ) ( Про продовження терміну дії посвідчень див. Постанову КМ N 979 від 05.06.99 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1105 від 21.08.2001 N 767 від 16.06.2004 N 563 від 12.07.2005 N 1283 від 24.12.2005 N 955 від 25.12.2013 N 6 від 11.01.2017 ) ( У тексті Постанови слова "Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство праці та соціальної політики" згідно з Постановою КМ N 1283 від 24.12.2005 )
1. Затвердити Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).
2. Затвердити нові зразки посвідчень, що видаються особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додаються).
Дозволити тимчасово до виготовлення нових посвідчень використовувати для видачі громадянам уже виготовлені бланки посвідчень за зразками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. N 501 "Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 245).
3. Міністерству праці та соціальної політики забезпечити виготовлення бланків посвідчень осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та вкладок до них.
Міністерству праці та соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити своєчасну видачу посвідчень та вкладок до них.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 767 від 16.06.2004, N 563 від12.07.2005 )
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Контроль за дотриманням Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, покласти на Міністерство праці та соціальної політики.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 767 від 16.06.2004, N 563 від12.07.2005 )
Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1997 р. N 51
ПОРЯДОК
видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1. Цей Порядок регулює правила видачі посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надає право користуватися пільгами й компенсаціями, встановленими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", іншими актами законодавства.
3. Інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, віднесеним до категорії 1, а також учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 р. - незалежно від кількості робочих днів, з 1 липня 1986 р. до 31 грудня 1986 р. - не менше 5, а у 1987 році - не менше 14 календарних днів, віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення синього кольору, серія А. При цьому у посвідченні на правій стороні по діагоналі зліва направо ставиться штамп фарбою червоного кольору "Перереєстровано" і на вільному місці виконується запис про дату перереєстрації. Починаючи з 1 жовтня 1998 р. зазначене посвідчення без такого штампу вважається недійсним. Посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" і "Постраждалий від Чорнобильської катастрофи" (категорії 1, 2, З серії А) без відмітки про перереєстрацію, передбачену у абзаці першому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 р. N 135 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 68, число 34, с. 7; 1998 р., N 19, ст. 681), з тимчасовими вкладками затвердженого цією постановою зразка для осіб, які станом на 1 жовтня 1998 р. не отримали відповідної довідки у Державному галузевому архіві Міністерства оборони, вважаються чинними до 1 травня 1999 року.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 620 від 07.05.98, N 1638 від 16.10.98 )
( Тимчасову вкладку див. в Постанові КМ N 1638 від 16.10.98 )
До посвідчення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, додається вкладка за встановленим зразком (додаток N 11). Зазначене посвідчення без вкладки з 1 січня 1997 р. вважається не дійсним.
Якщо після чергового переогляду медико-соціальною експертною комісією особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не підтверджено будь-яку групу інвалідності, посвідчення категорії 1 підлягає заміні на посвідчення іншої категорії відповідно до законодавства.
4. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224), віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення сірого кольору, серія Б.
5. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з 1 липня 1986 р. до 31 грудня 1986 р. від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році - від 1 до 14, у 1988 - 1990 роках - не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або на їх будівництві - не менше 14 календарних днів у 1986 році, віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення зеленого кольору, серія А. При цьому у посвідченні на правій стороні по діагоналі зліва направо ставиться штамп фарбою червоного кольору "Перереєстровано" і на вільному місці виконується запис про дату перереєстрації. Починаючи з 1 жовтня 1998 р. зазначене посвідчення без такого штампу вважається недійсним. Посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" і "Постраждалий від Чорнобильської катастрофи" (категорії 1, 2, З серії А) без відмітки про перереєстрацію, передбачену у абзаці першому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 р. N 135 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 68, число 34, с. 7; 1998 р., N 19, ст. 681), з тимчасовими вкладками затвердженого цією постановою зразка для осіб, які станом на 1 жовтня 1998 р. не отримали відповідної довідки у Державному галузевому архіві Міністерства оборони, вважаються чинними до 1 травня 1999 року.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 620 від 07.05.98, N 1638 від 16.10.98 )
( Тимчасову вкладку див. в Постанові КМ N 1638 від 16.10.98 )
До пунктів дезактивації техніки і санітарної обробки населення належать пункти у межах сіл Діброви Поліського, Дитяток і Старих Соколів Іванківського районів, на аеродромах Чернігівського вищого військового училища льотчиків у місті Чернігові і селі Малійках Чернігівського району Чернігівської області та пункт дезактивації залізничного транспорту на станції Вільча Поліського району.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи (не віднесеним до категорії 2), які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, чи таким, що постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, і віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення зеленого кольору, серія Б.
6. Особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, і віднесеним до категорії 4, видаються посвідчення коричневого кольору, серія В.
7. Особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, видаються посвідчення рожевого кольору, серія Г.
8. Неповнолітнім дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, видаються посвідчення жовтого кольору, серія Д.
Неповнолітнім дітям, яким відповідно до статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" встановлена інвалідність, пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, до посвідчення серії Д видається вкладка за встановленим зразком (додаток N 12), яка є підставою для надання пільг, передбачених частиною третьою статті 30 зазначеного Закону.
Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу у передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття - за їх бажанням, відповідно з часу одруження або влаштування на роботу) особам, зазначеним у статті 27 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", категорії встановлюються відповідно до статті 14 зазначеного Закону, а посвідчення видаються згідно з цим Порядком.
9. Неповнолітнім дітям померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2, 3, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, видаються довідки встановленого зразка (додаток 2).
Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення ( Зразок посвідчення див. в.
Дружині (чоловіку) (якщо вони не одружилися вдруге) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видається посвідчення.
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 6 від 11.01.2017 )( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1105 від 21.08.2001 )
10. Видача посвідчень провадиться:
народним депутатам України, відповідальним працівникам Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Прокуратури України, Кабінету Міністрів України, а також керівникам центральних органів виконавчої влади, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, працівникам підприємств і організацій, розташованих у зоні відчуження, - Мінпраці;
( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 767 від 16.06.2004, N 563 від 12.07.2005, N 1283 від 24.12.2005 )
іншим потерпілим і учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також дружині (чоловіку) або опікуну дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування за місцем проживання.
( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1105 від 21.08.2001 )
Посвідчення видаються:
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного з таких документів:
а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;
б) військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;
в) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту);
інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи;
хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - на підставі висновку експертної медичної ради і акта форми N Н-1;
потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224), - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями (додатки N 3 або N 4);
особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток N 5);
особам, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток N 6);
особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток N 7);
особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток N 1);
дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - на підставі довідки встановленого зразка (додатки N 3-10);
громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну - відповідно до законодавства;
дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.
( Пункт 10 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з Постановою КМ N 1105 від 21.08.2001 )
Дружині (чоловіку) (якщо вони не одружилися вдруге) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видається посвідчення на підставі документів про участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт.
( Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 6 від 11.01.2017 )
Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу, що видає посвідчення.
11.
( Абзац перший пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 955 від 25.12.2013 )
У разі втрати або псування посвідчення замість нього видається дублікат на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, а також особистої заяви (з поясненням обставин втрати або псування посвідчення і зазначенням його номера і дати видачі) та публікації в пресі повідомлення про визнання втраченого посвідчення недійсним.
Дублікат видається органом, який видав посвідчення, або органом, який видає такі посвідчення за новим місцем проживання громадянина, на підставі завірених в установленому порядку копій документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку. Угорі у лівому кутку посвідчення ставиться штамп або робиться чорним чорнилом надпис: "Дублікат. Видано замість посвідчення серії ... N ...".
( Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1105 від 21.08.2001 )
У разі відшукання втраченого посвідчення воно підлягає обов'язковому здаванню для знищення органові, яким видано його дублікат.
( Абзац п'ятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1105 від 21.08.2001 )
12. Спірні питання щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, розглядаються комісіями при Київській і Житомирській облдержадміністраціях на підставі відповідних письмових підтверджень, виданих керівниками підприємств, організацій та установ, які направляли цих осіб на роботу до зони відчуження, або керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за місцем виконання робіт.
Спірні питання щодо визначення статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, розглядаються відповідними комісіями Київської і Житомирської облдержадміністрацій на підставі довідок та інших документів, що засвідчують факт перебування в населеному пункті, віднесеному до зони відчуження, виданих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вирішуються комісією при Мінпраці, до складу якої, крім спеціалістів зазначеного Міністерства включаються спеціалісти МОЗ, МНС, Мінюсту, Міноборони, Держкомгідромету та Київської облдержадміністрації за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
( Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 767 від 16.06.2004, N 563 від 12.07.2005, N 1283 від 24.12.2005 )
Рішення зазначених комісій є підставою для видачі посвідчень відповідної категорії.
У разі встановлення цими комісіями факту необгрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії посвідчення на підставі рішення комісії підлягає вилученню.
Додаток N 1
до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
ДОВІДКА
Видана
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який(яка) працював(ла) з "____" ________________ 19...... р. по
"___"__________ 19..... р. в населеному пункті ______
і на посаді _____________________________________________________
виконував(ла) роботи _____________________________________________
_________________________________________________________________.
Довідка є підставою для видачі посвідчень особам, які
працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14
календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987
років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими
умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими
завданнями, і дає право на пільги, передбачені статтею 24 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Керівник ________ "___" _______19__р.
(підпис)
МП
Додаток 2
до Порядку видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Зразок
ДОВІДКА
Видана ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
народження _____________________, який (яка) є неповнолітньою
(рік народження)
дитиною померлого громадянина ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
із числа ліквідаторів, потерпілих
------------------------
(непотрібне закреслити)
категорії ______________________, смерть
(словами)
якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
Довідка є підставою для надання пільг і компенсацій, передбачених
статтями _______________________________Закону України "Про статус
(словами)
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи".
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації _________________ "___"________200___р."
(підпис)
МП
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1105 від 21.08.2001 )
Додаток N 3
до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ_________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N ___________________
Виданої гр-ну (ці)________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) на 26 квітня 1986 р.
постійно проживав(ла) і був(ла) прописаний (на)
в_________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
______________________ області і у встановленому
порядку евакуйований (на) " " ______________19__р.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи категорії 2 відповідно до статті 14
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку ________
(підпис)
Довідку одержав(ла) ________
(підпис)
" "____________19 р.
МП
Продовження додатка N 3
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ_________________________________________________
ДОВІДКА N_______
Видана гр-ну (ці) ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) на 26 квітня 1986 р. постійно проживав (ла)
і був (ла) прописаний (на)
в_________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
___________________області і у встановленому
порядку евакуйований(на) " " _________________19___р.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи категорії 2 відповідно до статті 14
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації ________
(підпис)
МП " "_______________19 р.
Додаток N 4
до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ_________________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N_______
Виданий гр-ну(ці)_________________________________________________
(прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
по батькові)
про те, що він (вона) з моменту аварії
по___________________
постійно проживав (ла) у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення у _____________________________________________________
(найменування
___________________________________________області.
населеного пункту)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 2 відповідно
до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і
дає право на пільги, передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку ________
(підпис)
Довідку одержав (ла) ________
(підпис)
"___"_____________19 р.
МП
Продовження додатка N 4
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ_________________________________________________
ДОВІДКА N_______________
Видана гр-ну (ці)_________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
про те, що він (вона) з моменту аварії
по___________________
постійно проживав (ла) у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення у _____________________________________________________
(найменування населеного пункту)
____________________________________________області.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 2 відповідно
до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і
дає право на пільги, передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації _______
(підпис)
МП " " ______________19 р.
Додаток N 5
до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ_________________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N _______
Виданий гр-ну (ці)________________________________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові)
про те, що він (вона) постійно проживав (ла) на території зони
безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного
відселення на день аварії або за станом на 1 січня 1993 р. прожив
(ла) у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох
років, а на території зони гарантованого добровільного відселення
- не менше трьох років
у_________________________________________________________________
(найменування
___________________________________________________________області
населеного пункту)
та відселений (на) або самостійно переселився (лася) з цієї
території.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 3, відповідно
до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і
дає право на пільги, передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку _______
(підпис)
Довідку одержав (ла) _______
(підпис)
" "_______________19 р.
МП
Продовження додатка N 5
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ_________________________________________________
ДОВІДКА N______
Видана гр-ну (ці)_________________________________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові)
про те, що він (вона) постійно проживав (ла) на території зони
безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного
відселення на день аварії або за станом на 1 січня 1993 р. прожив
(ла) у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох
років, а на території зони гарантованого добровільного відселення
- не менше трьох років у__________________________________________
(найменування населеного пункту)
___________________________________________________________області
та відселений (на) або самостійно переселився (лася) з цієї
території.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 3, відповідно
до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і
дає право на пільги, передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації _______
(підпис)
" "_________19 р.
МП
Додаток N 6
до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ ________________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N___________________
Виданий г-ну(ці) _________________________________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові)
про те, що він(вона) дійсно постійно проживає або постійно працює
чи постійно навчається у зоні безумовного (обов'язкового) та
гарантованого добровільного відселення і за станом на 1 січня 1993
р. проживав(ла) або відпрацював(ла) чи постійно навчався(лася) у
зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а
у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох
років у___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
__________________________________________ області.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 3, відповідно
до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і
дає право на пільги, передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку _______
(підпис)
Довідку одержав (ла) _______
(підпис)
" "__________19 р.
МП
Продовження додатка N 6
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ ________________________________________________
ДОВІДКА N____________________
видана гр-ну(ці) _________________________________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові)
про те, що він(вона) постійно проживає або постійно працює чи
постійно навчається у зоні безумовного (обов'язкового) і
гарантованого добровільного відселення, за умови, що він (вона)
станом на 1 січня 1993 р. проживав(ла) або відпрацював(ла) чи
постійно навчався(лася) у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого
добровільного відселення - не менше трьох років
у_________________________________________________________________
__________________________________________________________області.
(найменування населеного пункту)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 3, відповідно
до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і
дає право на пільги, передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації _______
(підпис)
" "_________19 р.
МП
Додаток N 7
до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ ________________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N ___________________
Виданий гр-ну (ці) _______________________________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові)
про те, що він(вона) дійсно постійно проживає або постійно працює
чи постійно навчається на території зони посиленого
радіоекологічного контролю і за станом на 1 січня 1993 р.
проживав(ла) або відпрацював(ла) чи навчався(лася) у цій зоні не
менше чотирьох років
у_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
__________________________________________________________області.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 4, відповідно
до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і
дає право на пільги, передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Посадова особа,
яка видала довідку _______
(підпис)
Довідку одержав (ла) _______
(підпис)
" "__________19 р.
МП
Продовження додатка N 7
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ ________________________________________________
ДОВІДКА N____________________
видана гр-ну(ці) _________________________________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові)
про те, що він(вона) постійно проживає або постійно працює чи
постійно навчається на території зони посиленого радіоекологічного
контролю і за станом на 1 січня 1993 р. проживав(ла) або
відпрацював(ла) у цій зоні не менше чотирьох років у
__________________________________________________________________
__________________________________________________________області.
(найменування населеного пункту)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 4, відповідно
до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і
дає право на пільги, передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Заступник голови
держадміністрації _________
(підпис)
МП "___" __________19 р.
Додаток N 8
до Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ_________________________________________________
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N _________
Виданий гр-ну (ці)________________________________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові)
про те, що він(вона) народився (лася)_________________19 р. від
батька (матері)
(число, місяць)
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
або потерпілим від Чорнобильської катастрофи (необхідне
підкреслити) категорії___.
Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, потерпілої
від Чорнобильської катастрофи, відповідно до статті 27 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" і дає право на пільги,
передбачені цим Законом.
Довідка дійсна з пред'явленням свідоцтва про народження.
Посадова особа,
яка видала довідку _______