Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Постанова від 23.03.1995 №213

Кабінет Міністрів України Постанова, Методика від 23.03.1995 №213
Остання редакція від 21.06.2019. Внесення змін (постанова від 05.06.2019 N 477 /477-2019-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 1995 р. № 213
Київ
Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 831 від 16.11.2016 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 864 від 31.10.95 № 525 від 30.05.97 № 951 від 08.08.2001 № 843 від 05.07.2004 № 1185 від 31.10.2011 № 492 від 23.05.2012 № 268 від 25.03.2015 № 831 від 16.11.2016 № 637 від 23.08.2017 № 477 від 05.06.2019 )
Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель" Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина в редакціїПостанови КМ № 637 від 23.08.2017 )
1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 843 від 05.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 831 від 16.11.2016 )( Пункт 2 виключено на підставіПостанови КМ № 637 від 23.08.2017 )
3. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству сільського господарства і продовольства, Уряду Автономної Республіки Крим і облвиконкомам разом з Українською академією аграрних наук провести до 1 липня 1995 р. на основі зазначеної Методики грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим, областях, їх кадастрових і адміністративних районах та сільськогосподарських підприємствах.
4. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з міськвиконкомами провести до 1 жовтня 1995 р. з метою виробничої апробації грошову оцінку земель міст Одеси, Чернігова, Броварів та смт. Ланівців Тернопільської області.
5. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з грошовою оцінкою земель, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України
Інд.22

В.ПУСТОВОЙТЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 1995 р. № 213
МЕТОДИКА
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
( Назва Методики із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 843 від 05.07.2004, № 831 від 16.11.2016 )( У тексті Методики слова "(у карбованцях)" замінено словами "(у гривнях)" згідно з Постановою КМ № 951 від 08.08.2001 )( У назві та тексті Методики слова "грошова оцінка" у всіх відмінках замінено словами "нормативна грошова оцінка" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 843 від 05.07.2004 )
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку земель" .
( Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 843 від 05.07.2004, № 831 від 16.11.2016 )
2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани території, відомості Державного земельного кадастру, інвентаризації земель та державної статистичної звітності.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 831 від 16.11.2016 )
2-1. Дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.
У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.
( Пункт 2-1 доповнено абзацом згідно зПостановою КМ № 477 від 05.06.2019 )( Методику доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 492 від 23.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 268 від 25.03.2015 )( Розділ II виключено на підставі Постанови КМ № 831 від 16.11.2016 )
III. НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
21. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою:
В х Нп
Цн = -------- х Кф х Км, (7)
Нк
де Цн - нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);
В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);
Нп - норма прибутку (6%);
Нк - норма капіталізації (3%);
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);
Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки.
( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 843 від 05.07.2004 )
Витрати на освоєння та облаштування території включають відновну вартість - як первісну вартість, що змінюється після проведення переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (у тому числі зовнішнього освітлення) слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту станом на початок року проведення оцінки.
( Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 843 від 05.07.2004 )
Коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:
Км = Км1 х Км2 х Км3, (8)
де Км1 - коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори місцеположення земельної ділянки, зокрема:
а) чисельність населення та адміністративний статус населеного пункту, його місце в системі розселення;
б) розміщення в межах населених пунктів, розташованих у приміських зонах великих міст;
в) розміщення в межах населених пунктів, що мають статус курортів.
Км2 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки в межах населених пунктів, зокрема:
а) відстань до загальноміського центру населеного пункту, концентрованих місць праці, масового відпочинку населення;
б) розташування в ядрі центру великих і найбільших міст та інших населених пунктів, що мають особливо важливе історичне значення, в приморській смузі населених пунктів.
Км3 - коефіцієнт, який характеризує локальні фактори місцеположення земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерногеологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними умовами та рівнем облаштування території.
( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 525 від 30.05.97 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 1995 р. № 213
Київ
Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (додається).
3. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству сільського господарства і продовольства, Уряду Автономної Республіки Крим і облвиконкомам разом з Українською академією аграрних наук провести до 1 липня 1995 р. на основі зазначеної Методики грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим, областях, їх кадастрових і адміністративних районах та сільськогосподарських підприємствах.
4. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з міськвиконкомами провести до 1 жовтня 1995 р. з метою виробничої апробації грошову оцінку земель міст Одеси, Чернігова, Броварів та смт. Ланівців Тернопільської області.
5. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з грошовою оцінкою земель, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України
Інд.22

В.ПУСТОВОЙТЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 1995 р. № 213
МЕТОДИКА
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку земель" .