Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік від 21.02.2001 №163
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 лютого 2001 р. № 163
Київ
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
( Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України  від 2 грудня 2009 року № 1290,  від 17 грудня 2012 року № 1181, від 2 березня 2016 року № 192, від 5 жовтня 2016 року № 741, від 7 липня 2022 року № 767 )
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається.
Установити, що пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Переліку, готуються Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров'я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об'єднаннями роботодавців, і подаються Міністерством соціальної політики до Кабінету Міністрів України.
( абзац другий пункту 1 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 741 )
2. Міністерству соціальної політики надавати роз'яснення щодо порядку застосування Переліку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.
( пункт 2 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 05.10.2016 р. № 741 )
 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 
Інд. 26
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2001 р. № 163 
ПЕРЕЛІК
ВИРОБНИЦТВ, ЦЕХІВ, ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ІЗ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, РОБОТА В ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА СКОРОЧЕНУ ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ТИЖНЯ
Виробництва, роботи, цехи, професії та посади  Тривалість робочого тижня, годин 
1. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ    
ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ, БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ    
Підземні роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних шахтах    
Робітники всіх професій  30 
Майстри гірничі  35 
Роботи на поверхні діючих та тих, що будуються, вугільних, сланцевих, дренажних шахт, розрізів    
Машиніст підіймальної машини: на роботах з проходки та поглиблення вертикальних стовбурів; з обслуговування неавтоматизованого підіймального устаткування, де тривалість паузи у середньому за зміну (виходячи з плану виробництва) між закінченням одного та початком наступного підіймання менш як 2,5 хвилини або безперервна робота із спускання-підіймання людей (за графіком) триває 45 хвилин і більше; на машинах з біциліндроконічними органами навивання  36 
ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ РУДИ (БОКСИТІВ), СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ, НІКЕЛЮ, КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ, ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІН.).
ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО, НАПІВДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА РУД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 
  
Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних рудниках (шахтах)    
Робітники дільниць: очисної (добувної), гірничопідготовчої, гірничокапітальної; буровибухових (бурових, вибухових) робіт; внутрішахтного транспорту, закладальних комплексів та комплексів підземного подрібнення, зайняті на роботах з розробки корисних копалин  36 
Робітники інших підземних дільниць, а також робітники, не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розробки корисних копалин  36 
Майстер гірничий, начальник та механік дільниці, зайняті на роботах з розробки ніобієвих (лопаритових) руд  36 
Відкриті гірничі роботи (включаючи рекультивацію земель)    
Лампівник, зайнятий на заряджанні акумуляторних рудникових ламп на видобутку ніобієвих (лопаритових) руд  36 
Машиніст з прання та ремонту спецодягу, зайнятий на гірничих підприємствах з видобутку ніобієвих (лопаритових) руд, ремонтом спецодягу на підприємствах з видобутку ніобієвих (лопаритових) руд  36 
Прохідник на поверхневих роботах, зайнятий на проходці шурфів глибиною більш як 5 метрів  36 
Працівники дозиметричної служби на гірничих підприємствах на видобутку ніобієвих (лопаритових) руд  36 
Робітники гардеробної, зайняті на шахтах з видобутку ніобієвих (лопаритових) руд на видачі, прийманні та сушінні забрудненого радіоактивними речовинами спецодягу та прибиранні гардеробної  36 
Ремонтувальник респіраторів та протигазів, зайнятий на гірничих підприємствах з видобутку ніобієвих руд  36 
ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ ТА ТОРІЄВОЇ РУД    
Підземні роботи на діючих та тих, що будуються, рудниках і шахтах    
Робітники і майстри, зайняті на підземних гірничих роботах з розвідки та видобутку уранової руди  36 
Відкриті гірничі роботи в діючих та тих, що будуються, кар'єрах, включаючи автомобільний та залізничний транспорт, ремонтні та монтажні роботи    
Робітники, зайняті в умовах радіаційної шкідливості на роздріблювально-сортувальних фабриках, дільницях вилуговування, очищення шахтних вод, а також робітники, зайняті протягом цілого робочого дня ремонтом устаткування в перелічених відділеннях шахтної поверхні уранових шахт  36 
Роботи на поверхні діючих та тих, що будуються, шахт і дренажних рудників    
Працівники  36 
ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ    
Підземні гірничі роботи на проходці шахт та гірничих виробок в геологорозвідці    
Працівники, як зайняті, так і не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розвідки корисних копалин  36 
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ    
Буріння свердловин    
Робітники    
Оператор товарний, зайнятий на перекачуванні нафти, що виділяє вільний сірководень  36 
Вилучення з руди озокериту та асфальтиту    
Апаратник перегонки, апаратник екстрагування, оператор товарний, завантажувач-вивантажувач, гірник, зайнятий підкаткою та відкаткою вагонеток  36 
ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВА ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ, ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ (БАРЕТИНУ ТА ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ, ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ), МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ; ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І БАРИТ; ЗБІР ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ    
Підземні гірничі роботи    
Робітники всіх професій, зайняті на підземних роботах  36 
ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГІПСУ, АНГІДРИТУ, КРЕЙДИ, ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ, ГЛИНИ ТА КАОЛІНУ, КВАРЦУ, СЛЮДИ ТА ІНШИХ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (АЗБЕСТУ, ПОЛЬОВОГО ШПАТУ, КРЕМЕНИСТОГО ВИКОПНОГО БОРОШНА, ПРИРОДНОГО ГРАФІТУ, ДОЛОМІТУ, СТЕАТИТУ (ТАЛЬКУ), НЕГМАТИТУ, ПРИРОДНОГО АСФАЛЬТУ, БІТУМУ ТОЩО)    
Підземні роботи    
Робітники всіх професій, зайняті на підземних роботах  36 
Керівники та фахівці, зайняті безпосередньо на підземних роботах з видобутку азбесту  36 
Відкриті гірничі роботи з видобутку азбесту    
Бурильник шпурів  36 
Забійник  36 
ВИДОБУВАННЯ СОЛІ    
Підземні роботи    
Робітники, зайняті на підземних роботах  36 
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН    
Збагачувальні, дробильно-сортувальні, брикетні та агломераційні фабрики (цехи); випалювання руд та нерудних копалин у чорній металургії    
Робітники (всіх професій) та майстри збагачувальних та дробильно-сортувальних фабрик, рудників, шахт і металургійних заводів, зайняті на дробленні, подрібненні, помелі та шихтуванні руд чорних металів та плавикового шпату, що містять не менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію, сухим способом  36 
Робітники, постійно зайняті навантаженням у залізничні вагони руди, підсушеної до вологості менш як 3 відсотки  36 
Подрібнення, розмелювання та обробка матеріалів у збагаченні кольорових металів    
Переробка руд кольорових та рідкісних металів, плавикового шпату та матеріалів з вмістом менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію    
Дробильник, зайнятий на дробленні гарячого спеку у виробництві глинозему  36 
Транспортувальник та машиніст живильника, зайняті на транспортуванні гарячого спеку у виробництві глинозему  36 
Дробильні та шихтові цехи (відділення) у виробництві свинцю    
Робітники    
Бункерувальник  36 
Дозувальник та дробильник  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Мастильник та змішувальник  36 
Машиніст крана (кранівник)  36 
Машиніст млинів, машиніст живильника  36 
Машиніст скіпового підіймача  36 
Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті на ремонті металургійного устаткування  36 
Стропальник  36 
Транспортувальник (такелажні роботи)  36 
Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора  36 
Шихтувальник  36 
Керівники    
Майстер  36 
Переробка руд кольорових та рідкісних металів, плавикового шпату та матеріалів з вмістом не менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію    
Робітники та майстри, зайняті у дробильних та дробильно-шихтарних цехах (відділеннях) та на переробках збагачувальних фабрик, металургійних заводів, шахт та рудників, а також робітники, зайняті протягом всього робочого дня ремонтом устаткування у перелічених цехах (відділеннях)  36 
Вантажно-розвантажувальна станція повітряно-канатної дороги    
Бункерувальник  36 
Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий на відкатці навантажених та порожніх вагонів до місць включення їх на лінію дороги  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Слюсар-ремонтник, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, зайняті на станції підвісної канатної дороги  36 
Збагачення руд кольорових та рідкісних металів, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крім ніобієвих (лопаритових) руд    
Робітники    
Апаратник-гідрометалург, зайнятий на ціаністих процесах золотовитягувальних фабрик  36 
Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий веденням процесу оброблення шламів  36 
Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий веденням процесу розчинення ціанплаву та регенерацією ціаністих розчинів  36 
Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий на обслуговуванні екстракторів на ціаністих процесах золотовитягувальних фабрик  36 
Апаратник збагачення золотовмісних руд та апаратник згущувачів, зайняті на ціаністих процесах золотовитягувальних фабрик  36 
Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий веденням процесу амальгамації та оброблення амальгами  36 
Дозувальник, зайнятий на ціаністих процесах золотовитягувальних фабрик  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у цехах реагентів, на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик  36 
Машиніст крана (кранівник), зайнятий на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик  36 
Розчиняльник реагентів  36 
Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування у цехах реагентів і на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик  36 
Шліхівник, зайнятий на збагаченні золотовмісних руд та пісків  36 
Керівники і фахівці    
Технік, зайнятий на налагодженні рентгеноапаратури  36 
Збагачення ніобієвих (лопаритових) руд    
Апаратник-гідрометалург, зайнятий на вилуговуванні продуктів з відходів виробництва  36 
Вантажник, зайнятий навантаженням концентрату  36 
Грохотник  36 
Дробильник  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Концентраторник, зайнятий веденням процесу відсадки на концентраційних столах, відсадочних машинах та на іншому збагачувальному устаткуванні  36 
Машиніст конвеєра  36 
Машиніст крана (кранівник)  36 
Машиніст млинів  36 
Прибиральник виробничих приміщень  36 
Пробовідбірник  36 
Сепараторник  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування; обслуговуванням устаткування  36 
Сушильник, зайнятий на сушінні концентратів  36 
Тесляр, робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Укладальник-пакувальник, зайнятий на пакуванні концентратів  36 
Флотатор  36 
Керівники    
Майстер, зайнятий на збагаченні та сушінні ніобієвих (лопаритових) руд  36 
Збагачення азбесту    
Робітники    
Вантажник, зайнятий постійно на роботах з азбестом  36 
Вивантажувач на відвалах, зайнятий роботою на збагачувальній фабриці  36 
Вивантажувач пилу, зайнятий вивантаженням пилу з пилових камер  36 
Гірник, зайнятий вибиранням пустої породи та сортуванням руди  36 
Грохотник  36 
Дробильник, зайнятий на роботі ручним способом, обслуговуванням дробарок, дробильних агрегатів та дробильно-сортувальних установок  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий обслуговуванням збагачувального устаткування безпосередньо у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування  36 
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування  36 
Контролер продукції збагачення  36 
Люковий  36 
Маркувальник  36 
Мастильник  36 
Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок  36 
Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів  36 
Машиніст екскаватора, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках  36 
Машиніст електровоза, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках  36 
Машиніст живильника  36 
Машиніст крана (кранівник)  36 
Машиніст розфасувально-пакувальних машин, зайнятий веденням процесу пакування готової продукції та виробів на пакувальних машинах різних типів; обслуговуванням гідравлічної пресувально-пакувальної машини  36 
Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування  36 
Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування  36 
Пробовідбірник  36 
Регулювальник азбестозбагачувального устаткування  36 
Робітники електромеханічних та ремонтно-будівельних цехів збагачувальних фабрик, безпосередньо зайняті на роботах у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий заміною та ремонтом сіток  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням та ремонтом збагачувального устаткування безпосередньо у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування  36 
Сортувальник, зайнятий на роботах, пов'язаних з перечищенням та підсортуванням азбесту  36 
Столяр, постійно зайнятий у цехах грубого та дрібного дроблення  36 
Сушильник  36 
Керівники і фахівці    
Начальник зміни, майстер зміни, технолог, механік та енергетик цехів грубого та дрібного дроблення та пакування збагачувальних фабрик  36 
Збагачення і переробка руд, що містять миш'як    
Робітники, керівники та фахівці випалювального цеху, які працюють позмінно  36 
Збагачення п'єзооптичної сировини    
Інженер старший, інженер, технік старший та технік, безпосередньо зайняті повний робочий день у виробництві збагачення п'єзооптичної сировини  36 
Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті повний робочий день на збагаченні п'єзооптичної сировини  36 
ДИНАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО    
Видобування, збагачення та переробка кварцу та кварцитів    
Робітники    
Робітники, постійно зайняті:    
видобуванням, транспортуванням, збагаченням, дробленням, сортуванням, помелом та шихтуванням кварцу та кварцитів;  36 
приготуванням динасової маси та мертелів, пресуванням та формуванням динасових вогнетривів;  36 
сушінням, сортуванням (сирцю та готової продукції), зварюванням, випалюванням, вивантаженням, пакуванням та поопераційним контролем напівфабрикатів та готової продукції динасових виробів, мертелів та кварцитів;  36 
ремонтом вогнетривкого мурування теплових технологічних агрегатів, чищенням та підготуванням їх до роботи та кладінням подин пічних вагонів;  36 
ремонтом та утриманням технологічного устаткування, виробничої вентиляції та прибиранням виробничих приміщень  36 
Керівники і фахівці    
Майстер виробничої дільниці, майстер старший виробничої дільниці, механік цеху, електрик цеху, начальник зміни, безпосередньо зайняті повний робочий день на виробничих дільницях  36 
БРИКЕТУВАННЯ, СПІКАННЯ, ПРОЖАРЮВАННЯ, ВИПАЛЮВАННЯ ТА СУШІННЯ РУД, КОНЦЕНТРАТІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ (КРІМ СВИНЦЕВИХ)    
Брикетування    
Робітники    
Машиніст брикетного преса, зайнятий у виробництві кадмію та кобальту  36 
Спікання та прожарювання    
Агломератник  36 
Дозувальник, зайнятий у виробництві глинозему на обслуговуванні печей спікання  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий в агломераційних цехах  36 
Машиніст крана (кранівник)  36 
Прожарювач  36 
Слюсар-ремонтник та робітник з ремонту металургійного устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування в агломераційних цехах  36 
Шихтувальник  36 
Шихтові відділення    
Дозувальник  36 
Дробильник  36 
Змішувальник  36 
Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів  36 
Машиніст просіювальних установок  36 
Підсобний робітник, зайнятий прибиранням обпаленого агломерату  36 
Транспортувальник  36 
Цехи та відділення спікання    
Робітники    
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Мастильник, що обслуговує стрічкові машини  36 
Слюсар-ремонтник та робітник з ремонту металургійного устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування  36 
Транспортувальник, зайнятий на відкочуванні агломерату  36 
Керівники    
Майстер цеху спікання та прожарювання  36 
Випалювання    
Робітники    
Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням процесу класифікації піску із шламової пульпи, недогарка та частки металу у ваннах класифікатора  36 
Вогнетривник, зайнятий на кладці, футеровці та ремонті металургійного устаткування  36 
Дробильник  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Завантажувач шихти  36 
Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей  36 
Кочегар технологічних печей  36 
Мастильник  36 
Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий вилученням шлаку та золи із топок та бункерів виробничої котельні та піддувал газогенераторів  36 
Машиніст крана (кранівник)  36 
Машиніст млина, зайнятий на подрібненні файнштейна  36 
Машиніст просіювальних установок, зайнятий на просіюванні недогарка  36 
Обпалювач  36 
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у цехах випалювання  36 
Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування  36 
Транспортувальник (такелажні роботи)  36 
Транспортувальник, зайнятий над випалювальними печами  36 
Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора  36 
Форсунник  36 
Чистильник, зайнятий очищенням від сажі та золи топок, газоходів і димоходів виробничих печей та сушильних установок у випалювальних цехах  36 
Керівники    
Майстер зміни у випалювальному цеху  36 
Сушіння    
Машиніст (кочегар) котельні, кочегар технологічних печей, зайняті обслуговуванням сушильних печей, барабанів  36 
Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання  36 
Сушильник  36 
Транспортувальник, зайнятий у сушильних цехах, відділеннях  36 
Сушильні відділення    
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Мастильник  36 
Машиніст живильника, зайнятий завантаженням сушильних печей та барабанів  36 
Машиніст крана (кранівник)  36 
Підсобний робітник  36 
Прибиральник виробничих приміщень  36 
Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий на обслуговуванні металургійного устаткування  36 
Стропальник  36 
Цехи (відділення) сушіння-шихтування піритних концентратів та свинцево-олов'яних кеків    
Робітники    
Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий на контролі якості продукції в приміщеннях цих цехів (відділень)  36 
Машиніст ексгаустера  36 
Пробовідбірник  36 
Керівники    
Майстер зміни, зайнятий у сушильних цехах та відділеннях  36 
2. МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСУ    
ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ    
Доменне виробництво    
Верховий доменної печі, зайнятий завантажуванням шихтових матеріалів ручним способом на колошниках доменних печей  36 
Прокатне виробництво    
Робітники, безпосередньо зайняті прокатом кровельного заліза з підсмічуванням  36 
Робітники, безпосередньо зайняті на гарячому прокаті ручним способом тонколистової електротехнічної (трансформаторної та динамної) сталі  36 
ВИРОБНИЦТВО ФЕРОСПЛАВІВ    
Робітники    
Дозувальник, зайнятий дозуванням шихти для виплавлення кременистих сплавів  36 
Обпалювач, зайнятий відновленням двоокису марганцю вуглеводнями мазуту  36 
Плавильник, зайнятий у процесі плавлення п'ятиокису ванадію  36 
Робітники, постійно та безпосередньо зайняті одержанням металевого хрому та хромовмісних сплавів алюмінотермічним методом  36 
Робітники, зайняті безпосередньо виплавленням кременистих сплавів у відкритих дугових печах  36 
Робітники, постійно та безпосередньо зайняті у виробництві ферованадію  36 
Шихтувальник, зайнятий підготовкою шихти для виплавлення кременистих сплавів  36 
Керівники і фахівці    
Керівники і фахівці, безпосередньо та постійно зайняті позмінно:    
на виплавленні кременистих сплавів у відкритих дугових печах;  36 
на виробництві ферованадію;  36 
одержанням металевого хрому та хромовмісних сплавів алюмінотермічним методом  36 
ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ    
Апаратник перегонки, зайнятий обслуговуванням трубчастої печі під час роботи з пеком у смолоперегінному цеху  36 
Апаратник перегонки, зайнятий у смолоперегінному цеху під час роботи з пеком  36 
Апаратник із завантаження пеку, апаратник одержання високотемпературного пеку, зайняті у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу  36 
Барильєтник, зайнятий під час роботи у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах  36 
Вантажник, зайнятий навантажуванням та розвантажуванням пеку навалом  36 
Газівник коксових печей, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах  36 
Дверевий, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах  36 
Заливальник коксу, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах  36 
Машиніст коксових машин, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах  36 
Машиніст крана (кранівник), машиніст бульдозера та машиніст навантажувача автомобільного, зайняті на роботах з пеком  36 
Розливальник хімічної продукції, зайнятий розливанням пеку у смолоперегінному цеху  36 
Тунельник, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах  36 
Чистильник, зайнятий очищенням апаратури пекових печей  36 
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА ВИРОБНИЦТВА КОКСУ    
Робітники, зайняті очищенням газопроводу доменних та мартенівських печей  36 
ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ    
ВИПЛАВКА МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ (КРІМ СВИНЦЮ)    
Плавильні цехи    
Водій електро- та автовізка  36 
Водій навантажувача  36 
Газорізальник  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Завантажувач шихти  36 
Заливальник металу, зайнятий відливкою анодних виливниць  36 
Конвертерник  36 
Контролер продукції кольорової металургії  36 
Ливарник кольорових металів, зайнятий розливом металів та сплавів  36 
Машиніст електровоза  36 
Машиніст крана (кранівник)  36 
Машиніст просіювальних установок, зайнятий просіюванням цинкового пилу  36 
Обпалювач, зайнятий на випусканні розжареного клінкеру  36 
Оброблювач вторинних шламів  36 
Оператор пульта керування  36 
Печовий у виробництві цинкового пилу  36 
Плавильник  36 
Прибиральник виробничих приміщень  36 
Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів  36 
Пробовідбірник  36 
Раймівник дистиляційних печей  36 
Розливальник кольорових металів та сплавів  36 
Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування  36 
Слюсар-сантехнік, зайнятий обслуговуванням металургійних агрегатів  36 
Транспортувальник (обслуговування механізмів)  36 
Транспортувальник (такелажні роботи)  36 
Форсунник, зайнятий на печах та котлах для рафінування металу  36 
Хлораторник з приготування двохлористого олова  36 
Чистильник продукції, зайнятий очищенням сурми  36 
Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та прибиранням пилу  36 
Цехи хлорування    
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування  36 
Відділення переробки шлаків методом сублімації на ф'юмінг-установці (у виробництві олова)    
Завантажувач шихти  36 
Машиніст крана (кранівник), зайнятий обслуговуванням мостового крана, керуванням грейферним краном ф'юмінг-установки  36 
Плавильник  36 
Стропальник  36 
Форсунник  36 
Черговий та ремонтний персонал  36 
Шихтувальник  36 
Металургійні цехи    
Стропальник, постійно зайнятий у металургійних цехах  36 
Різні роботи    
Робітники    
Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом плавильних печей  36 
Дробильник, зайнятий дробленням флюсів та оборотних матеріалів  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий на підстанції плавильних печей  36 
Машиніст крана (кранівник), зайнятий керуванням тельфера або електроталі  36 
Робітники, зайняті у піровідділенні цеху переробки пилу  36 
Транспортувальник, зайнятий на подаванні окислів металу та цинкового пилу  36 
Транспортувальник, зайнятий транспортуванням та вивантаженням флюсів та оборотних матеріалів  36 
Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням окислів металу та цинкового пилу  36 
Чистильник, зайнятий очищуванням анодів та печей від дросів  36 
Керівники і фахівці    
Майстер металургійного (плавильного) цеху  36 
Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у піровідділенні цеху перероблення пилу  36 
ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ    
Робітники    
Агломератник  36 
Апаратник випарювання, зайнятий на регенерації лугів  36 
Апаратник-гідрометалург, зайнятий вилуговуванням продуктів з відходів виробництва  36 
Бункерувальник, зайнятий у шихтувальному відділенні агломераційного цеху  36 
Гардеробник, зайнятий у санітарно-побутових приміщеннях  36 
Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням) кеків та штейну  36 
Завантажувач шихти  36 
Змішувальник  36 
Конвертерник  36 
Кочегар технологічних печей, зайнятий обслуговуванням рафінувальних котлів, печей та котлів Перкінса  36 
Лебідник, зайнятий на колошниковому майданчику  36 
Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслуговуванням котлів-утилізаторів  36 
Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок, зайнятий обслуговуванням димососів  36 
Машиніст ексгаустера  36 
Машиніст електровоза, зайнятий завантаженням шахтних плавильних печей, обслуговуванням плавильних печей  36 
Машиніст крана (кранівник), зайнятий у виробництві свинцю, на прибиранні шлаку  36 
Машиніст скіпового підіймача  36 
Обпалювач, зайнятий випалюванням або спіканням матеріалів у печах  36 
Підсобний робітник, зайнятий у плавильних цехах  36 
Печовий на вельц-печах  36 
Плавильник, зайнятий у процесах відновної плавки в печах свинцевого агломерату та свинцевомістких матеріалів; плавки руди або агломерату вогневого та кисневого рафінування свинцю; приготування свинцево-кальцієвої або іншої лігатури та її завантаження; купеляції свинцю; оглядом та чищенням фурм, випусканням гарячого шлаку; на грануляції шлаку  36 
Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів  36 
Прожарювач, зайнятий завантаженням свинцевовмісних матеріалів (концентратів, пилу та оборотних матеріалів)  36 
Робітники, зайняті знепилюванням, пранням, лагодженням спецодягу та спецвзуття  36 
Робітники, зайняті профілактичним ремонтом газоходів та вентиляційних систем  36 
Робітники, зайняті на будівельних та монтажних роботах у діючих цехах з виробництва свинцю (плавильних, агломераційних, рафінувальних, дистиляційних, купеляційних та ф'юмінгових)  36 
Робітники, зайняті механічним сортуванням коксу у закритих приміщеннях  36 
Робітники, зайняті шихтоподаванням біля плавильних печей  36 
Розливальник кольорових металів та сплавів  36 
Стропальник  36 
Транспортувальник (обслуговування механізмів)  36 
Транспортувальник, зайнятий доставлянням та вивантаженням руд, концентратів та шихти до печей, а також веркблею  36 
Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора  36 
Чистильник, зайнятий очищенням роторів та трубопроводів вентиляційних систем і очищенням печей та газоходів від свинцевого пилу  36 
Шихтувальник  36 
Металургійний цех    
Контролер продукції кольорової металургії  36 
Оператор пульта керування  36 
Пробовідбірник  36 
Прибиральник виробничих приміщень  36 
Гарячі дільниці роботи    
Робітники    
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Робітники, зайняті ремонтом устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування  36 
Керівники і фахівці    
Майстер, механік старший, механік, електрик змін, начальник цеху та заступник начальника цеху агломераційних, плавильних, рафінувальних, ф'юмінгових та купеляційних цехів  36 
Начальник цеху та заступник начальника цеху, механік та електрик гідрометалургійного та пилоуловлювального цехів  36 
ВИРОБНИЦТВО РТУТІ    
Робітники    
Апаратник нейтралізації  36 
Відбивник ртуті, зайнятий на ручному відбиванні, на механічному відбиванні  24 
Взуттьовик з ремонту спецвзуття  36 
Дробильник, зайнятий дробленням руди  36 
Завантажувач шихти  36 
Конденсаторник  24 
Машиніст із прання та ремонту спецодягу  36 
Машиніст живильника, зайнятий завантаженням живильника  36 
Машиніст скіпового підіймача  36 
Обпалювач, зайнятий веденням процесу випалювання сировини та матеріалів  36 
Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання  36 
Ремонтувальник респіраторів та протигазів  36 
Робітник виробничих лазень  36 
Робітники підсобних та допоміжних цехів і служб за час роботи у діючому металургійному цеху  36 
Робітники, зайняті на дільниці очищення ртуті  36 
Розливальник ртуті  36 
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики  36 
Сушильник, зайнятий сушінням ртутно-сурм'яних концентратів  36 
Транспортувальник, зайнятий вивантаженням недогарка та шлаку з бункера печі  36 
Шихтувальник, зайнятий дробленням руди та приготуванням шихти з руди та концентрату  36 
Плавильні цехи    
Робота всередині плавильних цехів    
Контролер продукції кольорової металургії  36 
Мастильник  36 
Машиніст брикетного преса  36 
Підсобний робітник  36 
Пірометрист  36 
Пічник  36 
Прибиральник виробничих приміщень  36 
Пробовідбірник  36 
Склодув  36 
Тесляр  36 
Робота у плавильних цехах    
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Машиніст насосних установок  36 
Пробовідбірник  36 
Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування  36 
Переробка недогарків    
Робітники    
Бункерувальник  36 
Водій навантажувача  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Лебідник  36 
Люковий  36 
Машиніст екскаватора  36 
Машиніст просіювальних установок  36 
Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування  36 
Керівники і фахівці    
Майстер основної виробничої дільниці плавильних цехів  36 
Інші керівники та фахівці плавильних цехів  36 
Начальник дільниці, механік, майстер, зайняті на переробці недогарків  36 
ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ, СИЛУМІНУ ТА КРЕМНІЮ    
Анодник у виробництві алюмінію  36 
Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок, зайнятий одержанням напівпровідникових матеріалів  36 
Виливальник-заливальник металу  36 
Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням) пеку, анодної та подової маси  36 
Електролізник розплавлених солей  36 
Електрослюсар-контактник, зайнятий замірюванням напруги на шунтах ванн, температури електроліту у ваннах  36 
Монтажник з ремонту ванн, зайнятий монтажем, демонтажем та спецремонтом електролізних ванн  36 
Монтажник з ремонту ванн, футерувальник-шамотник з ремонту ванн; машиніст крана (кранівник), електрослюсар-контактник, слюсар-ремонтник; заливальник металу, що виконує роботу із заливки подових секцій електролізерів; електрогазозварник - всі, безпосередньо зайняті на ремонті електролізерів повний робочий день у цехах капітального ремонту електролізерів на виробництві алюмінію  36 
Плавильник, зайнятий розливанням алюмінію та силуміну  36 
Робітники та майстри, зайняті у дробильно-шихтарних та пічних цехах (відділеннях) в електротермічному виробництві силуміну та кремнію способом сплавлення електролітичного алюмінію з кристалічним кремнієм  36 
Робітники, зайняті плавкою та флотацією кріоліту  36 
Розливальник кольорових металів та сплавів, зайнятий розливанням алюмінію та силуміну  36 
Футерувальник-шамотник з ремонту ванн, зайнятий ремонтом електролізних ванн у діючих корпусах  36 
Хлораторник  36 
Шліфувальник, зайнятий шліфуванням площин ніпелей та шинок на наждачному верстаті  36 
Електролізні корпуси    
Водій навантажувача, водій електро- та автовізка, зайняті в електролізних корпусах  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайнятий на виробничих дільницях електролізних ванн, ремонтом мостових кранів у електролізних корпусах  36 
Машиніст крана (кранівник)  36 
Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті ремонтом мостових кранів у електролізних корпусах, а також безпосередньо зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування на виробничих дільницях електролізних ванн  36 
Чистильник, зайнятий очищенням газоходів та шинних каналів  36 
Електротермічні цехи (відділення) з виробництва силуміну та кремнію способом сплавлення електролітичного алюмінію з кристалічним кремнієм    
Робітники    
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  36 
Мастильник  36 
Регулювальник електродів  36 
Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування  36 
Керівники    
Майстер електролізних цехів  36 
ВИРОБНИЦТВО МАГНІЮ    
Робітники    
Виливальник-заливальник металу, зайнятий електролізом магнію  36 
Електролізник розплавлених солей, зайнятий у виробництві магнію  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у прожарювальних, плавильних, електролізних цехах та відділеннях  36 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий монтажем та демонтажем ванн та печей  36 
Електрослюсар-контактник, зайнятий замірюванням напруги на шунтах ванн, температури електроліту у ваннах  36 
Електрослюсар-контактник, робітники з ремонту металургійного устаткування  36 
Завантажувач шихти  36 
Ливарник кольорових металів  36 
Машиніст компресорних установок, зайнятий подаванням хлору в цеху  36 
Монтажник з ремонту ванн та монтажник з ремонту печей, зайняті монтажем та демонтажем ванн та печей  36 
Плавильник, зайнятий веденням процесу плавки, рафінування та розливання магнію та магнієвих сплавів  36 
Пробовідбірник, зайнятий відбором проб хлору  36 
Прожарювач  36 
Слюсар-ремонтник, зайнятий у компресорній хлору, монтажем та демонтажем ванн та печей  36 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 лютого 2001 р. № 163
Київ
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!