Про затвердження Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Довідка, Порядок від 26.09.2001 №1231
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 вересня 2001 р. № 1231
Київ
( Дію Постанови зупинено на період дії воєнного стану в частині механізму визначення та вимог до банків, у яких одержувачам пенсій, грошової допомоги, заробітної плати у бюджетній установі відкриваються поточні рахунки, через які здійснюються їх виплати на підставі Постанови КМ № 588 від 13.05.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану )
Про затвердження Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ
( Назва Постанови в редакції Постанов КМ № 662 від 22.09.2016, № 1151 від 27.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 35 від 25.01.2012 № 662 від 22.09.2016 № 26 від 31.01.2018 № 918 від 03.11.2019 № 1027 від 11.12.2019 № 1151 від 27.12.2019 № 1098 від 11.11.2020 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, що додається.
( Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 662 від 22.09.2016, № 1151 від 27.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020 )
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 "Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 р. № 734" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2000 р., № 20, ст. 824, № 30, ст. 1272; 2001 р., № 3, ст. 61) зміни, що додаються.
( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 662 від 22.09.2016 )

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1231
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПОРЯДОК
відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020 )
1. Цей Порядок визначає механізм визначення та вимоги до банків, у яких одержувачам пенсій, грошової допомоги, заробітної плати у бюджетній установі (далі - одержувач) відкриваються поточні рахунки, через які здійснюється їх виплата.
2. Уповноваженим є банк, який відповідає таким вимогам:
протягом останніх шести місяців до банку Національним банком не застосовувався захід впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;
протягом останніх 12 місяців до банку або до власників істотної участі, або до пов’язаних осіб банку не застосовано Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій.
Одержувачі можуть відкривати поточні рахунки в будь-якому з уповноважених банків.
Протягом строку дії договору з одержувачем уповноважений банк повинен надавати послуги з урахуванням граничного значення їх показників, визначених додатком.
3. Банк, який має намір стати уповноваженим, надсилає Мінфіну інформацію:
Національного банку щодо незастосування протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;
щодо незастосування до банку або до власників істотної участі, або до пов’язаних осіб банку протягом останніх 12 місяців санкцій Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС;
щодо переліку послуг і граничного значення їх показників, яких банк зобов’язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку (додаток).
4. Мінфін на підставі надісланої банками інформації формує перелік уповноважених банків, що відповідають вимогам, встановленим пунктами 2 і 3 цього Порядку.
Перелік уповноважених банків публікується на офіційному веб-сайті Мінфіну.
У разі отримання інформації від банку, що не є уповноваженим та відповідає вимогам, встановленим пунктами 2 і 3 цього Порядку, Мінфін щомісяця першого робочого дня вносить зміни до переліку уповноважених банків.
Включення банку до переліку уповноважених банків є підставою для укладення Пенсійним фондом України, виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування, Державним центром зайнятості та Мінсоцполітики договорів з таким банком щодо виплати пенсій, грошової допомоги, страхових виплат, матеріального забезпечення. Договір повинен бути укладений протягом десяти робочих днів з дати опублікування (оновлення) переліку уповноважених банків.
( Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1098 від 11.11.2020 )
Обслуговування одержувачів здійснюється на підставі договорів між уповноваженими банками та одержувачами.
5. Проведення моніторингу дотримання уповноваженими банками вимог цього Порядку забезпечує Мінфін.
Уповноважені банки щокварталу станом на останню дату місяця звітного періоду не пізніше 15 числа наступного місяця зобов’язані надати Мінфіну інформацію:
Національного банку щодо застосування (незастосування) до уповноваженого банку протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;
щодо застосування (незастосування) протягом звітного кварталу до уповноваженого банку або до власників істотної участі, або до пов’язаних осіб банку санкцій Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС.
Одержувачі, які відкрили поточні рахунки в уповноважених банках, у разі виявлення порушення мають право повідомляти про них територіальним органам Пенсійного фонду України, Казначейства, робочим органам виконавчої дирекції Фонду соціального страхування та їх відділенням, регіональним центрам зайнятості та їх філіям, базовим центрам зайнятості або структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за їх місцезнаходженням.
( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020 )
Пенсійний фонд України, виконавча дирекція Фонду соціального страхування, Державний центр зайнятості, Казначейство та Мінсоцполітики щомісяця не пізніше 10 числа подають Мінфіну узагальнену інформацію про виявлені порушення.
( Абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020 )
6. У разі порушення уповноваженим банком вимог, встановлених пунктом 2 цього Порядку, та/або у разі виникнення ситуації, яка загрожує своєчасній та в повному обсязі виплаті через уповноважений банк пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, та/або запровадження тимчасової адміністрації в уповноваженому банку Мінфін виключає банк з переліку уповноважених банків.
Протягом трьох днів з дати виключення банку з переліку уповноважених банків Мінфін інформує про це Пенсійний фонд України, виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування, Державний центр зайнятості та Мінсоцполітики.
( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020 )
У разі порушення уповноваженим банком вимог, встановлених пунктом 5 цього Порядку, Мінфін має право звернутися до банку з письмовим застереженням щодо усунення порушення.
Якщо уповноваженим банком протягом 20 календарних днів з дня надіслання такого застереження не усунуто порушення, зазначене у письмовому застереженні, Мінфін виключає банк з переліку уповноважених банків.
Повторне набуття банком статусу уповноваженого можливе за умови виконання банком вимог пунктів 2 і 3 цього Порядку, але не раніше ніж через шість місяців після виключення банку з переліку уповноважених банків.
7. Відомості, що містяться в інформації щодо набуття банком статусу уповноваженого банку, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.
8. Інформація щодо набуття банком статусу уповноваженого банку зберігається Мінфіном три роки.
( Порядок в редакції Постанови № 1151 від 27.12.2019 )( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 26 від 31.01.2018 )
Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПЕРЕЛІК
послуг і граничне значення їх показників, яких банк зобов’язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку
Повне найменування банку ________________________________________
Порядковий номер Найменування послуг Граничне значення
1. Випуск/відкриття та розрахунково-касове обслуговування основної платіжної картки/поточного рахунка безоплатно
2. Зарахування пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ на рахунки їх одержувачів не пізніше наступного операційного дня з дати надходження коштів до банку
3. Зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів безоплатно
4. Видача готівки з поточного рахунка через власну мережу кас і банкоматів безоплатно
5. Проведення безготівкових операцій у сфері торгівлі та послуг безоплатно
6. Проведення операцій в межах одного банку з перерахуванням коштів з поточного рахунка на депозитний (вкладний чи інший) безоплатно
7. Проведення дистанційного обслуговування рахунка, зокрема "клієнт - Інтернет - банк" протягом строку дії договору, укладеного з одержувачем
___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи банку)
_________________
(підпис)
М.П.
( Додаток в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 918 від 03.11.2019, № 1027 від 11.12.2019; в редакції Постанови КМ № 1151 від 27.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1231
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596
1. Пункт 2 постанови визнати таким, що втратив чинність.
1) у назві слова "банківських установах" замінити словом "банках";
2) друге речення пункту 1 викласти у такій редакції: "Уповноваженими банками є банки, визнані переможцями конкурсу на право виплати пенсій та грошової допомоги через банківські рахунки за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги, що проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з якими за результатами цього конкурсу Мінпраці та Пенсійним фондом укладено відповідні договори";
3) у пункті 2:
слова "у зазначених банківських установах, з якими Пенсійний фонд та Мінпраці" замінити словами "у банках, з якими Пенсійний фонд та Мінпраці за результатами конкурсу".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 вересня 2001 р. № 1231
Київ
Про затвердження Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!