• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 30.01.2024 № 105
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 30.01.2024
 • Номер: 105
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 30.01.2024
 • Номер: 105
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2024 р. № 105
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686; 2019 р., № 97, ст. 3202; 2024 р., № 6, ст. 269) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2024 р. № 105
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142
1. У Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженому зазначеною постановою:
1) абзаци третій і п’ятий пункту 10 виключити;
2) абзаци одинадцятий і дванадцятий підпункту 4 пункту 18 виключити.
2. У пункті 1 вимог до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджених зазначеною постановою:
1) абзаци сьомий і дев’ятий виключити;
2) в абзаці десятому слова "п’ятим — дев’ятим" замінити словами "п’ятим — восьмим".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua