• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про заходи у звязку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 17.01.1992 № 21
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.01.1992
 • Номер: 21
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.01.1992
 • Номер: 21
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
П О С Т А Н О В А
від 17 січня 1992 р. N 21
Київ
Про заходи у зв'язку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати __________________________________
Відповідно до Указу Президента України від 9 січня 1992 р. "Про підвищення мінімального розміру заробітної плати" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підвищити з 1 грудня 1991 р. на 116 процентів діючі державні тарифні ставки і посадові оклади працівників охорони здоров'я, освіти, культури, науки, правоохоронних органів та інших установ і організацій, що фінансуються з бюджету. Тарифні ставки і посадові оклади працівників органів державного управління підвищити в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р. ь 10 "Про умови оплати праці працівників апарату органів державного управління".
Підвищенню підлягають державні тарифні ставки і посадові оклади, збільшені після 1 жовтня 1991 р. у зв'язку з установленням мінімального розміру заробітної плати 185 крб. на місяць.
2. Міністерству фінансів України визначити порядок і джерела фінансування видатків, пов'язаних з підвищенням з 1 грудня 1991 р. державних тарифних ставок і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій, та у двотижневий строк внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо порядку і джерел фінансування витрат на підвищення заробітної плати й індексацію грошових доходів працівників підприємств і організацій, що реалізують продукцію /послуги/ за державними регульованими цінами і тарифами, при недостачі для цього власних коштів з незалежних від них причин.
3. Підвищити за грудень 1991 р. на 116 процентів розміри відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язанним з виконанням ним своїх трудових обов'язків, суми вихідної допомоги, інших гарантованих виплат вивільненим працівникам, а також сумми, що виплачуються виходячи з середньомісячного заробітку, розмір якого визначено із заробітку до 1 грудня 1991 року.
4. Установити, що у зв'язку з упереджуючим підвищенням з 1 грудня 1991 р. у 2 рази і більше мінімального розміру заробітної плати, розмірів пенсій, стипендій та соціальних виплат для індексації грошових доходів населення за січень 1992 р. приріст індексу споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком від цін, що діяли в листопаді 1991 р., зменшується у 2 рази. Починаючи з лютого 1992 р. за базові беруться ціни, що діяли у січні 1992 року. Для індексації застосовується проіндексований за січень мінімальний розмір заробітної плати. Індексація грошових доходів, нарахованих додатково за грудень 1991 р., не провадиться.
Міністерству праці, Міністерству фінансів, Міністерству статистики України внести до 1 лютого 1992 р. зміни до Положення про індексацію грошових доходів населення відповідно до указів Президента України "Про соціальний захист населення в умовах лібералізації цін", "Про підвищення мінімального розміру заробітної плати" та цієї постанови.
5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 січня 1992 р. ь 1 "Про здійснення першочергових заходів щодо забезпечення соціального захисту населення в умовах лібералізації цін" такі зміни:
а/ у пункті 4 слова: "з 1 січня 1992 р. на 100 процентів" замінити словами: "з 1 грудня 1991 р. на 116 процентів";
б/ у пункті 5:
в абзаці першому слова: "з 1 січня 1992 р." замінити словами: "з 1 грудня 1991 р.";
в абзаці другому підпункту "б" і абзаці другому підпункту "в" слова: "трирічного віку" замінити словами: "дворічного віку /з 1 січня 1992 р. - трирічного віку/";
в абзаці шостому підпункту "в" слова: "від трьох до шести років" замінити словами: "від двох до шести років /з 1 січня 1992 р. для працюючих жінок - від трьох до шести років/";
останній абзац викласти в такій редакції: "Зазначені розміри державної допомоги сім'ям з дітьми визначаються з 1 грудня 1991 р. виходячи з мінімального розміру заробітної плати 400 крб. на місяць";
в/ пункти I і II визначити такими, що втратили чинність.
Прем'єр-міністр України В.ФОКІНДержавний секретарКабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд.18