Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654

Національний банк України Постанова від 15.08.2019 №109
Остання редакція від 15.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.08.2019

Номер 109

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.08.2019 № 109
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про санкції", з метою вдосконалення механізму реалізації санкцій, застосованих Радою національної безпеки і оборони України, з огляду на важливість невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до підпункту 7 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами) такі зміни:
1) абзац одинадцятий замінити трьома новими абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:
"банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України, якщо до ініціатора та/або отримувача переказу застосовано санкцію "запобігання виведенню капіталів за межі України", за винятком переказу коштів за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються:
за фактично поставлену продукцію на митну територію України;
з використанням документарних акредитивів за умови представлення документального підтвердження відвантаження продукції або фактичного поставлення продукції на митну територію України;".
У зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом чотирнадцятим;
2) підпункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Заборони, зазначені в абзацах одинадцятому - чотирнадцятому підпункту 7 пункту 1 цієї постанови, не застосовуються до виконання банком розрахункових документів, що пов'язані з клієнтськими платежами за кореспондентським рахунком у банку, до якого застосована санкція "запобігання виведенню капіталів за межі України", включаючи сплату можливих комісійних винагород, що пов'язані з проведенням зазначених клієнтських операцій або веденням такого кореспондентського рахунку, за умови що наслідком проведення таких операцій не буде порушення санкційних заборон або пункту 3-1 цієї постанови. ".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.
ГоловаЯ. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.08.2019 № 109
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про санкції", з метою вдосконалення механізму реалізації санкцій, застосованих Радою національної безпеки і оборони України, з огляду на важливість невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до підпункту 7 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами) такі зміни:
1) абзац одинадцятий замінити трьома новими абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:
"банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України, якщо до ініціатора та/або отримувача переказу застосовано санкцію "запобігання виведенню капіталів за межі України", за винятком переказу коштів за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються:
за фактично поставлену продукцію на митну територію України;
з використанням документарних акредитивів за умови представлення документального підтвердження відвантаження продукції або фактичного поставлення продукції на митну територію України;".
У зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом чотирнадцятим;
2) підпункт доповнити новим абзацом такого змісту:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!