Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році

Національний банк України Постанова від 09.07.2019 №90
Остання редакція від 14.12.2019. Внесення змін (постанова від 12.12.2019 N 150 /v0150500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 09.07.2019

Номер 90

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.07.2019 № 90
Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 123 від 24.10.2019 № 150 від 12.12.2019 )
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою забезпечення у 2019 році оцінки стійкості банків і банківської системи України, що здійснюється згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України (далі - Національний банк) для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначеного за результатами оцінки стійкості банку, надсилає вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації банкам, щодо яких оцінка стійкості у 2019 році проводилась із застосуванням двох або трьох етапів, до 10 вересня 2019 року.
2. Банки, що отримали вимогу Національного банку про складання програми капіталізації/реструктуризації, подають до Національного банку програму капіталізації/реструктуризації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), до 15 жовтня 2019 року.
2-1. Національний банк щодо банків, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, з урахуванням упроваджених банками заходів та/або фактичних подій, які за результатами верифікації були визнані Національним банком прийнятними і достатніми:
1) переглядає необхідний рівень нормативів достатності капіталу банків;
2) розглядає та погоджує програми капіталізації/реструктуризації банків, що забезпечують досягнення/зниження необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків (далі - програми капіталізації/реструктуризації банків), з урахуванням оновленого за результатами перегляду необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків.
( Постанову доповнено новим пунктом 21 згідно з Постановою Національного банку № 123 від 24.10.2019; в редакції Постанови Національного банку № 150 від 12.12.2019 )
2-2. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) щодо банків, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, за результатами верифікації упроваджених банками заходів та/або фактичних подій, що відбулися в їхній діяльності після звітної дати:
1) розглядає програми капіталізації/реструктуризації банків;
2) подає Правлінню Національного банку пропозиції про затвердження оновленого необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків (за потреби) та погодження/непогодження програм капіталізації/реструктуризації банків.
( Пункт 2-2 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 12.12.2019 )
2-3. Правління Національного банку щодо банків, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, за результатами верифікації упроваджених банками заходів та/або фактичних подій, що відбулися в їхній діяльності після звітної дати, приймає рішення про:
1) затвердження оновленого необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків (за потреби);
2) погодження/непогодження програм капіталізації/реструктуризації банків.
( Пункт 2-3 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 12.12.2019 )
2-4. Національний банк погоджує програму капіталізації/реструктуризації банку за умови її відповідності встановленим вимогам:
1) до 15 грудня 2019 року банкам, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням двох етапів;
2) до 28 грудня 2019 року банкам, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів.
( Пункт 2-4 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 12.12.2019 )
2-5. Банки, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, мають право звернутися до Національного банку з клопотанням про перегляд необхідного рівня нормативів достатності капіталу станом на 01 липня 2020 року.
Банки разом із клопотанням про перегляд необхідного рівня нормативів достатності капіталу подають:
1) інформацію про упроваджені банками заходи та/або фактичні події, що відбулися в їхній діяльності після звітної дати/дати перегляду необхідного рівня нормативів достатності капіталу;
2) розрахунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу/впливу кожної фактичної події;
3) зміни до програм капіталізації/реструктуризації банків.
( Пункт 2-5 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 12.12.2019 )
2-6. Комітет з питань нагляду в разі звернення банків, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, за результатами верифікації упроваджених банками заходів та/або фактичних подій, що відбулися в їхній діяльності після звітної дати/дати перегляду необхідного рівня нормативів достатності капіталу:
1) розглядає зміни до програм капіталізації/реструктуризації банків;
2) подає Правлінню Національного банку пропозиції про затвердження оновленого необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків (за потреби) та погодження/непогодження змін до програм капіталізації/реструктуризації банків.
( Пункт 2-6 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 12.12.2019 )
2-7. Правління Національного банку щодо банків, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, за результатами верифікації упроваджених банками заходів та/або фактичних подій, що відбулися в їхній діяльності після звітної дати/дати перегляду необхідного рівня нормативів достатності капіталу, приймає рішення про:
1) затвердження оновленого необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків (за потреби);
2) погодження/непогодження змін до програм капіталізації/ реструктуризації банків.
( Пункт 2-7 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 12.12.2019 )
2-8. Національний банк забезпечує контроль за виконанням банками, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, погоджених Національним банком програм капіталізації/реструктуризації банків з урахуванням змін до них згідно з вимогами розділу IV додатка до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), виключно на підставі вжитих банками заходів/подій, що відбулися в їхній діяльності.
( Пункт 2-8 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 12.12.2019 )
3. Банк, щодо якого оцінка стійкості у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, за результатами якої Національний банк визначив необхідний рівень нормативів достатності капіталу, виконує програму капіталізації/реструктуризації та забезпечує дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу до 30 вересня 2020 року.
4. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.07.2019 № 90
Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою забезпечення у 2019 році оцінки стійкості банків і банківської системи України, що здійснюється згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України (далі - Національний банк) для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначеного за результатами оцінки стійкості банку, надсилає вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації банкам, щодо яких оцінка стійкості у 2019 році проводилась із застосуванням двох або трьох етапів, до 10 вересня 2019 року.
2. Банки, що отримали вимогу Національного банку про складання програми капіталізації/реструктуризації, подають до Національного банку програму капіталізації/реструктуризації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), до 15 жовтня 2019 року.
2-1. Національний банк щодо банків, оцінка стійкості яких у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, з урахуванням упроваджених банками заходів та/або фактичних подій, які за результатами верифікації були визнані Національним банком прийнятними і достатніми:
1) переглядає необхідний рівень нормативів достатності капіталу банків;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!