Про внесення змін до Положення про визначення повязаних із банком осіб

Національний банк України Постанова від 15.05.2019 №69
Остання редакція від 15.05.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.05.2019

Номер 69

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.05.2019 № 69
Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до розділу II Положення про визначення пов'язаних із банком осіб , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:
1) в абзаці другому пункту 1 глави 1 слова "і внесення інформації до переліку пов'язаних із банком осіб" виключити;
2) у главі 2:
пункт 4 доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
"Національний банк:
1) протягом 60 календарних днів із дня отримання клопотання про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком розглядає його щодо обґрунтованості на підставі наданих банком підтвердних документів;
2) має право запитати в банку додаткові підтвердні документи, що містять інформацію, потрібну для прийняття Національним банком рішення про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком, та встановити строк їх подання;
3) має право продовжити строк розгляду клопотання банку за наявності обґрунтованих підстав і встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає Комітет);
4) повідомляє банк про продовження строку розгляду клопотання і строк, на який його продовжено, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.";
абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"Банк зобов'язаний враховувати у своїй діяльності рішення Національного банку про визначення особи пов'язаною з банком з першого робочого дня після завершення строку, визначеного абзацом першим пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення, а в разі подання банком до Національного банку в строк, визначений абзацом першим пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення, клопотання про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком з обґрунтуванням та підтвердними документами - з першого робочого дня після отримання повідомлення Національного банку, визначеного абзацом другим пункту 5 глави 2 розділу II цього Положення, щодо залишення Комітетом без змін рішення про визначення особи пов'язаною з банком.";
главу після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 6-1 такого змісту:
"6-1. Банк не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення Національного банку про визначення особи пов'язаною з банком/скасування/припинення дії/зміну або залишення без змін такого рішення в письмовій формі повідомляє про це таку особу.";
3) абзац другий підпункту 3 пункту 1 глави 3 після слів "(наприклад, інтернет-сайт)" доповнити словами ", спільні засоби комунікації".
2. Національний банк України розглядає клопотання про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком, що надійшли від банків до набрання чинності цією постановою, протягом 60 календарних днів після набрання чинності цієї постанови.
3. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.05.2019 № 69
Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до розділу II Положення про визначення пов'язаних із банком осіб , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:
1) в абзаці другому пункту 1 глави 1 слова "і внесення інформації до переліку пов'язаних із банком осіб" виключити;
2) у главі 2:
пункт 4 доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
"Національний банк:
1) протягом 60 календарних днів із дня отримання клопотання про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком розглядає його щодо обґрунтованості на підставі наданих банком підтвердних документів;
2) має право запитати в банку додаткові підтвердні документи, що містять інформацію, потрібну для прийняття Національним банком рішення про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком, та встановити строк їх подання;
3) має право продовжити строк розгляду клопотання банку за наявності обґрунтованих підстав і встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає Комітет);
4) повідомляє банк про продовження строку розгляду клопотання і строк, на який його продовжено, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.";
абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!