Про внесення змін до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України

Національний банк України Постанова від 15.05.2019 №68
Остання редакція від 15.05.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.05.2019

Номер 68

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.05.2019 № 68
Про внесення змін до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України
Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України" , з метою приведення переліку послуг, що надаються Національним банком України, у відповідність до вимог законодавства України та у зв'язку з переглядом тарифної політики Національного банку України на послуги, що надаються в окремих сферах діяльності Національного банку України, Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести зміни до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 785/8106 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 147), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
15.05.2019 № 68)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за № 785/8106
ТАРИФИ
на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України
I. Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України в окремих сферах його діяльності
Таблиця 1
№ з/п№ послуги (операції)Найменування послуг (операцій)Тарифи
1234
11Відшкодування вартості послуг підприємств зв'язку, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю клієнтівЗа фактичними витратами, сплаченими Національним банком України (на підставі окремого рахунку)
22Підключення до системи електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк):Одноразова плата
3установ Державної казначейської служби України (далі - Державна казначейська служба)50 грн
4банків350 грн
53За використання апаратури криптографічного захисту інформації (АКЗІ, АКЗІ-В)Безплатно
64Надання генератора ключів для програмних систем захисту інформації Національного банкуБезплатно
75Супроводження системи захисту Національного банку в інформаційних системах державних органівБезплатно
86Оформлення постійної (тимчасової) перепустки клієнту220 грн
97Придбання та установка програмного забезпечення клієнтами програмного комплексу "клієнт банку - банк"500 грн (одноразова плата)
108Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ учасника СЕП (АРМ-СЕП), уключаючи супроводження вбудованих програмних засобів захисту40 грн (щомісяця)
119Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ-інформаційний40 грн (щомісяця)
1210Зберігання цінностей сторонніх організацій у Державній скарбниці України:
13банківських металів:
14до 50 кг1,0% річних від вартості металів
15від 50 кг і більше0,5% річних від вартості металів
16інших цінностей:(щомісяця, за одне місце)
17до 1 місяця240 грн
18до 3 місяців220 грн
19до 6 місяців200 грн
20до 12 місяців180 грн
21більше року170 грн
2211Надання довідки про офіційні курси гривні до іноземних валют та банківських металів, ціну банківських та дорогоцінних металів у брухті юридичним і фізичним особамБезплатно
2312Надання копій документів, що відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"
надаються Національним банком за запитами на інформацію (якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок) шляхом копіювання або друку копій документів:
24формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)0,1% від розміру мінімальної заробітної плати-1 за виготовлення однієї сторінки
25формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)0,2% від розміру мінімальної заробітної плати-1 за виготовлення однієї сторінки
26будь-якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)0,5% від розміру мінімальної заробітної плати-1 за виготовлення однієї сторінки
2713Проведення експертизи дорогоцінних металів, дорогоцінних металів у виробах і брухті з них (зважування, оцінка, визначення проби металів):
28 проведення експертизи брухту срібла з масовою часткою срібла не більше 99,9% методом потенціометричного титрування з попереднім плавленням1 873 грн
29 проведення експертизи брухту золота з масовою часткою золота не більше 99,9% гравіметричним пробірним методом із попереднім плавленням1 864 грн
30 проведення експертизи брухту платини з масовою часткою платини не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою1 313 грн
31 проведення експертизи платини з масовою часткою платини не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою1 290 грн
32 проведення експертизи брухту золота (срібла, паладію) з масовою часткою золота (срібла, паладію) не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою1 214 грн
33 проведення експертизи брухту золота (срібла, паладію) з масовою часткою золота (срібла, паладію) не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою1 192 грн
34 проведення експертизи платини (паладію) з масовою часткою платини (паладію) не більше 99% рентгенофлуоресцентним методом із попереднім плавленням1 119 грн
35 проведення експертизи платини (паладію) з масовою часткою платини (паладію) не більше 99% рентгенофлуоресцентним методом без плавлення903 грн
36 проведення експертизи ювелірного брухту золота, срібла, платини та паладію604 грн
3714Надання боржникам та іншим особам, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі Національного банку, даних про себе та відомостей щодо запитів на отримання таких даних шляхом надання заявнику інформації з Кредитного реєстру Національного банку або повідомлення про відсутність інформації стосовно заявникаБезплатно
II. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком у системі електронної пошти Національного банку
Таблиця 2
№ з/п№ послуги (операції)Найменування послуг (операцій)Тарифи
1234
11Підключення замовника-2 до системи електронної пошти Національного банку987 грн (одноразова плата)
22Абонентська плата за доступ замовника-2 до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв’язку-31 986 грн (щомісяця)
33Обслуговування замовника-2 в системі електронної пошти Національного банку:Щомісяця
4у разі вузлового підключення або клієнтського підключення (до п’яти клієнтів уключно)1 471 грн
5у разі додаткового підключення більше п’яти клієнтів - за кожного додатково підключеного клієнта294 грн
____________
-1 Під час розрахунку обсягу витрат, що підлягають відшкодуванню запитувачем інформації за виготовлення однієї сторінки, використовується розмір мінімальної заробітної плати, установлений на дату копіювання та друку документів.
-2 До замовників належать бюджетні організації (уключаючи установи Державної казначейської служби), банки (уключаючи банки в стадії ліквідації), інші установи.
До інших установ належать установи, організації України, з якими керівництво Національного банку дозволило укласти відповідні договори.
-3 За потреби розміщення обладнання сторонніх організацій (провайдерів телекомунікаційних послуг) у приміщеннях Національного банку умови розміщення обумовлюються окремим договором оренди частини приміщення.
Директор Департаменту
фінансового контролінгу

О. Стринжа
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України


Р. Борисенко
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.05.2019 № 68
Про внесення змін до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України
Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України" , з метою приведення переліку послуг, що надаються Національним банком України, у відповідність до вимог законодавства України та у зв'язку з переглядом тарифної політики Національного банку України на послуги, що надаються в окремих сферах діяльності Національного банку України, Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести зміни до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 785/8106 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 147), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
15.05.2019 № 68)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за № 785/8106
ТАРИФИ
на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України

30 днiв передплати безкоштовно!