• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 30.05.2017 № 44 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 30.05.2017
 • Номер: 44
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 30.05.2017
 • Номер: 44
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.05.2017 № 44
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019 )
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою нормативно-правового врегулювання проведення Національним банком України політики поступової лібералізації валютного ринку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі I:
у пункті 21 цифри "27" замінити цифрами "26";
пункт 26 виключити.
У зв'язку з цим пункти 27 - 41 уважати відповідно пунктами 26 - 40;
2) в абзаці другому пункту 2 розділу V цифри "39" замінити цифрами "38".
2. У пункті 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами):
підпункт 4 виключити;
підпункт 14 виключити.
3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзацу другого пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 12 червня 2017 року.
В.о. ГоловиЯ.В. Смолій