Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210. Постанова від 25.11.2016 №407

Національний банк України Постанова від 25.11.2016 №407
Остання редакція від 05.01.2018 втрата чинності (постанова від 29.12.2017 N 148 /v0148500-17/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 25.11.2016

Номер 407

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.11.2016 № 407
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 148 від 29.12.2017 )
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210
Керуючись вимогами статті 1087 Цивільного кодексу України, та відповідно до статей 15, 33, 40 та 56 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за № 1109/23641, такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
"між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень";
в абзаці четвертому цифри та слова "150000 (ста п'ятдесяти тисяч)" замінити цифрами та словами "50000 (п'ятдесяти тисяч)";
2) у пункті 2 цифри "150000" замінити цифрами "50000".
2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н.М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та забезпечити інформування громадськості через засоби масової інформації.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної фіскальної служби України
Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції


Р.М. Насіров


Ю. Буца
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.11.2016 № 407
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210
Керуючись вимогами статті 1087 Цивільного кодексу України, та відповідно до статей 15, 33, 40 та 56 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за № 1109/23641, такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
"між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень";
в абзаці четвертому цифри та слова "150000 (ста п'ятдесяти тисяч)" замінити цифрами та словами "50000 (п'ятдесяти тисяч)";
2) у пункті 2 цифри "150000" замінити цифрами "50000".
2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н.М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та забезпечити інформування громадськості через засоби масової інформації.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!