Про надання розяснення

Державна регуляторна служба України Лист від 19.12.2018 №12280/0/20-18
Остання редакція від 19.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна регуляторна служба України

Тип Лист

Дата 19.12.2018

Номер 12280/0/20-18

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
19.12.2018 № 12280/0/20-18
Кабінет Міністрів України
На виконання пункту 45 витягу з протоколу № 41 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 02.11.2018 повідомляємо, що Державною регуляторною службою України здійснено узагальнення поданої органами державного нагляду (контролю) інформації щодо виконання Графіка розробки, погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проектів актів щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також щодо розробки та погодження проектів актів щодо затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі - графік), направленого листом ДРС від 20.11.2018 № 11249/0/20-18 (інформація наведена у додатку).
Також, повідомляємо, що з 85 сфер державного нагляду (контролю) Урядом затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 26 сферах державного нагляду (контролю), а саме:
№ з/пСфера господарської діяльностіОрган державного нагляду (контролю)
І.Державний нагляд (контроль) у сфері туроператорської ДІЯЛЬНОСТІМіністерство економічного розвитку і торгівлі України
2.Державний нагляд (контроль) у сфері інтелектуальної власності
3.Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів
4.Державний нагляд (контроль) у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуваннюМіністерство внутрішніх справ У країни
5.Державний нагляд (контроль) у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, гшевматищщр3 зрррєщ кадібшс.пона д 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню
6.Державний нагляд (контроль) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуваннюМіністерство освіти і науки України
7,Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності з поводження з небезпечними відходамиМіністерство екології та природних ресурсів України
8.Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України
9.Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпекиДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
10.Державний нагляд (контроль) у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
11.Державний нагляд (контроль) у сфері землеустроюДержавна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
12.Державний нагляд (контроль) у сфері топографо-геодезичною і картографічною діяльності
13.Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель
14.Державний нагляд (контроль) у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медициниДержавна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
15.Державний нагляд (контроль) щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
16.Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпекиДержавна інспекція ядерного регулювання України
17.Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції УкраїниДержавне агентство рибного господарства України
18.Державний нагляд (контроль) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості
19.Державний нагляд (контроль) у сфері рибного господарства
20.Державний нагляд (контроль) у сфері містобудівної ДІЯЛЬНОСТІДержавна архітектурно-будівельна інспекція України
21.Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками
22.Державний нагляд (контроль) у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надрДержавна служба геології та надр України
23.Державний нагляд (контроль) у сфері надання електронних довірчих послугАдміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
24.Державний нагляд (контроль) у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім електронних довірчих послуг) та технічного захисту Інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
25.Державний нагляд (контроль) у сфері вищої освітиДержавна служба якості освіти України
26.Державний нагляд (контроль) у сфері ринків фінансових послугНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Після затвердження Урядом критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органом державного нагляду (контролю), розробляється уніфікована форма акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)*
ДРС здійснено розгляд проектів актів про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), у 7 сферах державного нагляду (контролю), а саме:
№ з/пСфера господарської діяльностіОрган державного нагляду (контролю)
1.Державний нагляд (контроль) у сфері туроператорської діяльностіМіністерство економічного розвитку і торгівлі України
2.Державний нагляд (контроль) у сфері містобудівної ДІЯЛЬНОСТІДержавна архітектурно-будівельна інспекція України
3.Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками
4.Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпекиДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
5.Державний нагляд (контроль) у сфері землеустроюДержавна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
6.Державний нагляд (контроль) у сфері топографо-геодезичною і картографічною діяльності
7.Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель
Станом на 17.12.2018 інформація про стан виконання графіка не надходила від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної екологічної інспекції України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
Голова Державної регуляторної служби УкраїниК. ЛЯПІНА
Інформація про стан виконання Графіка розробки, погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подання Кабінетові Міністрів проектів актів щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у відповідних сферах та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
№ з/пОрган державного нагляду (контролю)Сфера господарської діяльностіІнформація про стан розробки, погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подання Кабінетові Міністрів проектів актів щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у відповідних сферах та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
1.МінсодполітикиДержавний нагляд (контроль) у сфері діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, що підлягає ліцензуваннюПроект постанови Кабінету Міністрів України знаходиться на розгляді в Державній регуляторній службі України
2.МінфінДержавний нагляд (контроль) у сфері діяльності з випуску та проведення лотерей, що підлягає ліцензуваннюРозроблення критеріїв у відповідній сфері, можливе після прийняття Урядом проекту постанови про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
3.ДержлісагентствоДержавний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полюванняПроект постанови Кабінету Міністрів України направлено до Мінагрополітики для внесення на розгляд Уряду (лист Держлісагентства від 09.11.2018 № 03-15/15502-18).
4.Державна служба якості освіти УкраїниДержавний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освітиПроект постанови Кабінету Міністрів України направлено до Міністерства освіти і науки України для внесення на розгляд Уряду (лист Державної служби якості освіти від 03.11.2018 № 01-15/1178).
Державний нагляд (контроль) у сфері вищої освітиПроект постанови Кабінету Міністрів України затверджено Урядом від 21.11.2018 № 982.
Державний нагляд (контроль) у сфері професійної (професійно-технічної освіти)Проект постанови Кабінету Міністрів України направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції (лист Державної служби якості освіти від 28.11.2018 № 01-15/1160).
Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освітиПроект постанови Кабінету Міністрів України повторно направлено на погодження до Міністерства освіти і науки України (лист Державної служби якості освіти від 26.11.2018 № 01-15/1152).
Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освітиПроект постанови Кабінету Міністрів України направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції (лист Державної служби якості освіти від 28.11.2018 № 01-15/1161).
5.ДерженергонаглядДержавний нагляд (контроль) у галузі електроенергетики та сфері тепло постачанняЗдійснюється робота з розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України.
6.ДержпраціДержавний нагляд (контроль) у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого наглядуПроект постанови Кабінету Міністрів України направлено до Мінсоцполітики для внесення на розгляд Уряду (лист Держпраці від 22.11.2018 № 9352/1/9.2-ДП-18).
7.ДержлікслужбаДержавний нагляд (контроль) у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), та у сфері контролю якості лікарських засобівПроект постанови Кабінету Міністрів України направлено до Міністерства охорони здоров'я для внесення на розгляд Уряду.
Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного перелікуПроект постанови Кабінету Міністрів України на стадії узгоджу вальної процедури.
8.Морська адміністраціяДержавний нагляд (контроль) у сфері діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості)Проект постанови Кабінету Міністрів України на стадії узгоджувальної процедури.
9.Пенсійний фонд УкраїниДержавний нагляд (контроль) у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхуванняПроект постанови Кабінету Міністрів України на стадії узгоджувальної процедури.
10.НКЦПФРДержавний нагляд (контроль) у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуваннюПроект постанови Кабінету Міністрів України подано на розгляд Уряду (лист НКЦПФР від 30.10.2018 № 13/06/31770).
11.НКРЗІДержавний нагляд (контроль) у сфері телекомунікаційПроекти постанов Кабінету Міністрів України подано на розгляд Уряду (листи НКРЗІ від 29.11.2018 №№ 01-7684/1311, 01-7685/1311).
Державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов'язаної із користуванням радіочастотним ресурсом України
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
19.12.2018 № 12280/0/20-18
Кабінет Міністрів України
На виконання пункту 45 витягу з протоколу № 41 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 02.11.2018 повідомляємо, що Державною регуляторною службою України здійснено узагальнення поданої органами державного нагляду (контролю) інформації щодо виконання Графіка розробки, погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проектів актів щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також щодо розробки та погодження проектів актів щодо затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі - графік), направленого листом ДРС від 20.11.2018 № 11249/0/20-18 (інформація наведена у додатку).
Також, повідомляємо, що з 85 сфер державного нагляду (контролю) Урядом затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 26 сферах державного нагляду (контролю), а саме: