Про надання розяснення. Лист від 11.07.2016 №1575/10/10-36-12-02

Державна фіскальна служба України Лист від 11.07.2016 №1575/10/10-36-12-02
Остання редакція від 11.07.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 11.07.2016

Номер 1575/10/10-36-12-02

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ГУ ДФС у Київській області
Лист
11.07.2016 № 1575/10/10-36-12-02
Головним управлінням Державної фіскальної служби у Київській області на виконання завдання Державної фіскальної служби України «Про надання відповіді» розглянуто лист ТОВ щодо відображення у податковій декларації з податку на додану вартість (0121) операцій з експорту сільськогосподарської продукції власного виробництва, які підлягають згідно пункту 209.14. статті 209 Податкового кодексу оподаткуванню за нульовою ставкою,повідомляє наступне.
За результатами розгляду листа ТОВ, з урахуванням вимог статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс), ГУ ДФС у Київській області в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
Відповідно до пункту 209.6 статті 209 розділу V Податкового кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.
Пунктом 209.14 статті 209 розділу V Податкового кодексу передбачено, зокрема, що у разі експорту сільськогосподарської продукції застосовується ставка податку, визначена підпунктом «б» пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу, а саме нульова ставка.
При вивезенні сільськогосподарських товарів за межі митної території України сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів.
Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку (пункт 209.4 статті 209 розділу V Податкового кодексу).
У пункті 5 розділу I Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (далі - Порядок №21), зазначено, що платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Податкового кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0121"/"0122"/"0123" (далі - декларація 0121 - 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період.
До податкової декларації 0121 - 0123 включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого вказаною статтею.
Відповідно до пункту 5 розділу V Порядку №21 рядок 14 призначений для перенесення з декларацій 0121 - 0123 до декларації 0110 сум податкового кредиту, сформованого в попередніх звітних періодах у зв'язку з придбанням товарів/послуг, у випадках, коли такі товари/послуги використані в поточному звітному періоді в операціях з вивезення товарів за межі митної території України сільськогосподарської продукції.
Сума ПДВ у рядку 14 декларацій 0121 - 0123 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) суми ПДВ постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними за межі митної території України у митному режимі.
Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Податкового кодексу, які є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.
Відповідно до пункту 200.4 статті 200 розділу V Податкового кодексу при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 розділу V Податкового кодексу, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Податкового кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу - або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Податкового кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Отже, операції з вивезення товарів за межі митної території України сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування власновироблених сільськогосподарських товарів оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою та відображаються у декларації 0121 - 0123 за умови підтвердження такого вивезення товарів за межі митної території України належним чином оформленою митною декларацією.
При цьому, суми ПДВ, що були сплачені суб'єктом спеціального режиму оподаткування постачальникам під час придбання товарів/послуг, які брали участь у виробництві вивезеної за межі митної території України сільськогосподарської продукції та включені до складу податкового кредиту, за рішенням платника можуть бути перенесені із декларації 0121 до декларації 0110 шляхом відображення у рядку 14 декларації 0121 зі знаком "-" та в рядку 14 декларації 0110 зі знаком "+".
Суми податку, перенесені до рядка 14 декларації 0110, можуть брати участь в обрахунку суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у загальновстановленому порядку, визначеному статтею 200 розділу V Кодексу.
Зазначене роз'яснення надано листом ДФС України від 13.06.2016 р. №13065/6/99-99-12-02-01-15 «Про розгляд листа».
Враховуючи вказане вище, обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Податкового кодексу, згідно з пунктом 3 розділу І «Податкові зобов'язання» Порядку №21 вказуються у рядку 2 декларації з податку на додану вартість (0121).
Рядок 2 декларації 0121 дорівнює сумі значень рядків 2 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).
Суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту відображаються у рядку 14 декларації 0121 відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу (згідно з пунктом розділу II «Податковий кредит» Порядку №21).
У разі прийняття рішення про бюджетне відшкодування, значення цього рядка переноситься з рядка 14 декларації 0121 до рядка 14 декларації 0110.
Пунктом 5 Розділу III «Розрахунки за звітний період» Порядку №21 визначено:
П.п. 2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) декларації 0110 і податкового кредиту (рядок 17) декларації 0110 отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації 0110.
Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Податкового кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1 декларації 0110;
П.п. 3) сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Податкового кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), зазначається у рядку 20 декларації 0110;
П.п. 4) сума від'ємного значення (рядок 20 у декларації 0110), що підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2) на рахунок платника у банк, відображається у рядку 20.2.1. декларації 0110.
Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Податкового кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).
Якщо платником не прийнято рішення про бюджетне відшкодування, суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту відображаються у рядку 14 декларації 0121.
Слід зазначити, що рядок 19 декларації 0121 (від'ємне значення) дорівнює сумі значень рядків 14 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10) та переноситься до рядка 21 декларації 0121.
Рядки 19.1, 20, 20.1, 20.2, 20.2.1, 20.2.2, 20.3 у декларації 0121 не заповнюються.
Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.
У декларації 0121 - 0123 / 0130 до рядка 21 переноситься значення рядка 19.
Заступник
начальника ГУ ДФС у Київській області
О.М. Форосенко
ГУ ДФС у Київській області
Лист
11.07.2016 № 1575/10/10-36-12-02
Головним управлінням Державної фіскальної служби у Київській області на виконання завдання Державної фіскальної служби України «Про надання відповіді» розглянуто лист ТОВ щодо відображення у податковій декларації з податку на додану вартість (0121) операцій з експорту сільськогосподарської продукції власного виробництва, які підлягають згідно пункту 209.14. статті 209 Податкового кодексу оподаткуванню за нульовою ставкою,повідомляє наступне.
За результатами розгляду листа ТОВ, з урахуванням вимог статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс), ГУ ДФС у Київській області в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
Відповідно до пункту 209.6 статті 209 розділу V Податкового кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.
Пунктом 209.14 статті 209 розділу V Податкового кодексу передбачено, зокрема, що у разі експорту сільськогосподарської продукції застосовується ставка податку, визначена підпунктом «б» пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу, а саме нульова ставка.
При вивезенні сільськогосподарських товарів за межі митної території України сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів.
Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку (пункт 209.4 статті 209 розділу V Податкового кодексу).