• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо порядку заповнення звітності про обсяги виробництва/обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Державна фіскальна служба України | Лист від 29.04.2016 № 15535/7/99-99-12-01-01-17
Реквізити
 • Видавник: Державна фіскальна служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 29.04.2016
 • Номер: 15535/7/99-99-12-01-01-17
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна фіскальна служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 29.04.2016
 • Номер: 15535/7/99-99-12-01-01-17
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 29.04.2016 р. № 15535/7/99-99-12-01-01-17
Щодо порядку заповнення звітності про обсяги виробництва/обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Державна фіскальна служба України у зв'язку з набранням чинності 21.04.2016 Наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" у межах компетенції повідомляє, що статтею 16 Закону № 481 встановлено, що суб'єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.
Відповідно до частини третьої статті 16 Закону № 481, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення (далі - Наказ № 49), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470 (опубліковано 22.03.2016 Офіційний вісник України 2016 р., № 21, стор. 312, стаття 846, код акту 81094/2016), зокрема:
1). Форма звіту № 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту".
Порядком заповнення форми звіту № 1 -РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту" встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі - Звіт № 1-РС) подають суб'єкти господарювання, які виробляють спирт етиловий ректифікований, біоетанол, спирт етиловий-сирець, спирт етиловий технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий ректифікований
виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт коньячний і плодовий (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції), спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, фракцію головну етилового спирту та/або інший спирт (далі - спирт), незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 1-РС в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
Звіт № 1-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
Інформація подається за кожним місцем виробництва та видами спиртів. Одиниці виміру для спирту - декалітри в перерахунку на безводний спирт (далі - дал б. с). Інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до форм звіту окремим рядком. Інформація про залишки на кінець звітного місяця вноситься відповідно до акта інвентаризації.
Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-РС у розрізі підприємств за кожним місцем виробництва продукції, підсумок - за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.
Заповнення форми Звіту № 1-РС здійснюється з використанням кодів продукції згідно з додатком до Наказу № 49.
Звіт № 1-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І "Рух спирту" та розділ II "Реалізація спирту" та має формат даних до 6 знаків включно після коми у графах 4-10 розділу І та у графі 4 розділу II
Порядком заповнення розділу І "Рух спирту" встановлено, що:
у графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код спирту згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 3 зазначається кількість спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця;
у графі 4 зазначається кількість спирту, виробленого та переданого в місця його зберігання;
у графі 5 зазначається кількість спирту, отриманого від інших суб'єктів господарювання та/або переданого з інших місць провадження діяльності з виробництва такої продукції одного суб'єкта господарювання до місць його зберігання, у тому числі конфіскованого;
у графі 6 зазначається загальна кількість реалізованого спирту.
у графі 7 зазначається загальна кількість реалізованого спирту на внутрішньому ринку;
у графі 8 зазначається загальна кількість реалізованого спирту на експорт;
у графі 9 зазначаються втрати спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби тощо;
у графі 10 зазначається кількість спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця;
у графі 11 надаються пояснення щодо заповнення граф 5, 9.
Порядком заповнення розділу II "Реалізація спирту" взстановлено, що:
у графі 1 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, у якій зареєстрований споживач спирту, згідно з додатком до Наказу № 49. При експорті спирту проставляється код 28;
у графі 2 зазначається найменування споживача спирту, при експорті спирту зазначаються найменування споживача та країна;
у графі 3 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (споживача спирту), серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
у графі 4 зазначається кількість відвантаженого спирту;
у графах 5, 6 зазначаються відповідно вид та код відвантаженого спирту згідно з додатком до Наказу № 49;
у графах 7, 8 зазначаються відповідно вид та код продукції, на виробництво якої отримується спирт, при експорті спирту зазначені графи не заповнюються;
у графі 9 надаються необхідні пояснення.
2). Форма звіту № 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв".
Порядком заповнення форми звіту № 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв" встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі - Звіт № 2-РС) подають суб'єкти господарювання незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 2-РС в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
Звіт № 2-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
Інформація подається за видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.
Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений Звіт' № 2-РС у розрізі підприємств, підсумок - за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.
Звіт № 2-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І "Обіг алкогольних напоїв" та розділ II "Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів", який заповнюють виключно підприємства - виробники виноробної продукції. Формат даних при заповненні до 6 знаків включно після коми у графах 5-13 розділу І та у графі 6 розділу II.
Порядком заповнення розділу І "Обіг алкогольних напоїв" встановлено, що:
у графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 3 вказуються одиниці виміру, відповідно до яких складається звіт, дані щодо коду продукції згідно з УКТ ЗЕД 2208 (крім виноробної продукції) вносяться до таблиці у перерахунку на безводний спирт (дал б. с.) та у фізичному обсязі (дал);
у графі 4 вказується кількість алкогольних напоїв в місцях зберігання на початок звітного місяця;
у графі 5 вказується кількість готової продукції, яка передана з виробництва до місця її зберігання у звітному місяці;
у графі 6 вказується кількість готової продукції, яка надійшла в місце зберігання у звітному місяці з торговельної мережі, за імпортом тощо;
у графі 7 вказується кількість імпортної продукції, яка надійшла на підприємство у звітному місяці;
у графі 8 вказується загальна кількість реалізованої продукції у звітному місяці;
у графі 9 вказується кількість продукції, яка реалізована на внутрішньому ринку у звітному місяці;
у графі 10 вказується кількість продукції, яка реалізована на експорт у звітному місяці;
у графі 11 вказуються втрати при зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо у звітному місяці;
у графі 12 вказується кількість продукції, яка відпущена іншим підрозділам підприємства для виробництва алкогольних напоїв у звітному місяці;
у графі 13 вказується кількість алкогольних напоїв у місцях зберігання на кінець звітного місяця;
у графі 14 надаються пояснення до граф 6 - 12 (у разі наявності) звітні дані щодо продукції, на яку встановлено два коди згідно з УКТ ЗЕД, проставляються окремо за кожним кодом.
Порядком заповнення розділу II "Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів" встановлено, що:
у графі 1 вказується найменування або прізвище, ім'я, по батькові постачальника виноматеріалів;
у графі 2 вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (постачальника виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
у графі 3 вказується код адміністративно-територіальної одиниці споживача виноматеріалів згідно з додатком до Наказу № 49;'
у графі 4 вказується найменування або прізвище, ім'я, по батькові споживача виноматеріалів;
у графі 5 вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (споживача виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
у графі 6 вказується кількість відвантажених (отриманих, у тому числі імпортованих) виноматеріалів;
у графі 7 вказується вид продукції;
у графі 8 вказується код продукції;
у графі 9 вказується мета використання виноматеріалів (вид);
у графі 10 вказується мета використання виноматеріалів (код) (графи 9 та 10 заповнюються у разі відпуску виноматеріалів на власне виробництво, у разі відпуску виноматеріалів іншому суб'єкту господарювання дані графи не заповнюється, а суб'єкт господарювання, який придбав виноматеріал зазначає у своєму звіті мету використання таких виноматеріалів);
у графі 11 надаються необхідні пояснення.
3). Форма звіту № 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів".
Порядком заповнення форми звіту № 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів" встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (далі - Звіт № 3-РС) подають суб'єкти господарювання, які виробляють тютюнові вироби, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 3-РС в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
Звіт № 3-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений Звіт № 3-РС у розрізі підприємств, підсумок - за видами
продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.
Звіт № 3-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І "Обіг тютюнових виробів" та II "Обсяги реалізації тютюнових виробів" та має формат даних при заповненні до 6 знаків включно після коми у графах 6-12 розділу І та у графі 4-6 розділу II.
Порядком заповнення розділу І "Обіг тютюнових виробів" встановлено, ЩО:
у графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код продукції згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів, які застосовуються при складанні Звіту № 2-РС:
сигарети з фільтром - млн штук;
сигарети без фільтра - млн штук;
цигарки - млн штук;
сигари - млн штук;
сигарили - млн штук;
тютюн люльковий - тонни;
тютюн нюхальний - тонни;
тютюн смоктальний - тонни;
тютюн жувальний - тонни;
інші тютюнові вироби - млн штук або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 - млн штук або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 - млн штук або тонни.
у графі 4 зазначається залишок продукції власного виробництва;
у графі 5 зазначається кількість імпортованої продукції, у тому числі сировини, у звітному місяці;
у графі 6 зазначається кількість виробленої продукції за звітний місяць;
у графі 7 зазначається загальна кількість тютюнових виробів власного виробництва, реалізованих у звітному місяці;
у графі 8 зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на внутрішньому ринку;
у графі 9 зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на експорт;
у графі 10 вказуються втрати при виробництві, зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо;
у графі 11 зазначається кількість реалізованої у звітному місяці імпортованої тютюнової продукції, у тому числі сировини;
у графі 12 зазначається кількість тютюнових виробів власного виробництва на кінець звітного місяця;
у графі 13 надаються необхідні пояснення.
Порядком заповнення розділу II "Обсяги реалізації тютюнових виробів" встановлено, що:
у графі 1 зазначається код продукції згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 2 зазначається перелік тютюнових виробів, що виробляються виробником в Україні, за їх власною назвою;
у графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів;
у графі 4 зазначається загальна кількість реалізованих тютюнових виробів за звітний місяць;
у графі 5 зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на внутрішньому ринку за звітний місяць;
у графі 6 зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на експорт за звітний місяць;
у графі 7 надаються необхідні пояснення.
4). Форму звіту № 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі".
Порядком заповнення форми звіту № 1 -ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі" встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (далі - Звіт № 1-ОА) подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 1-ОА в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
У разі якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-ОА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.
Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.
Одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту № 1-ОА, є тисяч декалітрів (тис. дал).
Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами II та III Звіту № 1-ОА.
Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-ОА у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.
Звіт № 1-ОА складається з трьох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І "Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв", розділ II. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання алкогольних напоїв та розділ III Перелік контрагентів, яким
здійснювалася реалізація алкогольних напоїв та має формат даних до 6 знаків включно після коми у графах 3-12 розділу І та у графі 7 розділів II та III.
Порядком заповнення розділу І "Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв" встановлено, що:
у графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид продукції згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного міеяця (у т.ч. суб'єкт господарювання - виробник у даному звіті зазначає у графі 3 залишки готової продукції (алкогольних напоїв) на початок звітного місяця);
у графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями;
у графі 5 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання у виробника алкогольних напоїв у звітному місяці (суб'єкт господарювання - виробник у даному звіті зазначає у графі 5 продукцію як власного виробництва так і продукцію яку було придбано у іншого суб'єкта -виробника);
у графі 6 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання у підприємств оптової торгівлі у звітному місяці;
у графі 7 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання за імпортом у звітному місяці;
у графі 8 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період;
у графі 9 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв у роздрібну торгівлю у звітному місяці;
у графі 10 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв підприємствам оптової торгівлі у звітному місяці;
у графі 11 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв на експорт у звітному місяці;
у графі 12 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця (у т.ч. суб'єкт господарювання - виробник у даному звіті зазначає у графі 12 залишки готової продукції (алкогольних напоїв) на кінець звітного місяця);
у графі 13 надаються необхідні пояснення.
Порядком заповнення розділів II та III Звіту № 1-ОА про перелік контрагентів, у яких/яким здійснювало(а)ся придбання/реалізація алкогольних напоїв встановлено, що:
у графі 1 зазначається дата придбання/реалізації алкогольних напоїв (у даній графі зазначається номер звітного місяця, для розділу II - номер звітного місяця в якому фактично оприбутковано товар, а у розділу III - номер звітного місяця в якому фактично відвантажено алкогольні напої. У колонці 7 розділів II та III зазначаються сумарна кількість продукції придбання/реалізації за звітний місяць у такого/такому суб'єкта(у) господарювання.);
у графі 2 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 3 зазначається найменування або прізвище, ім'я, по батькові контрагента;
у графі 4 зазначаються місцезнаходження імпортера/експортера, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта господарювання (контрагента) та номер контактного телефону;
у графі 5 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
у графі 6 зазначається відповідний код алкогольної продукції згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 7 зазначається обсяг придбаних/реалізованих алкогольних напоїв.
5). Форма звіту № 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі".
Порядком заповнення форми звіту № 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі" встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (далі - Звіт № 1-ОТ) подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 1-ОТ в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової ЗВІТНОСТІ.
У разі якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-ОТ заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.
Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до Наказу № 49.
Інформація про залишки тютюнової продукції на кінець звітного місяця подається згідно з розділом І Звіту.
Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами II та III Звіту № 1-ОТ.
Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1-ОТ: сигарети з фільтром - млн штук; сигарети без фільтра - млн штук; цигарки - млн штук;
сигари - млн штук;
сигарили - млн штук;
тютюн люльковий - тонни;
тютюн нюхальний - тонни;
тютюн смоктальний - тонни;
тютюн жувальний - тонни;
інші тютюнові вироби - млн штук або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 - млн штук або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 - млн штук або тонни.
Звіт № 1-ОТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-ОТ у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.
Звіт № 1-ОТ складається з трьох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І "Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів", розділ II. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання тютюнових виробів та тютюнової сировини та розділ III. Перелік контрагентів, яким здійснювалася реалізація тютюнових виробів та тютюнової сировини та має формат даних до 6 знаків включно після коми у графах 4-13 розділу І та у графі 7 розділів II та III.
Порядком заповнення розділу І "Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів" встановлено, що:
у графах 1, 2 зазначаються відповідно код і вид тютюнових виробів та тютюнової сировини згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів (млн штук, тонни);
у графі 4 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця (у т.ч. суб'єкт господарювання - виробник у даному звіті зазначає у графі 4 залишки готової продукції (тютюнових виробів) на початок звітного місяця);
у графі 5 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю тютюновими виробами;
у графі 6 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб'єктом господарювання тільки у виробника тютюнових виробів;
у графі 7 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб'єктом господарювання за імпортом;
у графі 8 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб'єктом господарювання тільки у підприємств оптової торгівлі тютюновими виробами;
у графі 9 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період;
у графі 10 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів у роздрібній торгівлі;
у графі 11 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів підприємствам оптової торгівлі;
у графі 12 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів на експорт;
у графі 13 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця (у т.ч. суб'єкт господарювання - виробник у даному звіті зазначає у графі 4 залишки готової продукції (тютюнових виробів) на кінець звітного місяця);
у графі 14 надаються необхідні пояснення.
Порядком заповнення розділів II та III Звіту № 1-ОТ про перелік контрагентів, у яких/яким здійснювал(о)ася придбання/реалізація тютюнових виробів та тютюнової сировини встановлено, що:
у графі 1 зазначається дата придбання/реалізації тютюнових виробів (у даній графі зазначається номер звітного місяця, для розділу II - номер звітного місяця в якому фактично оприбутковано товар, а у розділу III - номер звітного місяця в якому фактично відвантажено алкогольні напої. У колонці 7 розділів II та III зазначаються сумарна кількість продукції придбання/реалізації за звітний місяць у такого/такому суб'єкта(у) господарювання.);
у графі 2 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 3 зазначається найменування або прізвище, ім'я, по батькові контрагента;
у графі 4 зазначаються місцезнаходження імпортера/експортера, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта господарювання (контрагента) та номер контактного телефону;
у графі 5 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
у графі 6 зазначається відповідний код тютюнової продукції згідно з додатком до Наказу № 49;
у графі 7 вказується обсяг придбаних/реалізованих тютюнових виробів.
6). Форма звіту № 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі".
Порядком заповнення форми звіту № 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі" встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (далі - Звіт № 1-РА) подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 1 -РА в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
У разі якщо суб'єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами Звіт № 1-РА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб'єкт господарювання має більше 1 ліцензії, то у графі "Реєстраційний номер ліцензії" зазначається загальна кількість ліцензій, графа "строк дії ліцензії" не заповнюється).
Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.
Одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту № 1-РА, є тисяч декалітрів (тис. дал) та має формат даних до шести знаків включно після коми.
Звіт № 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
Головні управління ДФС подають зведений Звіт за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид алкогольної продукції згідно з додатком до Наказу № 49.
У графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.
У графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.
У графі 5 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період.
У графі 6 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.
У графі 7 надаються необхідні пояснення (обсяги зіпсованих, знищених, втрачених товарів, тощо відображаються у даній графі з зазначенням відповідних пояснень).
7). Форма звіту № 1-РТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі".
Порядком заповнення форми звіту № 1 -РТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі" встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (далі -Звіт № 1-РТ) подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 1 -РТ в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
У разі якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-РТ заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб'єкт господарювання має більше однієї ліцензії, то у графі "Реєстраційний номер ліцензії" зазначається загальна кількість ліцензій, графа "строк дії ліцензії" не заповнюється).
Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до Наказу № 49.
Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1 -РТ: сигарети з фільтром - млн штук; сигарети без фільтра - млн штук; сигари - млн штук;
інші тютюнові вироби - млн штук або тонни.
Звіт № 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органу ДФС за місцем реєстрації суб'єкта господарювання та має формат даних до 6 знаків включно після коми у графах 3-6.
Головні управління ДФС за місцем реєстрації суб'єкта господарювання подають зведений Звіт № 1-РТ за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид тютюнових виробів згідно з додатком до Наказу № 49.
У графі 3 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця.
У графі 4 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
У графі 5 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період.
У графі 6 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця.
У графі 7 надаються необхідні пояснення (обсяги зіпсованих, знищених, втрачених товарів, тощо відображаються у даній графі з зазначенням відповідних пояснень).
Крім цього, Наказом № 49 визначено такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:
від 13 жовтня 2005 року № 449 "Про затвердження форм звітів щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2005 року за № 1311/11591;
від 30 травня 2006 року № 302 "Про затвердження Змін до форм звітів № 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", № 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв" та № 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за №719/12593;
від 24 вересня 2007 року № 549 "Про затвердження Змін до форм звітів № 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", № 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв" та № 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2007 року за № 1152/14419;
від 27 квітня 2006 року № 228 "Про затвердження форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за № 713/12587;
від 04 вересня 2007 року № 518 "Про затвердження Змін до форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказом ДПА України від 27.04.2006 № 228", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2007 року за№ 1065/14332.
Відповідно до Закону № 481 передбачено отримання окремих ліцензій на відповідний вид діяльності, а саме:
на виробництво спирту етилового; на виробництво спирту коньячного; спирту плодового; на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного; на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового; на виробництво спирту-сирцю виноградного; на виробництво спирту-сирцю плодового; на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим. Таким чином, суб'єкти які мають дані ліцензії подають Звіт № 1-РС із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначених ліцензій;
на виробництво алкогольних напоїв - Звіт № 2-РС із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії;
на виробництво тютюнових виробів - Звіт № 3-РС із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії;
на право оптової торгівлі: алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту); алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту) -Звіт № 1-ОА із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначених ліцензій;
на право оптової торгівлі тютюновими виробами - Звіт № 1-ОТ із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії;
на роздрібну торгівлю: алкогольними напоями; сидром та перрі (без додання спирту) - Звіт № 1-РА із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії;
на роздрібну торгівлю тютюновими виробами - Звіт № 1-РТ із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії.
Суб'єкти господарювання, які отримали зазначені вище ліцензії подають Звіти за затвердженими формами починаючи з 1 травня до 10 травня включно за звітний період - квітень 2016 року, у подальшому слід враховувати, що Звіти складаються окремо за кожний місяць та подаються до 10 числа місяця, що настає за звітним, з перенесенням граничного строку на перший робочий день, якщо 10 число припадає на вихідний або святковий день.
Звіт приймається за основним місцем обліку суб'єкта господарювання в органах ДФС в електронній формі та реєструється в ЦБД без відображення показників в режимі "Подана звітність". Якщо суб'єкт господарювання перебуває на обліку у контролюючому органі із станом 45 (платник до кінця року (неосновне місце обліку)), то звіт повинен прийматись саме таким контролюючим органом.
Подання уточнюючого звіту не передбачено Наказом № 49.
Крім цього, розроблено електронні формати за новими формами, які розміщено на офіційному веб-сайті ДФС (розділ "Електронна-звітність"-"Платникам податків про електронну звітність"-"Інформаційно-аналітичне забезпечення"-"Реєстр електронних форм податкових докментів") для використання розробниками систем підготовки звітності.
В цьому ж розділі будуть викладені доопрацьовані безкоштовні програмні забезпечення для можливості формування, підписання та подання нових форм, починаючи з 01.05.2016.
Також звертаємо увагу, що зазначені вище Звіти подаються щомісячно, протягом дії відповідної ліцензії, навіть якщо не здійснювався рух алкогольних напоїв та на залишках на було продукції. Відповідно абзацу вісімнадцятого частини другої статті 17 Закону до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у раз неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 17000 гривень.