Щодо оподаткування доходів, отриманих фізичними особами - нерезидентами у вигляді процентів, які нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику. Лист від 14.03.2016 №4441/5/99-99-17-03-03-16

Державна фіскальна служба України Лист від 14.03.2016 №4441/5/99-99-17-03-03-16
Остання редакція від 14.03.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 14.03.2016

Номер 4441/5/99-99-17-03-03-16

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДФС
Лист
14.03.2016 № 4441/5/99-99-17-03-03-16
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист … щодо оподаткування доходів, отриманих фізичними особами - нерезидентами у вигляді процентів, які нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до ст. 10 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" облігації внутрішніх державних позик України – це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 "Про випуски облігацій внутрішніх державних позик" встановлено, що Міністерство фінансів України виступає емітентом державних облігацій.
Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Згідно з п.п. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, не включається сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.
При цьому проценти – це дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. У разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу, зокрема, облігацій, емітованих позичальником, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення (продажу) та ціною погашення (зворотного викупу) такого цінного паперу (п.п. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулюється п. 170.10 ст. 170 Кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV Кодексу для нерезидентів).
У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом – юридичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів (п.п. 170.10.3 п. 170.10 ст. 170 Кодексу).
Таким чином, дохід, отриманий фізичною особою - нерезидентом у вигляді процентів у розумінні Кодексу, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
Разом з цим п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу встановлено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір (далі – збір).
Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (п.п. 1.2 п. 16-1підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Відповідно до п.п. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених, зокрема, у п.п. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
Ставка збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою 1,5 відс., визначеною п.п. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.4 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Отже, дохід, нарахований (виплачений) фізичній особі - нерезиденту у вигляді процентів у розумінні Кодексу, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, є об’єктом оподаткування військовим збором.
ГоловаР.М. Насіров
ДФС
Лист
14.03.2016 № 4441/5/99-99-17-03-03-16
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист … щодо оподаткування доходів, отриманих фізичними особами - нерезидентами у вигляді процентів, які нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до ст. 10 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" облігації внутрішніх державних позик України – це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 "Про випуски облігацій внутрішніх державних позик" встановлено, що Міністерство фінансів України виступає емітентом державних облігацій.
Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Згідно з п.п. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, не включається сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.