Щодо використання самостійно виготовлених бланків товарно-транспортної накладної. Лист від 15.01.2016 №621/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України Лист від 15.01.2016 №621/6/99-99-19-02-02-15
Остання редакція від 15.01.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 15.01.2016

Номер 621/6/99-99-19-02-02-15

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
15.01.2016 N 621/6/99-99-19-02-02-15
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо використання самостійно виготовлених бланків товарно-транспортної накладної і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно пп. 4.8.24 п. 4.8 п. 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, Міністерство відповідно до покладених завдань затверджує правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні.
Наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 N 363, зі змінами, затверджено Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (далі - Правила N 363), у додатку 7 яких визначено форму товарно-транспортної накладної (форма N 1-ТН) (далі - ТТН).
Пунктом 11.1 Правил N 363 визначено, що ТТН є основним документом на перевезення вантажів.
Згідно з розділом 1 Правил N 363 ТТН - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.
Визначена форма ТТН є обов'язковою до використання всіма суб'єктами господарської діяльності незалежно від форм власності та сфери управління.
У передбачених Правилами N 363 випадках ТТН може бути доповнена записами (лист Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2014 N 5615/25/10-14).
Згідно з п. 11.4 Правил N 363 ТТН на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовником (вантажовідправником) виписуються в кількості не менше чотирьох екземплярів; вантажовідправник всі екземпляри засвідчує підписом і за необхідності - печаткою (штампом).
Пунктом 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Згідно з п. 2 ст. 9 Закону первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
назву документа (форми);
дату і місце складання;
назву підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Таким чином, ТТН відноситься до первинних документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік, за умови їх належного оформлення.
Окремі рекомендації щодо заповнення деяких реквізитів ТТН надало Мінінфраструктури в листі від 11 березня 2014 N 2455/25/10-14.
Враховуючи те, що регулятором з питання застосування самостійно виготовлених бланків, які містять необхідні реквізити ТТН, на перевезення вантажів автомобільним транспортом є Міністерство інфраструктури України, доцільно звернутись до цього Міністерства.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
15.01.2016 N 621/6/99-99-19-02-02-15
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо використання самостійно виготовлених бланків товарно-транспортної накладної і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно пп. 4.8.24 п. 4.8 п. 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, Міністерство відповідно до покладених завдань затверджує правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні.
Наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 N 363, зі змінами, затверджено Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (далі - Правила N 363), у додатку 7 яких визначено форму товарно-транспортної накладної (форма N 1-ТН) (далі - ТТН).
Пунктом 11.1 Правил N 363 визначено, що ТТН є основним документом на перевезення вантажів.
Згідно з розділом 1 Правил N 363 ТТН - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.
Визначена форма ТТН є обов'язковою до використання всіма суб'єктами господарської діяльності незалежно від форм власності та сфери управління.
У передбачених Правилами N 363 випадках ТТН може бути доповнена записами (лист Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2014 N 5615/25/10-14).
Згідно з п. 11.4 Правил N 363 ТТН на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовником (вантажовідправником) виписуються в кількості не менше чотирьох екземплярів; вантажовідправник всі екземпляри засвідчує підписом і за необхідності - печаткою (штампом).