Про затвердження Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України. Порядок від 27.12.2013 №217

Державна казначейська служба України Наказ, Порядок від 27.12.2013 №217
Остання редакція від 28.02.2019. Внесення змін (наказ від 28.02.2019 N 74 /v0074840-19/)
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ, Порядок

Дата 27.12.2013

Номер 217

Статус Діє

Редакції
28.02.2019 внесення змін (наказ від 28.02.2019 N 74 /v0074840-19/) 18.12.2018 внесення змін (наказ від 18.12.2018 N 396 /v0396840-18/) 03.10.2018 внесення змін (наказ від 03.10.2018 N 313 /v0313840-18/) 23.06.2018 внесення змін (наказ від 23.06.2018 N 214 /v0214840-18/) 30.05.2018 внесення змін (наказ від 30.05.2018 N 186 /v0186840-18/) 05.04.2018 внесення змін (наказ від 05.04.2018 N 104 /v0104840-18/) 01.01.2018 внесення змін (наказ від 28.12.2017 N 424 /v0424840-17/) 12.05.2017 внесення змін (наказ від 12.05.2017 N 147 /v0147840-17/) 19.01.2017 внесення змін (наказ від 19.01.2017 N 21 /v0021840-17/) 10.05.2016 внесення змін (наказ від 10.05.2016 N 137 /v0137840-16/) 09.03.2016 внесення змін (наказ від 03.03.2016 N 61 /v0061840-16/) 19.02.2016 внесення змін (наказ від 17.02.2016 N 43 /v0043840-16/) 01.01.2016 внесення змін (наказ від 18.12.2015 N 371 /v0371840-15/) 29.12.2015 внесення змін (наказ від 29.12.2015 N 386 /v0386840-15/) 30.11.2015 внесення змін (наказ від 30.11.2015 N 342 /v0342840-15/) 04.08.2015 внесення змін (наказ від 04.08.2015 N 222 /v0222840-15/) 29.01.2015 внесення змін (наказ від 29.01.2015 N 25 /v0025840-15/) 11.11.2014 внесення змін (наказ від 11.11.2014 N 309 /v0309840-14/) 25.02.2014 внесення змін (наказ від 25.02.2014 N 66 /v0066840-14/) 10.02.2014 внесення змін (наказ від 10.02.2014 N 49 /v0049840-14/) 27.12.2013 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.12.2013 № 217
Про затвердження Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2013 року № 885 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України" та з метою переходу на нову автоматизовану систему бухгалтерського обліку казначейського виконання державного та місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, що додається.
2. Начальникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити організацію роботи щодо відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України відповідно до цього Порядку.
3. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджену наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119.
4. Управлінню розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв'язків забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України в мережі Інтернет.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2014 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
ГоловаС.І. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
27.12.2013 № 217
(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
від 18 грудня 2018 року № 396
)
ПОРЯДОК
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України
1. Цей Порядок регламентує організацію роботи у процесі відкриття рахунків на балансі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (далі - План рахунків), а також встановлює правила кодування аналітичних рахунків бухгалтерського та управлінського обліку.
2. Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів ґрунтується на вимогах Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України (рішень про місцеві бюджети), Плану рахунків, нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні. Кодування аналітичних параметрів рахунків здійснюється на підставі Довідника адміністративно-територіальних одиниць, Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), бюджетної класифікації, довідників Національного банку України та довідників Казначейства.
3. Відкриття і використання рахунків у національній валюті в органах Казначейства та відносини Казначейства з Головними управліннями Казначейства, управліннями (відділеннями) Казначейства у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення, місцевими фінансовими органами, розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами регламентується окремими нормативно-правовими актами.
Відкриття рахунків для зарахування доходів державного та місцевих бюджетів
4. Рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3111 Плану рахунків. Рахунки для зарахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки, відкриваються за балансовим рахунком 3121 Плану рахунків. Рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ та коштів субвенції, отриманих розпорядниками бюджетних коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, відкриваються за балансовим рахунком 3125 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, відкриваються за балансовим рахунком 3131 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, відкриваються за балансовим рахунком 3311 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, відкриваються за балансовим рахунком 3411 Плану рахунків. Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, відкриваються за балансовим рахунком 3412 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, відкриваються за балансовим рахунком 3413 Плану рахунків. Рахунки для ведення деталізованого обліку надходжень бюджету за відомчою ознакою та подальшого зарахування до надходжень державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3431 Плану рахунків.
Рахунки для зарахування доходів до державного бюджету відкриваються в Казначействі.
5. Рахунки для зарахування надходжень до загального фонду місцевих бюджетів відкриваються за балансовим рахунком 3141 Плану рахунків. Рахунки для зарахування надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки, відкриваються за балансовим рахунком 3151 Плану рахунків. Рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, відкриваються за балансовим рахунком 3155 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів, відкриваються за балансовим рахунком 3161 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів, відкриваються за балансовим рахунком 3321 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, відкриваються за балансовим рахунком 3421 Плану рахунків. Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, відкриваються за балансовим рахунком 3422 Плану рахунків. Рахунки для ведення деталізованого обліку надходжень бюджету за відомчою ознакою та подальшого зарахування до надходжень місцевого бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3431 Плану рахунків.
Рахунки для зарахування доходів до місцевих бюджетів відкриваються в Казначействі.
6. У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, Казначейство централізовано відкриває/закриває рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами.
Відкриття рахунків для зарахування коштів від повернення наданих бюджетних кредитів
7. Рахунки для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів до загального фонду державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3113 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів до спеціального фонду державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3123 Плану рахунків.
Рахунки для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів до державного бюджету відкриваються в Казначействі.
8. Рахунки для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів до загального фонду місцевих бюджетів відкриваються за балансовим рахунком 3143 Плану рахунків. Рахунки для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів до спеціального фонду місцевих бюджетів відкриваються за балансовим рахунком 3153 Плану рахунків.
Рахунки для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів до місцевих бюджетів відкриваються в Казначействі.
Відкриття рахунків для акумулювання коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) державного бюджету
9. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3111 та 3113 Плану рахунків відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, та зарахування коштів загального фонду державного бюджету, що перераховуються з обласного рівня на центральний, в Казначействі відкриваються відповідні рахунки за балансовим рахунком 3112 Плану рахунків, а саме:
рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний у регламентованому режимі;
рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, безспірно списаних на виконання виконавчих документів про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, та перерахування таких коштів на рахунок стягувача;
рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, безспірно списаних на виконання виконавчих документів про стягнення сплачених до загального фонду державного бюджету митних платежів та перерахування таких коштів на рахунок стягувача.
Для подальшого акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються відповідні рахунки за балансовим рахунком 3112 Плану рахунків.
Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для зарахування та акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів.
10. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3121 та 3123 Плану рахунків, відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, та зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету, що перераховуються з обласного рівня на центральний, в Казначействі відкриваються рахунки за балансовим рахунком 3122 Плану рахунків, а саме:
рахунки в розрізі територій та за кожним видом надходжень для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний у регламентованому режимі;
рахунки в розрізі територій та за кожним видом надходжень до спеціального фонду державного бюджету за результатом проведених взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, що перераховуються з обласного рівня на центральний у регламентованому режимі;
рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, безспірно списаних на виконання виконавчих документів про стягнення сплачених до спеціального фонду державного бюджету митних платежів та перерахування таких коштів на рахунок стягувача.
Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються:
рахунки за балансовим рахунком 3122 Плану рахунків - для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень;
рахунки за балансовим рахунком 3122 Плану рахунків - для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень за результатом проведених взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам;
рахунки за балансовим рахунком 3122 Плану рахунків - для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету за відомчою ознакою в розрізі видів надходжень та за міжбюджетними трансфертами - в розрізі бюджетних програм;
рахунки за балансовим рахунком 3124 Плану рахунків - для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету за відомчою ознакою з метою здійснення касових витрат.
Відкриття рахунків для акумулювання коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) місцевого бюджету
11. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3141 та 3143 Плану рахунків відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 Плану рахунків для кожного місцевого бюджету.
Для щоденного акумулювання коштів субвенцій загального фонду відповідного місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 Плану рахунків відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, в Казначействі відкриваються рахунки за балансовим рахунком 3142 Плану рахунків окремо для кожного місцевого бюджету в розрізі субвенцій.
Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.
12. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3151 та 3153 Плану рахунків відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3152 Плану рахунків для кожного місцевого бюджету.
Для щоденного акумулювання коштів субвенцій та повернення бюджетних кредитів спеціального фонду відповідного місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 та 3153 Плану рахунків відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, в Казначействі відкриваються рахунки за балансовим рахунком 3152 Плану рахунків окремо для кожного місцевого бюджету в розрізі субвенцій та бюджетних кредитів.
Для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках, в Казначействі відкриваються відповідні рахунки за балансовим рахунком 3156 Плану рахунків для кожного місцевого бюджету.
Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.
Відкриття рахунків клієнтам в Казначействі
13. В Казначействі клієнтам відкриваються бюджетні та небюджетні рахунки відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України.
14. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При цьому, за бюджетними програмами, виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.
15. Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, відкриваються в Казначействі.
16. Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3521 Плану рахунків.
17. Для зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, розпорядникам бюджетних коштів відкриваються рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ окремо за кодами класифікації доходів бюджету за балансовим рахунком 3125 Плану рахунків.
Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3522 Плану рахунків окремо за кожним з видів надходжень: плата за послуги бюджетних установ, інші джерела власних надходжень бюджетних установ, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, інші надходження спеціального фонду.
18. Рахунки одержувачів бюджетних коштів за коштами загального та спеціального фондів державного бюджету відкриваються відповідно за балансовими рахунками 3523 і 3524 Плану рахунків.
19. Особові рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету, відкриваються за балансовим рахунком 3531 Плану рахунків на ім'я головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.
20. Особові рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, відкриваються за балансовим рахунком 3532 Плану рахунків.
21. Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевих бюджетів відкриваються за балансовим рахунком 3541 Плану рахунків.
22. Для зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, розпорядникам бюджетних коштів відкриваються рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ окремо за кодами класифікації доходів бюджету за балансовим рахунком 3155 Плану рахунків.
Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів відкриваються за балансовим рахунком 3542 Плану рахунків окремо за кожним з видів коштів: отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, іншими надходженнями спеціального фонду.
23. Рахунки одержувачів бюджетних коштів за коштами загального та спеціального фондів місцевих бюджетів відкриваються відповідно за балансовими рахунками 3543 та 3544 Плану рахунків.
24. Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами загального та спеціального фондів державного бюджету відкриваються відповідно за балансовими рахунками 3525 та 3526 Плану рахунків.
25. Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального та спеціального фондів місцевих бюджетів відкриваються відповідно за балансовими рахунками 3545 та 3546 Плану рахунків.
26. Небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів за операціями, що не відносяться до операцій з виконання бюджетів, відкриваються за балансовими рахунком 3711 Плану рахунків.
27. Небюджетні рахунки іншим клієнтам відкриваються за балансовим рахунком 3712 Плану рахунків у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
28. Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів відкриваються відповідно за балансовими рахунками 373 групи Плану рахунків.
29. Рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відкриваються за балансовим рахунком 3717 Плану рахунків.
30. Рахунки Фонду державного майна України, його регіональних відділень та органів місцевих рад у справах приватизації відкриваються за балансовим рахунком 3718 Плану рахунків.
31. Рахунки для зарахування коштів єдиного внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, відкриваються за балансовим рахунком 3719 Плану рахунків у розрізі категорій платників.
32. Для зарахування коштів у системі електронного адміністрування податків у Казначействі платникам відкриваються рахунки за балансовими рахунками 3751, 3761 Плану рахунків.
Відкриття рахунків для обліку активів
33. З метою відображення у режимі реального часу інформації про стан єдиного казначейського рахунка, відкритого в Національному банку України, в Казначействі відкривається рахунок за балансовим рахунком 1111 Плану рахунків.
34. Казначейство на центральному рівні відкриває субрахунки єдиного казначейського рахунка за балансовим рахунком 1711 Плану рахунків у розрізі Головних управлінь Казначейства.
Казначейство на центральному рівні в розрізі Головних управлінь Казначейства відкриває рахунки за балансовим рахунком 3911 Плану рахунків, які відображають рух коштів на субрахунках єдиного казначейського рахунка та несуть аналогічний інформаційний зміст.
35. Для обліку активів державного та місцевих бюджетів рахунки відкриваються в Казначействі.
36. Для обліку коштів державного бюджету, розміщених на депозитах у Національному банку та в установах банків, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 131 та 132 груп Плану рахунків.
37. Для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на депозитах у Національному банку та в установах банків, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 133 та 134 груп Плану рахунків.
38. Для забезпечення обліку сум за цінними паперами в активі державного бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 141 групи Плану рахунків.
39. Для забезпечення обліку сум за цінними паперами в активі місцевого бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 142 групи Плану рахунків.
40. Для забезпечення обліку сум заборгованості позичальників за кредитами, наданими з державного бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 151 групи Плану рахунків.
41. Для забезпечення обліку сум заборгованості позичальників за кредитами, наданими з місцевих бюджетів, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 152 групи Плану рахунків.
42. Для забезпечення обліку сум заборгованості позичальників за кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 153 групи Плану рахунків.
43. Для обліку сум позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка та заборгованості за ними, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 154 групи Плану рахунків.
44. Для обліку сум кредитів, що надавалися під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 155 групи Плану рахунків.
45. Для обліку сум заборгованості, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання державного бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 162 групи Плану рахунків.
46. Для обліку сум заборгованості, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання місцевих бюджетів, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 165 групи Плану рахунків.
Відкриття рахунків для обліку зобов'язань
47. Для обліку зобов'язань державного та місцевих бюджетів рахунки відкриваються в Казначействі.
48. Для обліку облігацій внутрішньої та зовнішньої державної позики та інших цінних паперів державного бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 211, 212, 217 та 213 груп Плану рахунків.
49. Для обліку зобов'язань за облігаціями та іншими цінними паперами місцевого бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 214, 215 та 216 груп Плану рахунків.
50. Для обліку операцій з внутрішнього та зовнішнього фінансування державного бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 221 та 222 груп Плану рахунків.
51. Для обліку операцій з внутрішнього та зовнішнього фінансування місцевого бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 223 та 224 груп Плану рахунків.
52. Для обліку зобов'язань за депозитами, отриманими державним бюджетом, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 231 групи Плану рахунків.
53. Для обліку зобов'язань за депозитами, отриманими місцевим бюджетом, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 232 групи Плану рахунків.
54. Для обліку сум зобов'язань за взаємними розрахунками, що виникають у процесі виконання державного бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 241 групи Плану рахунків.
55. Для обліку сум зобов'язань за взаємними розрахунками, що виникають у процесі виконання місцевого бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 242 групи Плану рахунків.
56. Для обліку сум інших зобов'язань за взаємними розрахунками, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 243 та 244 груп Плану рахунків.
Відкриття рахунків бюджетного обліку
57. Одночасно з відкриттям рахунків за надходженнями 3-го класу Плану рахунків для обліку доходів бюджетів відкриваються відповідні рахунки 6-го класу Плану рахунків у розрізі кодів класифікації доходів бюджету з аналітичними параметрами, аналогічними параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків.
58. Для забезпечення кореспонденції рахунків 6-го класу Плану рахунків відкривається контррахунок 6911 Плану рахунків з характеристикою "контрпасивний".
59. Одночасно з відкриттям розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів рахунків 3-го класу Плану рахунків для обліку видатків відкриваються відповідні рахунки 7-го класу Плану рахунків з аналітичними параметрами, аналогічними параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків.
60. До спеціальних реєстраційних рахунків 3-го класу Плану рахунків для здійснення операцій за рахунок власних надходжень розпорядникам бюджетних коштів відкриваються рахунки 3-го класу Плану рахунків за балансовими рахунками 3125 та 3155 Плану рахунків для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ за відповідними кодами класифікації доходів бюджету. Одночасно відкриваються відповідні рахунки 6114 та 6124 Плану рахунків у розрізі кодів класифікації доходів бюджету з аналітичними параметрами, аналогічними параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків.
61. Одночасно з відкриттям рахунків 3-го класу Плану рахунків для обліку операцій з кредитування за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за вирахуванням погашення, відкриваються рахунки за балансовими рахунками 4421, 4422, 7131, 7132 і 15-го розділу Плану рахунків.
62. Для обліку операцій з кредитування за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів за вирахуванням погашення одночасно з відкриттям відповідних рахунків 3-го класу Плану рахунків відкриваються рахунки за балансовими рахунками 4431, 4432, 7231, 7232 і 15-го розділу Плану рахунків.
63. Для забезпечення кореспонденції активних рахунків 7-го класу Плану рахунків відкривається окремий контрактивний рахунок за бюджетним рахунком 7911 Плану рахунків, для забезпечення кореспонденції активно-пасивних рахунків 7-го класу Плану рахунків відкривається окремий активно-пасивний рахунок за бюджетним рахунком 7921 Плану рахунків.
64. Для обліку результату з виконання бюджетів відкриваються рахунки 5-го класу Плану рахунків. При цьому, для обліку результату виконання загального та спеціального фондів державного бюджету відкриваються окремі рахунки 5-го класу Плану рахунків за балансовими рахунками 5111 та 5112 Плану рахунків відповідно. Для обліку результату виконання загального та спеціального фондів місцевих бюджетів відкриваються окремі рахунки 5-го класу Плану рахунків за балансовими рахунками 5121 та 5122 Плану рахунків відповідно.
65. Для забезпечення кореспонденції рахунків 5-го класу Плану рахунків відкривається контррахунок 5911 (активно-пасивний) Плану рахунків. У кінці бюджетного року цей контррахунок використовується для заключення контррахунків 6-го та 7-го класів Плану рахунків.
Відкриття рахунків управлінського обліку
66. Для ведення управлінського обліку, що забезпечує складання звітності для прийняття управлінських рішень, відкриваються аналітичні рахунки за рахунками управлінського обліку 8-го класу Плану рахунків.
67. Для обліку отриманих коштів державного бюджету відкриваються рахунки за рахунками 812 групи Плану рахунків.
68. Для обліку даних про кошти, отримані розпорядниками бюджетних коштів із загального та спеціального фондів державного бюджету на здійснення витрат, відкриваються рахунки за рахунками управлінського обліку 8111 та 8112 Плану рахунків відповідно. При цьому, аналітичні параметри цих рахунків аналогічні параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків.
69. Для обліку даних про кошти, отримані розпорядниками бюджетних коштів із загального та спеціального фондів місцевого бюджету на здійснення витрат, відкриваються відповідно рахунки за рахунками управлінського обліку 8141 та 8142 Плану рахунків. При цьому, аналітичні параметри цих рахунків аналогічні параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків.
70. Для обліку асигнувань та коштів бюджетів, переданих - відкриваються рахунки за відповідними рахунками управлінського обліку 82 розділу Плану рахунків.
71. Для обліку коштів, отриманих та переданих фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, наростаючим підсумком з початку року відкриваються рахунки 86 розділу Плану рахунків.
72. Для обліку операцій із фінансування наростаючим підсумком з початку року відкриваються рахунки за рахунками управлінського обліку 87 розділу Плану рахунків.
73. Для забезпечення кореспонденції активних рахунків 8-го класу Плану рахунків відкривається окремий контрактивний рахунок за рахунком 8911 Плану рахунків. Для кореспонденції пасивних рахунків 8-го класу Плану рахунків відкривається контрпасивний рахунок за рахунком 8921 Плану рахунків.
Відкриття рахунків позабалансового обліку
74. Аналітичні рахунки позабалансового обліку відкриваються за відповідними рахунками 9-го класу Плану рахунків з аналітичними параметрами аналогічними параметрам балансових рахунків 3-го класу Плану рахунків (за винятком рахунків, що відкриваються для обліку планових показників за надходженнями та витратами державного бюджету відповідно до розпису, помісячного розпису, розподілів показників зведених кошторисів та планів асигнувань, а також рахунків для обліку відкритих асигнувань).
75. Для обліку планових показників та відкритих асигнувань відкриваються аналітичні рахунки за рахунками позабалансового обліку 90 - 92 розділів Плану рахунків. Аналітичні рахунки позабалансового обліку за 931 групою Плану рахунків (крім рахунків для обліку планових показників за власними надходженнями) відкриваються в Казначействі.
76. Для обліку відкритих асигнувань розпорядникам бюджетних коштів державного бюджету відкриваються аналітичні рахунки позабалансового обліку за 907 групою Плану рахунків.
77. Рахунки позабалансового обліку 908 і 909 груп Плану рахунків відкриваються в Казначействі для обліку узагальнених призначень головних розпорядників коштів державного бюджету і пропозицій щодо відкриття асигнувань.
78. Для обліку кошторисних призначень і призначень за планом асигнувань розпорядників бюджетних коштів відкриваються рахунки за відповідними рахунками позабалансового обліку 91 розділу Плану рахунків. Для обліку асигнувань за річним та помісячним розписом призначень відкриваються рахунки за відповідними рахунками позабалансового обліку 92 розділу Плану рахунків. Для обліку планових показників за надходженнями до бюджетів відкриваються рахунки за відповідними рахунками позабалансового обліку 93 розділу Плану рахунків.
79. Позабалансові рахунки для обліку планових показників закриваються по закінченню бюджетного року і відкриваються для обліку планових показників нового бюджетного року.
80. Для обліку бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відкриваються рахунки за рахунками позабалансового обліку 94 розділу Плану рахунків.
81. Для обліку нарахованих доходів, відсотків за кредитами, плати за надання гарантій, штрафних санкцій за кредитами та доходів фінансового резерву відкриваються рахунки за рахунками позабалансового обліку 96 розділу Плану рахунків.
82. Для обліку фінансування бюджетів відкриваються рахунки за рахунками позабалансового обліку 97 розділу Плану рахунків.
83. Для обліку зобов'язань і вимог за кредитуванням, усіма видами гарантій та цінними паперами, відкриваються рахунки за рахунками позабалансового обліку 98 розділу Плану рахунків.
84. Для забезпечення кореспонденції рахунків позабалансового обліку відкриваються окремі контррахунки, а саме:
для кореспонденції активних рахунків позабалансового обліку відкривається контрактивний рахунок за рахунком 9911 Плану рахунків;
для кореспонденції пасивних рахунків позабалансового обліку відкривається контрпасивний рахунок за рахунком 9921 Плану рахунків;
для кореспонденції активно-пасивних рахунків позабалансового обліку відкривається окремий контррахунок за рахунком 9931 Плану рахунків.
Введення відкритих рахунків у систему обліку Казначейства
85. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків наведені в додатку до цього Порядку.
86. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій. Операції в іноземній валюті здійснюються за тими рахунками, що й операції в національній валюті. Для відображення позиції щодо іноземної валюти державного бюджету в Казначействі відкриваються технічні рахунки 4-го класу Плану рахунків за балансовим рахунком 4611. Для обліку гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти державного бюджету, яка обліковується на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 4611 Плану рахунків, відкриваються технічні рахунки за балансовим рахунком 4612 Плану рахунків.
Для відображення позиції щодо іноземної валюти місцевих бюджетів у Казначействі відкриваються технічні рахунки 4-го класу Плану рахунків за балансовим рахунком 4621. Для обліку гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти місцевого бюджету, яка обліковується на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 4621 Плану рахунків, відкриваються технічні рахунки за балансовим рахунком 4622 Плану рахунків.
87. Усі рахунки, що відкриваються в органі Казначейства, підлягають реєстрації в книзі відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі балансових рахунків четвертого порядку з включенням таких позицій щодо рахунка:
номер балансового рахунка;
номер аналітичного рахунка;
код контрагента;
найменування контрагента;
дата відкриття рахунка;
дата закриття рахунка.
Головний бухгалтер може надавати право ведення книги відкритих рахунків відповідним структурним підрозділам органу Казначейства, при цьому контроль за правильністю ведення цієї книги може здійснюватися ним безпосередньо чи уповноваженою на це особою.
Ведення книг відкритих рахунків (з дозволу головного бухгалтера) може здійснюватися (при значній кількості відкритих рахунків) відповідними структурними підрозділами органу Казначейства в розрізі окремих балансових рахунків (рахунки клієнтів, кредити, депозити, цінні папери, доходи та видатки бюджету тощо). Книги відкритих рахунків повинні бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписами відповідальної особи і головного бухгалтера органу Казначейства та скріплені відбитком печатки органу Казначейства. Книги відкритих рахунків повинні зберігатись у відповідальної особи.
Ведення книги відкритих рахунків може здійснюватися в автоматизованому порядку на машинному (електронному) носії інформації зі збереженням архіву. В електронному вигляді книга відкритих рахунків формується станом на перше число звітного місяця змін, що відбулися протягом наступного місяця, та на 1 січня наступного року в повному обсязі з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи і головного бухгалтера органу Казначейства.
88. Для відкриття рахунків клієнт подає до органу Казначейства документи, визначені у порядку, затвердженому Міністерством фінансів України. Після перевірки та опрацювання уповноваженими особами органу Казначейства документів, наданих клієнтом на відкриття рахунка, та з дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) уповноважена особа органу Казначейства відкриває клієнту відповідні рахунки.
Документи на відкриття рахунків формуються в справи з юридичного оформлення рахунків та зберігаються в уповноваженої особи органу Казначейства.
89. Органом Казначейства за запитом клієнта видаються письмові довідки про наявність рахунка в органі Казначейства за підписом керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера).
Прикінцеві положення
90. Контроль за правильністю відкриття (закриття) рахунків здійснюється головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) органу Казначейства, в якому сформовано справу з юридичного оформлення рахунків.
91. В органах Казначейства рахунки відкриваються та закриваються з дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Казначейства.
( Порядок в редакції Наказів Державної казначейської служби № 186 від 30.05.2018, № 396 від 18.12.2018 )
Директор
Департаменту методології
з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності
та розвитку Казначейства

Л.І. Литвиненко
Додаток
до Порядку відкриття аналітичних
рахунків для обліку операцій
з виконання бюджетів у системі
Державної казначейської служби України
(у редакції наказу
Державної казначейської служби України
від 18.12.2018 № 396
)
ОЗНАКИ
кодування та аналітичні параметри рахунків
1. Аналітичні параметри, які використовуються з метою кодування рахунків для зарахування надходжень та їх акумулювання, для операцій клієнтів за бюджетними коштами, а також для обліку операцій з фінансування бюджетів:
1) BBBB (4 знаки) - номер балансового рахунка відповідно до Плану рахунків.
2) K (1 знак) - ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ.
3) SSS (3 знаки) - символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, який затверджується наказом Казначейства, та може приймати значення у такому діапазоні:
Символ звітностіБалансовий рахунок
001 - 1993111
200 - 2983121, 3125
299 - 3993131, 3311, 3411, 3421
400 - 4853113, 3123
500 - 7993141, 3143
800 - 8993321
900 - 9953151, 3153, 3155
998 - 9993412, 3422
4) H (1 знак) - ознака, яка може приймати такі значення:
НайменуванняОзнака
Деталізований облік надходжень за відповідними нормативно-правовими актами2
Державна фіскальна служба України (митні платежі)5
Ознака для автоматичного погашення кредиту наданого з загального фонду6
Ознака для автоматичного погашення кредиту наданого з спеціального фонду7
Ознака для відображення операцій із зарахування пені8
Державна фіскальна служба України (великі платники податків)9
Якщо деталізація обліку непотрібна, параметр H має значення "0".
При відкритті рахунків для зарахування до державного (місцевого) бюджету надходжень від повернення кредитів (позик), наданих з державного (місцевого) бюджету, наданих за рахунок коштів залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гарантії, ознака Н може мати значення: 6, 7, 8.
( Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 74 від 28.02.2019 )
5) OO (2 знаки) - код області відповідно до Довідника кодів бюджетів, який надається Міністерством фінансів України.
6) TTT (3 знаки) - порядковий номер бюджету в межах області відповідно до Довідника адміністративно-територіальних одиниць (поле "id_key"), структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України.
Зазначений порядковий номер відповідає таким аналітичним параметрам: код області; код міста або району в цій області; код району в місті обласного підпорядкування або селищної ради в районі області; код села або селища, підпорядкованого району міста обласного підпорядкування; код типу населеного пункту; номер відповідного органу Казначейства, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів органів Казначейства, який застосовується в програмному забезпеченні Казначейства); номер відповідного органу доходів і зборів, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів органів доходів і зборів, який застосовується в програмному забезпеченні Казначейства); назва бюджетної території (українською мовою); назва відповідного органу Казначейства, який обслуговує бюджетну територію; назва відповідного органу доходів і зборів, який обслуговує бюджетну територію.
7) AAAAAA (6 знаків) - код, який присвоюється засобами програмного забезпечення набору аналітичних параметрів і містить усю необхідну інформацію про рахунок. При формуванні коду рахунка використовуються такі аналітичні параметри: відомча ознака відповідного органу, що контролює справляння надходжень бюджету; код області; код території.
Відомча ознака відповідного органу, що контролює справляння надходжень бюджету - ознака, яка використовується у разі необхідності ведення деталізованого обліку надходжень бюджету, може приймати такі значення:
НайменуванняВідомча ознака
Державна міграційна служба України10
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України11
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України12
Державна служба експортного контролю України13
Державна служба статистики України14
Державне агентство лісових ресурсів України15
Міністерство освіти і науки України16
Державна служба інтелектуальної власності України17
Міністерство охорони здоров'я України18
Державна служба України з лікарських засобів19
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань20
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів21
Міністерство екології та природних ресурсів України22
Державна служба геології та надр України23
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України24
Державна архітектурно-будівельна інспекція України25
Міністерство аграрної політики та продовольства України26
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру27
Державне агентство рибного господарства України28
Державна авіаційна служба України29
Державна інспекція сільського господарства України30
Державна фіскальна служба України31
Міністерство фінансів України32
Державна служба України з надзвичайних ситуацій34
Державна інспекція ядерного регулювання України35
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку36
Державне космічне агентство України37
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг38
Фонд державного майна України39
Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації40
Міністерство юстиції України41
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг42
Міністерство соціальної політики України43
Національна поліція України44
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті45
Міністерство внутрішніх справ України70
Міністерство оборони України71
Міністерство інфраструктури України72
Державна спеціальна служба транспорту73
Адміністрація Державної прикордонної служби України74
Головне управління розвідки Міністерства оборони України75
Служба безпеки України76
Управління державної охорони України77
Служба зовнішньої розвідки України78
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України79
Апеляційні суди80
Апеляційні адміністративні суди81
Апеляційні господарські суди82
Господарські суди83
Окружні адміністративні суди84
Підприємство з 100 % іноземними інвестиціями "Українська національна лотерея"85
ТОВ "М.С.Л."86
ЗАТ "Патріот"87
ВАТ "Державний ощадний банк України"88
ТОВ "Телефортуна, ЛТД"89
8) RR (2 знаки) - ознака, яка має значення "00".
9) DDD (3 знаки) - додаткова ознака для забезпечення акумулювання надходжень бюджетів на відповідних рахунках.
10) KVK (3 знаки) - код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), затвердженої наказом Міністерства фінансів України.
11) GG (2 знаки) - код типу рахунка, який присвоюється набору аналітичних параметрів. Зазначений вибір аналітичних параметрів містить усю необхідну інформацію про рахунок.
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.12.2013 № 217
Про затвердження Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2013 року № 885 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України" та з метою переходу на нову автоматизовану систему бухгалтерського обліку казначейського виконання державного та місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.