Про внесення зміни до статті 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 14.09.1999 №1040-XIV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.09.1999

Номер 1040-XIV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.396 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Статтю 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) викласти у такій редакції:
"Стаття 239. Органи, що здійснюють управління і контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
Органи Комітету водного господарства України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів (стаття 48, статті 59, 60, 61 (за винятком випадків забруднення та засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод)).
Органи Комітету України з питань геології та використання надр розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 59, 60, 61 цього Кодексу, у випадках забруднення та засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке спричинило забруднення цих вод.
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) заступники Голови Комітету водного господарства України, заступники голови Республіканського комітету по водному господарству Автономної Республіки Крим, начальники, заступники начальників управління комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України та управління водних ресурсів та водогосподарських систем Республіканського комітету по водному господарству Автономної Республіки Крим, начальники басейнових водогосподарських об'єднань та їх заступники, до компетенції яких належать питання використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, начальники регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України, заступник Голови Комітету України з питань геології та використання надр, до компетенції якого належать питання контролю за охороною підземних вод, начальник, заступник начальника Головного управління гідрогеологічних робіт та екології Комітету України з питань геології та використання надр - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) начальники відділів водних ресурсів, завідуючі лабораторіями басейнових водогосподарських об'єднань та регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України, директори державних регіональних геологічних та казенних підприємств Комітету України з питань геології та використання надр - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) провідні інженери басейнових водогосподарських об'єднань та регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 1999 року
N 1040-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
1. Статтю 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) викласти у такій редакції:
"Стаття 239. Органи, що здійснюють управління і контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
Органи Комітету водного господарства України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів (стаття 48, статті 59, 60, 61 (за винятком випадків забруднення та засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод)).
Органи Комітету України з питань геології та використання надр розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 59, 60, 61 цього Кодексу, у випадках забруднення та засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке спричинило забруднення цих вод.
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) заступники Голови Комітету водного господарства України, заступники голови Республіканського комітету по водному господарству Автономної Республіки Крим, начальники, заступники начальників управління комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України та управління водних ресурсів та водогосподарських систем Республіканського комітету по водному господарству Автономної Республіки Крим, начальники басейнових водогосподарських об'єднань та їх заступники, до компетенції яких належать питання використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, начальники регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України, заступник Голови Комітету України з питань геології та використання надр, до компетенції якого належать питання контролю за охороною підземних вод, начальник, заступник начальника Головного управління гідрогеологічних робіт та екології Комітету України з питань геології та використання надр - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

30 днiв передплати безкоштовно!