• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 27.06.2000 № 1038
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2000 р. N 1038
Київ
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 784 від 11.07.2001 N 383 від 29.03.2006 N 302 від 02.04.2009 N 814 від 08.09.2010 N 1329 від 21.12.2011 N 1375 від 26.12.2011 N 1002 від 05.12.2015 N 175 від 16.03.2016 N 920 від 07.12.2016 N 975 від 21.11.2018 )
У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 р. N 1356 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1038
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору
1. В абзаці першому пункту 9 Положення про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія", затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 111 (ЗП УРСР, 1991 р., N 8, ст. 70) слово "(контрактами)" виключити.
2. В абзаці п'ятому пункту 9 Положення про Українську державну компанію "Укрнафтохім", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1992 р. N 106 "Питання Української компанії "Укрнафтохім" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 83) слова "та організацій" виключити.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 975 від 21.11.2018 )
4. В абзаці третьому підпункту 17 пункту 4 Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 р. N 166 "Питання Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 170) слова "установ і організацій" виключити.
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 172):
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Установити, що контрактна форма трудового договору застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу, лише у випадках, прямо передбачених законами";
у пункті 3 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого зазначеною постановою, слова "чинним законодавством" замінити словом "законами".
6. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1995 р. N 54 "Про утворення Тимчасового міжвідомчого комітету з питань підготовки спільного із Світовим банком Проекту розвитку міського громадського транспорту України" слова "на контрактній основі" виключити.
7. В абзаці четвертому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 56 слова "на контрактній основі" виключити.
( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1329 від 21.12.2011 )( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 920 від 07.12.2016 )
10. Пункт 30 Положення "Про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 481) після слів "за трудовим договором або" доповнити словами "у визначених законами випадках за".
( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 175 від 16.03.2016 )
12. В абзаці другому пункту 70 Статуту відкритого акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. N 286 "Питання лізингової компанії "Украгромашінвест" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 384; 1999 р., N 51, ст. 2546), слово "контракти" замінити словами "відповідно до законодавства трудові договори".
( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1002 від 05.12.2015 )( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 814 від 08.09.2010 )( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 302 від 02.04.2009 )( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383 від 29.03.2006 )( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 784 від 11.07.2001 )( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1375 від 26.12.2011 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1038
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Абзац третій пункту 6 постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 19 серпня 1991 р. N 158 "Питання Фонду державного майна Української РСР".
2. Абзац перший пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 р. N 366 "Про заходи у зв'язку з виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації".
3. Абзац четвертий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1992 р. N 544 "Про розробку Державної програми впровадження екранних технологій в освіту і просвітницьку справу та створення Національної кінематеки України", в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. N 768 (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 25).
4. Пункт 23 Положення про центри сертифікатних аукціонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 1995 р. N 144 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 129).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. N 511 "Про контрактну форму трудового договору з керівниками та творчими працівниками державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 73).
6. Абзац одинадцятий розділу "Етапи реструктуризації" Програми реструктуризації Українського об'єднання електрозв'язку "Укртелеком", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1998 р. N 1.
7. Абзац другий пункту 23 Положення про Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 637.