• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України  | Закон від 19.02.2009 № 1019-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.02.2009
 • Номер: 1019-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.02.2009
 • Номер: 1019-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 328 )
З метою послаблення негативного впливу світової фінансової та економічної кризи на нафтопереробну галузь, покращення умов функціонування вітчизняного ринку нафти і нафтопродуктів, збільшення виробництва бітуму нафтового, скрапленого газу, диверсифікації джерел постачання сировини для переробки на вітчизняних нафтопереробних заводах та збільшення надходжень до Державного бюджету України, Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У групі 27 розділу V Закону України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., NN 36-43, ст. 508; із змінами, внесеними Законом України від 17 грудня 2008 року N 676-VI) цифри та слова:
"
----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------| кові |
| | |префе- |пільго-|повна | ОВО |
| | |ренційна| ва | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|2713 |Кокс нафтовий, бітум | | | | |
| |нафтовий та інші | | | | |
| |залишки від переробки | | | | |
| |нафти або | | | | |
| |нафтопродуктів, | | | | |
| |одержаних із | | | | |
| |бітумінозних порід: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|2713 20 00 00 |- бітум нафтовий | | 0 | 0 | - |"
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
"
----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------| кові |
| | |префе- |пільго-|повна | ОВО |
| | |ренційна| ва | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|2713 |Кокс нафтовий, бітум | | | | |
| |нафтовий та інші | | | | |
| |залишки від переробки | | | | |
| |нафти або | | | | |
| |нафтопродуктів, | | | | |
| |одержаних із | | | | |
| |бітумінозних порід: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|2713 20 00 00 |- бітум нафтовий | | 10 | 10 | - |".
----------------------------------------------------------------------
2. Абзац четвертий пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) розробити та затвердити порядок технічного контролю відповідності нормам встановлених стандартів якості імпортованих продуктів для здійснення його органами митної служби України;
3) затвердити порядок ввезення нафтопродуктів для повторної переробки вітчизняними нафтопереробними підприємствами, які мають всі стадії технічного процесу з переробки нафти, з метою запобігання нецільового використання зазначених нафтопродуктів іншими суб'єктами господарювання.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1019-VI