• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про питання компенсації співробітникам розвідувальних органів та членам їх сімей вартості послуг, пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги, та її розміри

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 22.09.2021 № 1000
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 22.09.2021
 • Номер: 1000
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 22.09.2021
 • Номер: 1000
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2021 р. № 1000
Київ
Про питання компенсації співробітникам розвідувальних органів та членам їх сімей вартості послуг, пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги, та її розміри
Відповідно до частин другої і третьої статті 43 Закону України "Про розвідку" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок компенсації співробітникам розвідувальних органів та членам їх сімей вартості послуг, пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги, та її розміри;
Порядок компенсації співробітникам кадрового складу розвідувальних органів вартості послуг на обстеження (лікування) за кордоном та її розміри.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1000
ПОРЯДОК
компенсації співробітникам розвідувальних органів та членам їх сімей вартості послуг, пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги, та її розміри
1. Цей Порядок визначає механізм компенсації співробітникам розвідувальних органів та членам їх сімей (далі - співробітники та члени їх сімей), які не забезпечені медичним страхуванням, вартості послуг, пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги, за рахунок коштів державного бюджету та її розміри.
2. У разі відсутності за місцем проходження служби (роботи), проживання (тимчасового перебування) співробітників та членів їх сімей, які не забезпечені медичним страхуванням, закладів охорони здоров’я розвідувальних органів або відповідних закладів центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких функціонують такі органи, фахівців або медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках співробітники та члени їх сімей можуть отримувати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я з подальшою компенсацією вартості послуг, пов’язаних з отриманням такої медичної допомоги.
3. За умов, передбачених пунктом 2 цього Порядку, компенсації співробітникам та членам їх сімей за рахунок коштів державного бюджету підлягає вартість послуг, пов’язаних з отриманням медичної допомоги, сплачена таким співробітником, у тому числі за членів його сім’ї.
4. Порядок проведення виплати компенсації співробітникам та членам їх сімей вартості послуг, пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги, визначається розвідувальним органом.
5. Для визначення розміру та виплати компенсації вартості послуг, пов’язаних з отриманням медичної допомоги, співробітники та члени їх сімей подають до розвідувального органу заяву (рапорт), до якої додаються документи, в яких має бути зазначено діагноз і висновок лікаря щодо потреби в лікуванні (у тому числі медикаментозному) або медичних обстеженнях, епікриз від закладу охорони здоров’я, що підтверджує обсяг наданої медичної допомоги, оригінали документів, що підтверджують оплату вартості наданих послуг, квитанцій до прибуткового касового ордера або чеки касового апарата (на кожного члена сім’ї окремо) про сплату вартості готових лікарських засобів.
6. У разі смерті співробітника, якому була надана медична допомога, заяву про отримання компенсації сплаченої вартості послуг, пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги, може подати один із повнолітніх членів сім’ї, один із батьків та утриманців померлого, а в разі наявності малолітніх та (або) неповнолітніх дітей - інший із батьків або опікунів чи піклувальників дітей.
7. Компенсація вартості надається в розмірі, встановленому закладом охорони здоров’я на момент надання послуги, але не більше максимальної вартості (ціни (тарифу) такої самої послуги, встановленої органами виконавчої влади чи виконавчими органами міських рад для державних та комунальних закладів охорони здоров’я у відповідних населених пунктах.
8. Проведення виплати компенсації вартості отриманої медичної допомоги співробітникам та членам їх сімей здійснюється розвідувальним органом за рахунок видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для розвідувального органу, в порядку черговості з урахуванням дати надходження документів, визначених пунктом 5 цього Порядку.
9. Не підлягає компенсації співробітникам та членам їх сімей за рахунок коштів державного бюджету вартість медичних послуг, наданих у межах реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення, наданих закладами охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, або віднесених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567).
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1000
ПОРЯДОК
компенсації співробітникам кадрового складу розвідувальних органів вартості послуг на обстеження (лікування) за кордоном та її розміри
1. Цей Порядок визначає механізм компенсації співробітникам кадрового складу розвідувальних органів (далі - співробітники кадрового складу) вартості послуг, пов’язаних з обстеженням (лікуванням) за кордоном, за рахунок коштів державного бюджету та її розміри.
2. За наявності медичних показань і висновку закладу охорони здоров’я розвідувального органу співробітник кадрового складу може проходити обстеження та лікування за кордоном із компенсацією вартості послуг на таке обстеження (лікування).
Підтвердження факту неможливості надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я на території України високоспеціалізованим закладом охорони здоров’я відповідної спеціалізації здійснюється протягом 10 робочих днів на підставі запиту закладу охорони здоров’я розвідувального органу без розкриття відповідному високоспеціалізованому закладу охорони здоров’я інформації про співробітника кадрового складу.
Рішення про можливість компенсації вартості послуг на обстеження (лікування) співробітника кадрового складу за кордоном ухвалюється комісією відповідного розвідувального органу за наявності відповідних щомісячних бюджетних асигнувань до проведення такого обстеження (лікування).
3. Після проведеного обстеження (лікування) за кордоном та повернення в Україну співробітник кадрового складу подає рапорт (заяву) до розвідувального органу про виплату компенсації сплаченої ним вартості послуг на обстеження (лікування).
4. До рапорту (заяви) про отримання компенсації додаються висновок закладу охорони здоров’я розвідувального органу, оригінали документів, в яких має бути зазначено діагноз і висновок лікаря щодо потреби в лікуванні (у тому числі медикаментозному) або медичних обстеженнях, епікриз (або інший медичний документ, який відповідає епікризу) від іноземного закладу охорони здоров’я, що підтверджує обсяг наданої медичної допомоги іноземним закладом охорони здоров’я, документи, що підтверджують оплату вартості наданих послуг, перекладені українською мовою та засвідчені нотаріусом.
5. Компенсації підлягає вартість сплачених співробітником кадрового складу послуг на обстеження (лікування) за кордоном, розмір якої визначається в національній валюті за курсом Національного банку на момент прийняття рішення про виплату такої компенсації.
6. Порядок проведення виплати компенсації співробітникам кадрового складу вартості послуг, пов’язаних з обстеженням (лікуванням) за кордоном, визначається розвідувальним органом.
7. У разі смерті співробітника кадрового складу, який перебував на обстеженні (лікуванні) за кордоном, заяву про отримання компенсації сплаченої вартості послуг на обстеження (лікування) може подати один із повнолітніх членів сім’ї, один із батьків та утриманців померлого, а в разі наявності малолітніх та (або) неповнолітніх дітей - інший із батьків або опікунів чи піклувальників дітей.
8. Компенсація вартості послуг на обстеження (лікування) співробітникам кадрового складу з бюджетних коштів здійснюється за рахунок видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для розвідувального органу, в порядку черговості з урахуванням дати надходження документів, визначених пунктом 4 цього Порядку.
9. Вартість послуг на обстеження (лікування) за кордоном, сплачена співробітником кадрового складу за рахунок коштів місцевого бюджету, а також фінансової допомоги підприємств, установ, організацій та їх об’єднань незалежно від форми власності, громадських організацій, благодійних фондів, інших осіб та за рахунок інших джерел фінансування, компенсації не підлягає.
10. Співробітникам кадрового складу, які не мають медичних показань і висновку закладу охорони здоров’я розвідувального органу та можливість компенсації вартості обстеження (лікування) яких за кордоном не підтверджена рішенням комісії закладу охорони здоров’я відповідного розвідувального органу, вартість такого обстеження (лікування) не компенсується.