Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту інвалідів

Верховна Рада України Закон від 03.05.2007 №1000-V
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.05.2007

Номер 1000-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту інвалідів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 33, ст.441 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 45, ст. 406; 2002 р., N 52, ст. 380):
у частині другій статті 6 слово "оспорювати" замінити словом "оскаржувати";
статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:
обидва батьки є інвалідами;
один з батьків - інвалід, а інший помер;
одинока матір з числа інвалідів;
батько - інвалід, який виховує дитину без матері.
Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі";
2) частину першу статті 3 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) після слів "засобам масової інформації для дітей та юнацтва" доповнити словами "для інвалідів";
3) у другому реченні статті 9 та частині сімнадцятій статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) цифри "16" замінити цифрами "18";
4) в абзаці другому частини першої статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2006 р., N 19-20, ст. 165) цифри "16" замінити цифрами "18";
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII від 28.12.2014 )
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
3 травня 2007 року
N 1000-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту інвалідів
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 45, ст. 406; 2002 р., N 52, ст. 380):
у частині другій статті 6 слово "оспорювати" замінити словом "оскаржувати";
статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:
обидва батьки є інвалідами;
один з батьків - інвалід, а інший помер;
одинока матір з числа інвалідів;
батько - інвалід, який виховує дитину без матері.
Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі";
2) частину першу статті 3 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) після слів "засобам масової інформації для дітей та юнацтва" доповнити словами "для інвалідів";

30 днiв передплати безкоштовно!