Щодо обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками рівня пального у резервуарі

Державна податкова служба України Податкова консультація від 01.11.2019 №1142/6/99-00-04-01-04-15/ІПК
Остання редакція від 01.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 01.11.2019

Номер 1142/6/99-00-04-01-04-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.11.2019 N 1142/6/99-00-04-01-04-15/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками рівня пального у резервуарі (далі - рівнемір-лічильник) та повідомляє таке.
Товариство зазначило, що є спеціалізованим суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність, пов'язану зі зберіганням скрапленого вуглеводневого газу, оптовою торгівлею ним, та має загальний об'єм робочих ємностей, що не перевищує 1000 кубічних метрів.
Враховуючи викладене Товариство запитує:
1. Чи має право Товариство експлуатувати резервуари, що залишилися в експлуатації (9 одиниць по 100 кубічних метрів кожний), не обладнуючи їх витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками?
З 1 липня 2019 року набирав чинності Закон України від 23 листопада 2018 року N 2628 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", яким, зокрема, внесено зміни до Кодексу щодо функціонування акцизних складів та обліку пального.
Статтею 215 Кодексу встановлено вичерпний перелік підакцизних товарів, ставки податку на ці товари, код товару (продукції) згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) і опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД. Зокрема підакцизним товаром є скраплений газ, який належить до пального (підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу).
Згідно з абзацом третім підпункту 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 Кодексу акцизний склад - це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.
Абзацом четвертим підпункту 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що не є акцизним складом, зокрема:
приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб'єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.
Розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу (підпункт 14.1.224 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Отже, приміщення або територія на митній території України вважається акцизним складом за наявності умов, визначених у підпункті 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.
Відповідно до підпункту 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Кодексу акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами-лічильниками на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному складі.
Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку до контролюючих органів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 891.
Згідно з пунктом 12 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу розпорядники акцизних складів відповідно до вимог цього Кодексу зобов'язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі в такі строки:
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 кубічних метрів, - не пізніше 1 липня 2019 року;
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 кубічних метрів, але не перевищує 20000 кубічних метрів, - не пізніше 1 жовтня 2019 року;
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 кубічних метрів, - не пізніше 1 січня 2020 року.
Пунктом 128-1.1 статті 128-1 Кодексу передбачено відповідальність за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального на акцизних складах, а саме за необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі.
Відповідно до пункту 18 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу норми пункту 128-1.1 статті 128-1 цього Кодексу застосовуються:
з 1 липня 2019 року - до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 кубічних метрів;
з 1 жовтня 2019 року - до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 кубічних метрів, але не перевищує 20000 кубічних метрів;
з 1 січня 2020 року - до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 кубічних метрів.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.11.2019 N 1142/6/99-00-04-01-04-15/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками рівня пального у резервуарі (далі - рівнемір-лічильник) та повідомляє таке.
Товариство зазначило, що є спеціалізованим суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність, пов'язану зі зберіганням скрапленого вуглеводневого газу, оптовою торгівлею ним, та має загальний об'єм робочих ємностей, що не перевищує 1000 кубічних метрів.
Враховуючи викладене Товариство запитує:
1. Чи має право Товариство експлуатувати резервуари, що залишилися в експлуатації (9 одиниць по 100 кубічних метрів кожний), не обладнуючи їх витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками?
З 1 липня 2019 року набирав чинності Закон України від 23 листопада 2018 року N 2628 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", яким, зокрема, внесено зміни до Кодексу щодо функціонування акцизних складів та обліку пального.
Статтею 215 Кодексу встановлено вичерпний перелік підакцизних товарів, ставки податку на ці товари, код товару (продукції) згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) і опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД. Зокрема підакцизним товаром є скраплений газ, який належить до пального (підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу).
Згідно з абзацом третім підпункту 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 Кодексу акцизний склад - це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

30 днiв передплати безкоштовно!