• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Рішення, Заява, Форма типового документа, Порядок від 07.04.2021 № 328
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Рішення, Заява, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 07.04.2021
 • Номер: 328
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Рішення, Заява, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 07.04.2021
 • Номер: 328
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 квітня 2021 р. № 328
Київ
Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 367 від 14.04.2021 № 1267 від 06.12.2021 № 1322 від 15.12.2021 )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закону України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", спрямовуються у 2021 році в розмірі 1400000 тис. гривень Міністерству соціальної політики для виплати передбаченої Законом України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом установлення Міністерству соціальної політики за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків споживання за новою бюджетною програмою.
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
Порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів.
3. Внести до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 126 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 678), зміни, що додаються.
4. Зупинити дію постанов Кабінету Міністрів України:
від 9 грудня 2020 р. № 1233 "Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 101, ст. 3293);
від 9 грудня 2020 р. № 1235 "Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 101, ст. 3295).
5. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України - погодження спрямування бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2021 р. № 328
ПОРЯДОК
надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. Цей Порядок визначає механізм надання допомоги застрахованим особам з державного бюджету у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу) застрахованими особами, робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження у 2021 році починаючи з лютого обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яка передбачена Законом України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (далі - допомога), а також процедуру формування та передачі Мінцифри відповідним органам місцевого самоврядування, на території яких запроваджено у 2021 році починаючи з лютого обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - обмежувальні протиепідемічні заходи), переліків застрахованих осіб, що сформовані для надання допомоги за рахунок коштів державного бюджету (далі - перелік застрахованих осіб), для прийняття такими органами рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
2. Допомога надається найманим працівникам суб’єкта господарювання або фізичним особам - підприємцям, основний вид економічної діяльності яких зазначений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається заява на отримання допомоги (далі - заява), та відповідає видам, визначеним у переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб - підприємців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14) (далі - перелік видів економічної діяльності).
3. Допомога надається у 2021 році одноразово у сумі 8 тис. гривень.
4. Допомога не надається:
1) найманим працівникам:
які на дату звернення працюють у суб’єкта господарювання, що не нарахував єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці відповідного кварталу, а саме:
IV кварталу 2020 р., якщо обмежувальні протиепідемічні заходи запроваджені у лютому - травні 2021 р.;
I кварталу 2021 р., якщо обмежувальні протиепідемічні заходи запроваджені у червні - серпні 2021 р.;
II кварталу 2021 р., якщо обмежувальні протиепідемічні заходи запроваджені у вересні - листопаді 2021 р.;
III кварталу 2021 р., якщо обмежувальні протиепідемічні заходи запроваджені у грудні 2021 р.;
які працюють у суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається заява, не включений до переліку видів економічної діяльності;
які працюють у суб’єкта господарювання за сумісництвом;
середня заробітна плата яких перевищує 30 тис. гривень на місяць. При цьому для обчислення середньої заробітної плати враховуються усі три місяці останнього звітного кварталу, який передує місяцю, в якому подається заява;
2) фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами:
державна реєстрація яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається заява, становить менше трьох місяців;
які за останній звітний рік сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за шість місяців (крім осіб, які звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування");
основний вид економічної діяльності яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається заява, не включений до переліку видів економічної діяльності;
які є найманими працівниками та фізичними особами - підприємцями одночасно;
підприємницька діяльність яких за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань припинена на останній день місяця, який передує місяцю, в якому на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі - регіон) запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи.
5. Застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.
6. Застрахована особа має право звернутися із заявою протягом 30 днів з дня запровадження на території відповідного регіону обмежувальних протиепідемічних заходів.
Перебіг строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, для отримання допомоги у зв’язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів у лютому - березні 2021 р. починається через 10 днів з дня набрання чинності Законом України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (далі - Закон).
7. Заява формується та подається застрахованою особою, яку ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації "Bank ID" чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника, в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія), у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі - мобільний додаток Дія).
Для подання заяви з використанням мобільного додатка Дія застрахованій особі необхідно встановити мобільний додаток Дія на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну автентифікацію.
Застрахована особа заповнює заяву, яка формується програмними засобами Порталу Дія, за формою згідно з додатком 1.
У заяві зазначається:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника, його дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
адреса реєстрації місця проживання заявника;
номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам Закону;
згода заявника на обробку персональних даних відповідно до закону.
Заява вважається поданою у разі заповнення ідентифікованою особою всіх полів форми.
Обробка персональних даних застрахованих осіб, які подають заяву, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.
8. Для визначення переліку регіонів та дати запровадження у них обмежувальних протиепідемічних заходів використовується інформація про рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про запровадження в окремих регіонах "червоного" рівня епідемічної небезпеки (далі - рішення Державної комісії), що розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua).
ДПС передає Пенсійному фонду України перелік страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в регіонах, щодо яких прийнято рішення Державної комісії, та робота (економічна діяльність) яких передбачена переліком видів економічної діяльності, сформований ДПС станом на перше число місяця, в якому передаються Пенсійному фонду України відомості про страхувальників. До зазначеного переліку страхувальників включається інформація про їх підрозділи, об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням, або об’єкти, через які провадиться діяльність, які розташовані в таких регіонах.
( Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 367 від 14.04.2021 )
9. Для перевірки інформації, зазначеної застрахованою особою в заяві, Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 5 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 2 і 4 цього Порядку, що містить актуальні відомості на дату та час її формування.
Порядок інформаційної взаємодії реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Порталу Дія, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті і пункті 11 цього Порядку, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, обліку інформаційних файлів визначаються Мінцифри разом з Пенсійним фондом України.
10. Перевірка інформації, зазначеної застрахованою особою в заяві, проводиться під час формування та подання заяви щодо відповідності умовам надання допомоги, передбаченим Законом, з використанням програмних засобів Порталу Дія, у тому числі шляхом автоматичного порівняння з інформацією, переданою згідно з пунктом 9 цього Порядку, про страхувальників та застрахованих осіб.
У разі виявлення під час формування та подання заяви невідповідності застрахованої особи або її страхувальника умовам надання допомоги, передбаченим Законом, а також у разі, коли зазначена у заяві інформація не підтверджується відомостями, переданими Пенсійним фондом України до Мінцифри у порядку, визначеному пунктом 9 цього Порядку, інформація про це повідомляється особі програмними засобами Порталу Дія або мобільного додатка Дія автоматично.
11. Списки на виплату допомоги формуються Мінцифри на підставі поданих заяв після перевірки інформації згідно з пунктами 9 і 10 цього Порядку та надаються Пенсійному фонду України один раз на день не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подання заяви застрахованою особою.
Не підлягають включенню до списків на виплату допомоги застраховані особи, заяви яких подані повторно, щодо яких на момент звернення відсутня інформація про незарахування допомоги за попереднім зверненням.
12. Пенсійний фонд України надсилає Мінсоцполітики заявку на перерахування коштів для виплати допомоги наступного робочого дня після одержання списків на виплату допомоги від Мінцифри, але не пізніше 25 грудня 2021 року.
13. Кошти для виплати допомоги перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ "Ощадбанк".
14. Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати допомоги за списками на виплату допомоги, зазначеними у пункті 12 цього Порядку, в межах сум, які надійшли від Мінсоцполітики, не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після їх надходження.
15. Перерахування допомоги проводиться АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у заяві.
Зарахування допомоги на банківський рахунок (за стандартом IBAN) банками, в яких відкритий рахунок, зазначений у заяві, здійснюється за умови збігу інформації про банківський рахунок, відкритий на ім’я застрахованої особи, прізвища, імені, по батькові (за наявності) такої особи, реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та відсутності у банку даних про смерть застрахованої особи, набрання законної сили рішенням суду про визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою.
Незараховані суми коштів допомоги не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після надходження коштів повертаються банками до АТ "Ощадбанк" для їх повернення Пенсійному фонду України протягом одного операційного дня після надходження коштів від банків. Одночасно АТ "Ощадбанк" подає Пенсійному фонду України інформацію в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) одержувача, банківський рахунок (за стандартом IBAN), причини незарахування, суму і дату повернення коштів на рахунок Пенсійного фонду України.
Якщо причиною незарахування коштів є невідповідність реквізитів банківського рахунка (за стандартом IBAN), зазначених застрахованою особою у заяві, Пенсійний фонд України формує та подає Мінцифри інформацію про таку особу.
( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1267 від 06.12.2021 )
Відповідно до поданої інформації Мінцифри засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після надходження інформації повідомляє застрахованим особам про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги застрахованим особам, яким не зараховано кошти у зв’язку з невідповідністю реквізитів банківського рахунка (далі - повідомлення).
( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1267 від 06.12.2021 )
Повідомлення формується та подається застрахованою особою засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту, відповідно до відомостей передбачених у додатку 4 у період до 20 грудня 2021 р. включно.
( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1267 від 06.12.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1322 від 15.12.2021 )
На підставі поданих повідомлень Мінцифри формуються списки на виплату допомоги, які надаються Пенсійному фонду України не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подання застрахованою особою повідомлення.
( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1267 від 06.12.2021 )
Виплата допомоги здійснюється відповідно по пунктів 12-15 цього Порядку.
( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1267 від 06.12.2021 )
16. Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів у системі електронних платежів Національного банку не справляється.
17. Мінцифри у десятиденний строк після завершення строку, передбаченого в абзацах першому та другому пункту 6 цього Порядку, формує та передає обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, відповідним органам місцевого самоврядування, на території яких запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
18. За заявами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій надається/блокується доступ (підключення робочих місць) їх посадових осіб до Порталу Дія для формування та передачі відповідним органам місцевого самоврядування переліку застрахованих осіб.
Зазначені заяви за формою згідно з додатком 2 надсилаються в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису до державного підприємства "ДІЯ", яке є технічним адміністратором Порталу Дія, на адресу електронної пошти: portal@diia.gov.ua.
Надання/блокування доступу (підключення робочих місць) посадових осіб обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до Порталу Дія здійснюється на безоплатній основі.
19. До переліку застрахованих осіб включається інформація про застраховану особу, зокрема прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) для виплати допомоги, інформація про суб’єкта господарювання, в якому працює застрахована особа, зокрема найменування, код згідно з ЄДРПОУ та основний вид економічної діяльності, який зазначений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
20. Передача інформації, зазначеної у переліку застрахованих осіб, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціями та органам місцевого самоврядування здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному їх спільним рішенням.
Формування, передача та оброблення такої інформації здійснюється обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціям та органами місцевого самоврядування з додержанням вимог Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".
21. У разі виявлення недостовірної інформації, наданої застрахованою особою, на підставі якої виплачено допомогу, що впливає на право такої особи на її одержання, сума допомоги підлягає поверненню застрахованою особою.
22. Для повернення безпідставно виплачених коштів Пенсійний фонд України надає головним управлінням Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (далі - органи Пенсійного фонду України) відомості про виплату допомоги застрахованим особам та інформацію про виявлені за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про страхувальників та застрахованих осіб факти повідомлення застрахованими особами недостовірної інформації про їх відповідність вимогам Закону на дату звернення за допомогою.
Органи Пенсійного фонду України видають рішення про відшкодування допомоги застрахованими особами (далі - рішення) за формою згідно з додатком 3.
Сума боргу у рішенні проставляється у гривнях з двома десятковими знаками. Під час формування органами Пенсійного фонду України рішення йому присвоюється порядковий номер. Органи Пенсійного фонду України ведуть окремі обліки виданих рішень.
Рішення є виконавчим документом.
23. Рішення надсилається застрахованим особам шляхом його розміщення на електронній персональній сторінці користувача послуг на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Одночасно орган Пенсійного фонду України повідомляє застрахованій особі про розміщення рішення шляхом надіслання їй смс-повідомлення.
24. Протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення застрахована особа зобов’язана сплатити зазначену у ньому суму.
У разі коли застрахована особа протягом 10 робочих днів не сплатила зазначену у рішенні суму, орган Пенсійного фонду України надсилає його для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи такої особи чи за місцезнаходженням її майна. Одночасно орган Пенсійного фонду України повідомляє органу державної виконавчої служби про останнє місце роботи застрахованої особи за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Рішення виконується органом державної виконавчої служби в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
25. Відшкодовані (стягнуті в примусовому порядку або самостійно повернуті застрахованою особою) суми допомоги підлягають перерахуванню органами Пенсійного фонду України на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ "Ощадбанк", не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після їх надходження.
26. Суми невиплаченої або відшкодованої допомоги повертаються Пенсійним фондом України до державного бюджету через рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Казначействі.
Додаток 1
до Порядку надання допомоги застрахованим
особам на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів, запроваджених з
метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
про виплату допомоги застрахованим особам
Додаток 2
до Порядку надання допомоги застрахованим
особам на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів, запроваджених з
метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
ЗАЯВА
про надання доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" посадових осіб
Додаток 3
до Порядку надання допомоги застрахованим
особам на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів, запроваджених з
метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
РІШЕННЯ
про відшкодування допомоги застрахованим особам
Додаток 4
до Порядку надання допомоги застрахованим
особам на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів, запроваджених
з метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги застрахованим особам, яким не зараховано кошти у зв’язку з невідповідністю реквізитів банківського рахунка
( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 1267 від 06.12.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2021 р. № 328
ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету для надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою "Надання Пенсійним фондом України допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.
3. Бюджетні кошти спрямовуються Пенсійному фонду України (далі - Пенсійний фонд) для перерахування допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбаченої Законом України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" відповідно до Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 328 (далі - допомога).
4. Пенсійний фонд надсилає Мінсоцполітики заявки на перерахування коштів для виплати допомоги наступного робочого дня після одержання списків на виплату допомоги від Мінцифри, але не пізніше 25 грудня 2021 р., за формою, встановленою Мінсоцполітики.
5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в АТ "Ощадбанк", на підставі платіжного доручення в межах відкритих асигнувань за відповідною бюджетною програмою та заявок на перерахування коштів для виплати допомоги.
6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань у Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Пенсійний фонд щомісяця до 6 числа подає Мінсоцполітики інформацію про використання бюджетних коштів за попередній місяць наростаючим підсумком.
10. Мінсоцполітики інформує щомісяця до 15 числа Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання Пенсійним фондом бюджетних коштів.
11. Перераховані та не використані Пенсійним фондом бюджетні кошти повертаються до державного бюджету через рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Казначействі.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2021 р. № 328
ЗМІНИ,
що вносяться до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік
1. У розділі "Доходи":
1) після позиції
"кошти Державного бюджету України для завершення надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів 201 008"
доповнити такою позицією:
"кошти Державного бюджету України для надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 1 400 000";
2) у позиції "Усього доходів" цифри "495 501 963,4" замінити цифрами "496 901 963,4".
2. У розділі "Видатки":
1) після позиції
"за рахунок коштів Державного бюджету України для завершення надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів 201 008"
доповнити такою позицією:
"за рахунок коштів Державного бюджету України для надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів 1 400 000";
2) у позиції "Усього видатків" цифри "495 501 963,4" замінити цифрами "496 901 963,4".