Про внесення змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів

Міністерство соціальної політики України Наказ від 12.04.2019 №558
Остання редакція від 12.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ

Дата 12.04.2019

Номер 558

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.04.2019 № 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2019 р.
за № 453/33424
Про внесення змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів
Відповідно до статей 24-1, 26, частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення", постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів" (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14 квітня 2011 року № 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року за № 528/19266 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 27 березня 2017 року № 477), що додаються.
2. Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Савенко О.Л.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
МіністрА. Рева
ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Міністр з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України

Директор Фонду соціального захисту інвалідів

Генеральний Секретар громадської спілки
"Всеукраїнське громадське об’єднання
"Національна асамблея людей з інвалідністю України"

Виконавчий Віце-президент Конфедерації
роботодавців України

Голова виконавчого комітету Всеукраїнської
спілки громадських організацій "Конфедерація
громадських організацій інвалідів України"

Голова громадської організації "Всеукраїнська
організація Союз осіб з інвалідністю України"

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок


О. Маркарова


В.О. Черниш

О. ЛиндюкВ. Назаренко


О. МірошниченкоВ.В. Карпенко


В.В. НазаренкоР. Іллічов


О.О. Шубін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
12 квітня 2019 року № 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2019 р.
за № 453/33424
ЗМІНИ
до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів
У пункті 6:
абзац одинадцятий підпункту 1 викласти в такій редакції:
"здійснення повноважень як користувачів централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) відповідно до Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1205);";
підпункти 4-11 викласти в такій редакції:
"4) збирає, аналізує та узагальнює інформацію у кількісних та вартісних показниках щодо формування потреби у:
забезпеченні осіб з інвалідністю автомобілями, санаторно-курортним лікуванням;
виплаті грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
забезпеченні осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, у тому числі у виплаті грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації;
забезпеченні виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі - учасники АТО / ООС), і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;
коштах на утримання стаціонарних (реабілітаційних) відділень первинного і складного протезування та ортезування;
наданні послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, наданні реабілітаційних послуг.
За результатами аналізу та узагальнення цієї інформації Фонд подає Мінсоцполітики пропозиції щодо розподілу коштів за адміністративно-територіальними одиницями та напрямами використання бюджетних коштів для подальшого забезпечення ними осіб зазначених категорій;
5) здійснює фінансування програм щодо:
соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення їх санаторно­курортним лікуванням, автомобілями;
забезпечення учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні;
заміни учасникам АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності;
6) готує та подає Мінсоцполітики пропозиції щодо перерахування коштів територіальним відділенням Фонду для перерахування їх органам соціального захисту населення на оплату підприємствам за:
виготовлені та видані технічні та інші засоби реабілітації (у тому числі на виплату грошової компенсації);
надані послуги з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації;
надані реабілітаційні послуги;
7) забезпечує фінансування визначених Законом України "Про зайнятість населення" заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;
8) формує пропозиції щодо граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації, вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями для учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, з урахуванням даних, отриманих за результатами моніторингу цін на сировину, комплектувальні вироби та матеріали;
9) подає Мінсоцполітики пропозиції щодо формування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації, вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями, що виготовляються за індивідуальним замовленням для учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;
10) здійснює моніторинг щодо забезпечення:
осіб з інвалідністю автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, виплатою грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні;
технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі у порядку, затвердженому Мінсоцполітики;
11) виконує функції з організаційного та методологічного супроводження банку даних, з координації діяльності користувачів банку даних усіх рівнів; проводить моніторинг повноти і якості інформації банку даних, надає рекомендації щодо вдосконалення технологій і програмних засобів формування та підтримки банку даних, проводить навчання користувачів щодо роботи з банком даних, надає інформаційно-консультативні послуги користувачам, аналізує стан наповнення банку даних; надає адміністратору банку даних (ДП "ІОЦ Мінсоцполітики України") інформацію про формування, наповнення довідників банку даних; за результатами моніторингу інформації банку даних подає пропозиції та рекомендації держателю банку даних (Мінсоцполітики); здійснює обмін інформацією між банком даних та Єдиним інформаційним автоматизованим банком даних Фонду щодо реєстрації роботодавців та даних про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю та іншими системами (реєстрами) через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та/або систему інформаційного обміну даними з дотриманням законодавства у сфері захисту інформації;";
у підпункті 23:
абзац другий викласти в такій редакції:
"зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема щодо створення робочих місць, фінансування визначених Законом України "Про зайнятість населення" заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;";
в абзаці третьому слова "учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок" замінити словами "учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок".
Генеральний директор
Директорату розвитку ринку
праці та зайнятості


О. Савенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.04.2019 № 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2019 р.
за № 453/33424
Про внесення змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів
Відповідно до статей 24-1, 26, частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення", постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів" (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14 квітня 2011 року № 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року за № 528/19266 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 27 березня 2017 року № 477), що додаються.
2. Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Савенко О.Л.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!