Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

Міністерство охорони здоровя України Наказ, Норми від 22.02.2019 №463
Реквізити

Видавник: Міністерство охорони здоровя України

Тип Наказ, Норми

Дата 22.02.2019

Номер 463

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.02.2019 № 463
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 281/33252
Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови
Відповідно до статті 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" , абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, що додаються.
2. Управлінню громадського здоров’я (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. МіністраУ. Супрун
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В.о. президента
Національної академії медичних наук України

Перший заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
В. Лапа


Д. ЗаболотнийВ. Негода
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
22 лютого 2019 року № 463
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 281/33252
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ
допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови
1. Вимоги цих Державних санітарних норм (далі - Санітарні норми) встановлюють допустимі рівні шуму, який проникає в приміщення житлових i громадських будинків від зовнішніх та внутрішніх джерел, i допустимі piвнi шуму на території житлової забудови.
Ці Санітарні норми не розповсюджуються на приміщення спеціального призначення (радіо-, теле-, кіностудії тощо).
Ці Санітарні норми мають на меті забезпечити обмеження інтенсивності або тривалості дії небезпечного фактора (шуму) шляхом встановлення критеріїв його допустимого впливу на здоров’я людини, а також запобігти погіршенню умов середовища життєдіяльності населення у разі впливу шуму шляхом планування та реалізації заходів зі зниження шуму до piвнів, установлених цими Санітарними нормами.
2. Терміни, що вживаються у цих Санітарних нормах, мають такі значення:
внутрішні джерела шуму - джерела, розташовані в будинку з приміщеннями, з нормованими рівнями звуків та/або звукових тисків;
еквівалентний (за енергією) рівень звуку даного непостійного шуму - рівень звуку постійного широкосмугового шуму, який має той самий середньоквадратичний звуковий тиск, що i даний непостійний шум тієї самої тривалості;
зовнішні джерела шуму - джерела, розташовані зовні будинку;
максимальний рівень звуку LA макс., дБА - рівень звуку непостійного шуму, що відповідає максимальному показанню вимірювального приладу (шумоміра) під час візуального відліку, або значення рівня звуку, що перевищує протягом 1 % тривалості вимірювального інтервалу під час реєстрації шуму автоматичним приладом (статистичним аналізатором);
октавний рівень звукового тиску L, дБ - рівень звукового тиску в тій чи іншій октавній смузі нормованого діапазону частот;
рівень звуку, LА, дБА - рівень звукового тиску постійного шуму в нормованому діапазоні частот, коригований за стандартною частотною характеристикою "А";
рівень звукового тиску, L, дБ - десять десяткових логарифмів відношення квадрата певного звукового тиску до квадрата порогової величини звукового тиску;
шум імпульсний - непостійний шум, який складається з одного, декількох або періодичних звукових сигналів (імпульсів), кожен з яких тривалістю менше ніж 1 с, при цьому piвні звуку в дБАІ та дБА, виміряні на часових характеристиках шумоміра відповідно "імпульс" та "повільно", відрізняються між собою не менше ніж на 7 дБА;
шум непостійний - шум, рівень звуку якого змінюється у часі більше ніж на 5 дБА під час вимірювання шумоміром на часовій характеристиці "повільно" i на частотній характеристиці "А";
шум повітряний - шум, який випромінюється джерелом безпосередньо у повітря i поширюється повітряним шляхом;
шум постійний - шум, рівень звуку якого змінюється у чaci не більше ніж на 5 дБА під час вимірювання шумоміром на часовій характеристиці "повільно" i на частотній характеристиці "А";
шум структурний - механічна вібрація будівельних конструкцій, яка виникає під час їx збудження динамічними силами, поширюється конструкціями будинку i випромінюється цими конструкціями у вигляді пoвiтpянoгo шуму. Джерелами структурного шуму є механічне обладнання з динамічними навантаженнями, жорстко встановлене на огороджувальній конструкції, санітарно-технічне обладнання тощо;
шум тональний - шум, у спектрі якого є виражені дискретні тони. Тональний характер шуму встановлюється вимірюванням у третиннооктавних смугах частот щодо перевищення рівня шуму в одній смузі над сусідніми не менше ніж на 10 дБ;
шум як негативна суб’єктивна оцінка - будь-який небажаний звук, що сприймається негативно в силу того, що він заважає слуховому сприйняттю, переробці, передачі (речова комунікація) корисної інформації, порушує сон та відпочинок i тим самим завдає шкоди здоров’ю людини i знижує її працездатність;
шум як фізичний фактор - акустичні коливання, що характеризуються випадковою зміною амплітуди, частоти i тривалості;
NC - критерії шуму. Haбip piвнів звукового тиску в октавних смугах у вигляді кривих. Число, що позначає будь-яку криву NC, приблизно дорівнює рівню перешкод для мови (SIL).
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" .
3. Нормуються параметри i допустимі рiвнi звуку та звукових тисків.
Критеріями оцінки постійних шумів є piвнi звукового тиску в октавних смугах з середньогеометричними значеннями частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для орієнтовної оцінки допускається використовувати рівень звуку LA, дБА.
Критеріями оцінки непостійних шумів є еквівалентні (за енергією) piвнi звуку LА екв., дБА та максимальні piвнi звуку LА макс., дБА.
Bиміри та оцінка непостійного шуму на відповідність допустимим рівням має проводитися одночасно з еквівалентним та максимальним рівнями звуку.
Допустимі piвні звуку в приміщеннях житлових і громадських будинків та на території житлової забудови слід приймати згідно з додатком 1 до цих Санітарних норм.
Допустимі piвні звукових тисків залежно від критерію NC слід приймати згідно з додатком 2 до цих Санітарних норм.
Під час гігієнічного оцінювання слід враховувати корекцію до допустимих рівнів згідно з додатком 3 до цих Санітарних норм.
В.о. начальника Управління
громадського здоров’я

І. Руденко
Додаток 1
до Державних санітарних норм
допустимих рівнів шуму
в приміщеннях житлових
і громадських будинків
і на території житлової забудови
(пункт 3)
ДОПУСТИМІ PІВНІ
звуку в приміщеннях житлових і громадських будинків та на території житлової забудови
№ з/пПризначення приміщень та територійЧас доби*Рiвнi звуку LAабо LА екв., дБАКритерії шуму NC
12345
1Операційні приміщення в лікарнях та клінікахцілодобово3525
2Палати на одного пацієнтадень3525
ніч2515
3Палати на двох пацієнтів і більшедень4030
ніч3020
4Кабінети лікарів поліклінік, амбулаторій, диспансерів, лікарень, санаторіїв, масажні та косметологічні кабінети, аптекицілодобово 3525
5Лабораторії лікувальних закладівцілодобово 4535
6Місця загального користування лікувальних закладів 5545
7Спальні кімнати житла I категоріїдень3525
ніч2515
8Житлові приміщення житла I категоріїдень4030
ніч3020
9Спальні кімнати житла II категоріїдень4030
ніч3020
10Житлові приміщення будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів день4030
ніч3020
11Житлові кімнати в гуртожиткахдень4535
ніч3525
12Житлові номери готелів категорії 4 зірки та 5 зірокдень3525
ніч3020
13Житлові номери готелів категорії 3 зіркидень4030
ніч3020
14Житлові номери готелів категорії менше ніж 3 зіркидень4535
ніч3525
15Конференц-зал або банкетний зал у готелях і мотеляхцілодобово 4030
16Зони сервісних служб у готелях і мотеляхцілодобово 5545
17Спальні приміщення в дитячих дошкільних закладах і школах-інтернатахдень4030
ніч3020
18Лекційні та класні приміщення, учбові кабінети, кімнати викладачів, конференц-зали, аудиторіїцілодобово 4030
19Музичні класицілодобово3525
20Бібліотекицілодобово4535
21Зали для глядачів у клубах, кінотеатрах, закладах дозвілля, зали засіданьцілодобово4030
22Фойє кінотеатрів, клубів, багатоцільових залів, закладів дозвілля) цілодобово5545
23Зали театрів і концертні залицілодобово3020
24Зали багатоцільового призначенняцілодобово3525
25Фойє театрів і концертних залівцілодобово5040
26Музеїцілодобово4030
27Театрицілодобово3020
28Церквицілодобово4030
29Спортивні зали, плавальні басейницілодобово5545
30Торговельні зали магазинів, пасажирські зали аеропортів і вокзалів, приймальні пункти підприємств побутового обслуговуванняцілодобово6050
31Адміністративні приміщення цілодобово4535
32Офісицілодобово5040
33Приміщення, обладнані персональними комп’ютерами та/або технікою для бізнесуцілодобово5040
34Приміщення для прийому громадянцілодобово5545
35Кімнати для конференційцілодобово4535
36Робочі приміщення і кабінети науково-дослідних і проектно-конструкторських організаційцілодобово5040
37Зали судових засіданьцілодобово4030
38Зали кафе, їдалень, барів, ресторанівцілодобово5545
39Гаражіцілодобово6050
40Території, які безпосередньо прилягають до будівель лікарень і санаторіївдень4535
ніч3525
41Території, які прилягають до житлових будинків підвищеної комфортності та котеджівдень5040
ніч4030
42Території, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, поліклінік, амбулаторій, диспансерів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, храмів, музеївдень5545
ніч4535
43Територія житлової забудови, на яку впливає шум об’єктів будівництва та реконструкціїдень6050
ніч5040
44Території, які безпосередньо прилягають до готелів та будівель гуртожитківдень6050
ніч5040
45Території, які безпосередньо прилягають до офісних будівельдень6555
46Майданчики відпочинку на території лікарень і санаторіївцілодобово3525
47Майданчики відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, котеджів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків - інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, майданчики дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів (незалежно від форм власності)цілодобово4535
48Території, які безпосередньо прилягають до магазинів, торгових центрів, пасажирських залів аеропортів, вокзалів, приймальних пунктів підприємств побутового обслуговування цілодобово7060
__________
* День (08:00-22:00), ніч (22:00-08:00).
__________
Примітки:
1. Допустимі максимальні рівні звуку більші за зазначені у таблиці допустимі рівні звуку або еквівалентні рівні звуку на 15 дБА.
2. Допустимі рівні шуму від зовнішніх джерел у приміщеннях встановлено за умови забезпечення в них необхідного для певного приміщення повітрообміну.
3. Допустимі еквівалентні та максимальні рівні звуку та звукових тисків від транспортних потоків на прилеглих до житлових і громадських будинків територіях (на фасадах першої лінії забудови, які обернені у бік магістральних вулиць загальноміського і районного значення, залізниць, джерел авіаційного шуму) допускається приймати на 10 дБ (А) більшими від наведених у таблиці за умови застосування вікон у таких будинках з відповідною до ситуації звукоізоляційною спроможністю та забезпечення в приміщеннях, які захищаються від шуму, допустимих рівнів.
Додаток 2
до Державних санітарних норм
допустимих рівнів шуму
в приміщеннях житлових
і громадських будинків
і на території житлової забудови
(пункт 3)
ДОПУСТИМІ РІВНІ
звукових тисків залежно від критерію NC
Критерії шуму NCДопустимі рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із середньогеометричними значеннями частот, Гц
31,5631252505001000200040008000
NC-15614736282218141211
NC-20635040332622201716
NC-25655444373127242222
NC-30685748413532292827
NC-35716052454036343332
NC-40746456504441393837
NC-45766760544946444342
NC-50797164585451494847
NC-55827467625856545352
NC-60857771666360595857
Додаток 3
до Державних санітарних норм
допустимих рівнів шуму
в приміщеннях житлових
і громадських будинків
і на території житлової забудови
(пункт 3)
КОРЕКЦІЇ
до допустимих рівнів шуму
Береться до уваги показникДодаткові умовиКорекції, дБ, дБА
Характер шумуШирокосмуговий0
Тональний або імпульсний-5
Місце розташування об’єктаКурортний район, місця відпочинку, туризму, зелена зона міста-5
Житловий район, що проектується0
Район забудови, яка склалася*+5
Джерело шумуАвтотранспорт0
Авіаційний-3
Залізничний+3
Промисловий0
Розмови, співи, крики (у тому числі на спортивних майданчиках і спортивних спорудах), музика, біогенні шуми на майданчиках для вигулу собак або інші шуми біогенного походження-5
__________
*Для нових об’єктів, які будуються у районі забудови, що склалася, поправку +5 дБ(А) не застосовують.
__________
Примітки:
1. Якщо для джерела акустичної енергії є декілька корекцій, використовують тільки одну - найбільшу. Корекцію для часу доби використовують для всіх випадків.
2. Корекцію на імпульсний або тональний характер шуму застосовують тільки у разі його виявлення у точці розташування мікрофона (у двох метрах від фасаду будинку або в приміщенні). Це саме стосується і шумів від систем повітряного опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.02.2019 № 463
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 281/33252
Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!