Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 10.07.2019 №604
Остання редакція від 10.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 10.07.2019

Номер 604

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 липня 2019 р. № 604
Київ
Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 604
ПОРЯДОК
надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті
1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу учасника бойових дій особам, визначеним пунктом 16 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .
Статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони "Карпатська Січ", Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів (далі - особа).
2. Рішення про надання особам статусу учасника бойових дій приймається комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореною Міноборони (далі - комісія).
3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, цим Порядком та положенням про комісію, що затверджується Міноборони.
4. Для отримання статусу учасника бойових дій особа звертається до комісії за місцем реєстрації або проживання із заявою в довільній формі, в якій зазначається період перебування особи у складі організацій, структур та формувань, зазначених у пункті 1 цього Порядку.
До заяви додаються копія документа, що посвідчує особу, а також наявні документи, визначені пунктом 5 цього Порядку.
5. Підставою для надання особі статусу учасника бойових дій є наявність в неї не менш як одного з таких матеріалів:
документи про нагороди та військові ступені, грамоти, відзнаки відповідного періоду учасників боротьби за незалежність України, що зазначені у пункті 1 цього Порядку;
фотографії (оригінали), матеріали періодичних друкованих видань за відповідний період, які містять інформацію про участь особи у складі організацій, структур та формувань, зазначених у пункті 1 цього Порядку;
архівні матеріали чи інші документи відповідного періоду із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, на підставі яких можна зробити достовірний висновок про належність особи до організацій, структур та формувань, зазначених у пункті 1 цього Порядку. Зазначені архівні матеріали та інші документи, повинні бути завірені підписом керівника чи уповноваженої особи установи, яка видала документ, і скріплені печаткою такої установи.
6. За відсутності в особи з незалежних від неї причин необхідних документів, які підтверджують її право на отримання статусу учасника бойових дій, дозволяється брати до уваги завірені в установленому законодавством порядку показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, разом із такою особою брали участь у збройній боротьбі у складі організацій, структур та формувань, зазначених у пункті 1 цього Порядку, та отримали статус учасника бойових дій за такий період.
7. Комісія вивчає подані документи, у разі потреби заслуховує пояснення свідків чи особи, щодо якої приймається рішення, та в місячний строк із дня надходження заяви та відповідних документів приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій або відмови в наданні такого статусу.
У разі прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій не пізніше ніж через три робочі дні комісія письмово інформує про це особу.
8. За відсутності підстав для надання статусу учасника бойових дій комісія протягом п’яти робочих днів повертає особі документи разом з обґрунтованою письмовою відповіддю, що містить роз’яснення причин відмови.
У разі відмови в наданні особі статусу учасника бойових дій питання про надання такого статусу може вноситися на розгляд комісії повторно.
9. Особа має право у порядку, визначеному законодавством, звернутися до суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи інших подіях. Копія рішення суду підлягає зберіганню разом з іншими документами.
10. Посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак видаються в установленому порядку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 липня 2019 р. № 604
Київ
Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 604
ПОРЯДОК
надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті
1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу учасника бойових дій особам, визначеним пунктом 16 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .
Статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони "Карпатська Січ", Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів (далі - особа).
2. Рішення про надання особам статусу учасника бойових дій приймається комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореною Міноборони (далі - комісія).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!