Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Кабінет Міністрів України Постанова від 19.06.2019 №520
Остання редакція від 19.06.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 19.06.2019

Номер 520

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 червня 2019 р. № 520
Київ
Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 523 "Деякі питання обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2277), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 520
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
1. У пункті 1 слово "Казначейством" замінити словами "органами Казначейства".
2. У пункті 5:
1) в абзаці першому слова "в органах Казначейства" замінити словами "в Казначействі";
2) абзац третій виключити.
3. У пункті 7 слова ", відкриті в Казначействі" виключити.
4. У пункті 8:
1) в абзаці першому:
слова "Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" замінити словами "Фонду соціального страхування";
слова "цих фондів" і "фондів" замінити відповідно словами "цього Фонду" і "Фонду";
слова "в органах Казначейства" виключити;
2) в абзаці другому після слова "відкриті" доповнити словами "регіональним та", а слова "в органах Казначейства" виключити;
3) абзаци третій і четвертий виключити;
4) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Кошти, зараховані на відповідні рахунки фондів, відкриті відділенням виконавчої дирекції Фонду та базовим центрам зайнятості, на кінець операційного дня у регламентований час з використанням засобів програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються:
на відповідні рахунки фондів, відкриті управлінням виконавчої дирекції Фонду та регіональним центрам зайнятості;
з рахунків управлінь виконавчої дирекції Фонду та регіональних центрів зайнятості на відповідні рахунки виконавчої дирекції Фонду та центрального апарату служби.".
5. У пункті 11:
1) абзаци перший і другий замінити абзацами такого змісту:
"11. Для проведення витрат виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба надсилають відповідним органам Казначейства:
платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків, і реєстри платіжних доручень за формою згідно з додатком 1. При цьому застосовуються форма платіжних доручень, обов’язкові реквізити, строк дії та вимоги щодо їх заповнення, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку;
оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують цільове спрямування коштів.".
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
2) перше речення абзацу четвертого після слів "Органи Казначейства перевіряють подані виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами та службою" доповнити словами "документи на відповідність вимогам законодавства та".
6. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:
"14. Платіжне доручення не приймається органами Казначейства та повертається виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам, службі без виконання не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання такого платіжного доручення, у разі:".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 червня 2019 р. № 520
Київ
Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 523 "Деякі питання обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2277), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 520
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
1. У пункті 1 слово "Казначейством" замінити словами "органами Казначейства".
2. У пункті 5:
1) в абзаці першому слова "в органах Казначейства" замінити словами "в Казначействі";
2) абзац третій виключити.
3. У пункті 7 слова ", відкриті в Казначействі" виключити.
4. У пункті 8:
1) в абзаці першому:
слова "Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" замінити словами "Фонду соціального страхування";
слова "цих фондів" і "фондів" замінити відповідно словами "цього Фонду" і "Фонду";
слова "в органах Казначейства" виключити;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!