Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476 і від 9 серпня 2017 р. № 635

Кабінет Міністрів України Постанова від 05.06.2019 №481
Остання редакція від 05.06.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 05.06.2019

Номер 481

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 червня 2019 р. № 481
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476 і від 9 серпня 2017 р. № 635
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств — суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 58, ст. 1748) і від 9 серпня 2017 р. № 635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2103) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 481
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476 і від 9 серпня 2017 р. № 635
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476:
1) у назві та пункті 1 постанови слова "та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них" виключити;
2) у Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств — суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них, затвердженому зазначеною постановою:
у назві та пункті 1 Порядку слова "та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них" виключити;
у першому реченні абзацу четвертого пункту 4 слова і цифри "на рівні класів 30.30, 51.21, 71.12, 71.20, 72.19 та 85.59" замінити словами і цифрами "на рівні класів 26.51, 26.70, 30.30, 51.21, 71.12, 71.20, 72.19 та 85.59";
абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
"7. Платник податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств на суму вивільнених коштів, які залишилися невикористаними платником на цілі, визначені цим Порядком, за результатами звітного (податкового) періоду, що настає після закінчення строку дії пільги з податку на прибуток підприємства.";
пункт 9 виключити.
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 635:
1) розділ "Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор" доповнити такими позиціями:
"8456Верстати для обробки різних матеріалів шляхом
видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи
фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних,
електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або
плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:
дротовирізний електроерозійний верстат з ЧПКштук4
електроерозійний верстат для пропалювання стартових
отворів та видалення зламаних мітчиків
—"—2
електроерозійний прошивний верстат з ЧПК—"—4
верстат для лазерної різки—"—2
верстат для пропалювання отворів—"—1
8457Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні
та багатопозиційні, для обробки металу:
універсальний круглошліфувальний центр з ЧПК—"—4
п’ятиосьовий шліфувальний центр з ЧПК—"—4
токарний центр з віссю У з ЧПК типу 300—"—6
токарний центр з віссю У з ЧПК типу 500—"—6
багатоцільовий токарно-фрезерний центр—"—4
великогабаритний токарний центр з
свердлильно-фрезерною функцією
—"—2
трикоординатний фрезерний центр з ЧПК—"—4
п’ятиосьовий фрезерний центр з ЧПК—"—4
8458Верстати токарні (включаючи верстати токарні
багатоцільові) металорізальні:
токарно-гвинторізний верстат двохосьовий з ЧПК—"—22
токарно-гвинторізний верстат—"—21
8459Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати
лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування,
нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення
металу, крім токарних верстатів
(включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції
8458:
універсальний фрезерний верстат—"—8
малогабаритний свердлильно-фрезерний верстат—"—4
координатно-розточувальний верстат—"—3
настільний свердлильний верстат—"—2
універсальний консольно-фрезерний верстатштук1
вертикально-фрезерний верстат—"—3
радіально-свердлильний верстат—"—3
8460Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні,
шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для
виконання інших операцій з остаточної обробки металів або
металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або
полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних
або зубообробних товарної позиції 8461:
шліфувальний верстат для обробки внутрішніх сфер—"—2
універсальний шліфувально-заточний верстат—"—2
різьбошліфувальний верстат з ЧПК—"—2
верстат для притирання сферичних поверхонь—"—4
координатно-шліфувальний верстат з ЧПК—"—4
центро-шліфувальний верстат—"—2
безцентрово-шліфувальний верстат—"—4
плоскошліфувальний верстат—"—8
внутрішньо-шліфувальний верстат—"—3
віброшліфувальний верстат—"—1
універсальний заточний верстат—"—1
плоскохонінгувальний верстат—"—3
полуавтоматичний горизонтальний хонінгувальний
верстат
—"—2
полуавтоматичний вертикальний хонінгувальний
верстат
—"—2
абразивно-рідинний полірувальний верстат—"—1
полірувальний верстат—"—1
абразивно-полірувальний верстат—"—1
8462Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом
об’ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки
металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування,
вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для
обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:
різьбонакатний верстат з ЧПК—"—2
довбальний верстат—"—3
кривошипний пресштук9
листогинний верстат—"—1
металорізальний верстат—"—2
металопильний верстат—"—2
запресовочний верстат—"—1
відрізний верстат—"—1
установка ГІП (гаряче ізостатичне пресування)—"—1
8463Інші верстати для обробки металів або металокераміки
без видалення матеріалу:
3D-принтер для виготовлення деталей—"—7
8514 20 10 00Печі та камери промислові або лабораторні, електричні
(включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); інше промислове або
лабораторне обладнання для термiчного оброблення матеріалів,
iндукцiйне або діелектричне:
- печі та камери індукційні або діелектричні:
-- печі та камери індукційні:
вакуумна піч типу СЕВ—"—3
піч для вакуумного лиття—"—2
8514 40 00 00Печі та камери промислові або лабораторні, електричні
(включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); інше промислове або
лабораторне обладнання для термiчного оброблення матеріалів,
iндукцiйне або діелектричне:
- інше індукційне або діелектричне обладнання для
термічного оброблення матеріалів:
піч для прокалення оболонкових форм—"—1
піч для спікання стрижнів—"—1
пропитувальна піч—"—1
вакуумна піч для цементації—"—1
вакуумна піч для дифузійного обжигу—"—1
8515Машини та апарати для паяння або зварювання з
можливiстю рiзання або без неї, електричні (включаючи з електричним
нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного
випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi,
магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричні машини та апарати
для гарячого напилення металiв або металокерамiки:
апарат крапкового зварювання—"—3
апарат для аргонодугового зварюванняштук3
установка газополум’яна—"—4
установка для нанесення керамічного захисного
покриття
—"—1
апарат для склеювання воскових моделей—"—1
установка для газоциркуляційного хромоалітування—"—1
9024Машини та пристрої для випробування твердостi,
мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних
властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних
матерiалiв, паперу, пластмас):
розривна машина—"—1
машина для випробування матеріалів на довготривалу
міцність
—"—1
установка частоти власних коливань—"—1
9027Прилади та апаратура для фізичного або хімічного
аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо-
або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або
контролю за в’язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом
або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за
кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри);
мікротоми:
3D-сканер для обміру деталей—"—3
ультразвукова установка для перевірки воску—"—1
установка люмінесцентного контролю—"—1
лазерний спектрометр—"—1
9031 80 34 00Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та
машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори
профільні:
- інші прилади, пристрої та машини:
-- електронні:
--- для вимірювання або контролю за геометричними
параметрами:
---- інші:
вимірювальна установка—"—2";
2) розділ "Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський агрегатний завод" доповнити такими позиціями:
"7214 99 31 00Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без
подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування,
гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були
піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
---- інші, круглого поперечного перерізу
діаметром:
----- 80 мм або більше:
штаба вуглецева гарячекатанатонн300
сталь сортова електротехнічна із спеціальними
властивостями
—"—400
штаба інструментальна гарячекатана—"—500
сталь сортова гарячекатана—"—600
сталь сортова конструкційна—"—600
сталь кована—"—400
сталь сортова автоматна—"—300
7214 99 39 00Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без
подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування,
гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були
піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
---- інші, круглого поперечного перерізу
діаметром:
----- менш як 80 мм:
штаба вуглецева гарячекатана—"—300
сталь сортова електротехнічна із спеціальними
властивостями
—"—400
штаба інструментальна гарячекатана—"—500
сталь сортова гарячекатана—"—600
сталь сортова конструкційна—"—600
сталь кована—"—400
сталь сортова автоматна—"—300
7214 99 71 00Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без
подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування,
гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були
піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
---- круглого поперечного перерізу діаметром:
----- 80 мм або більше:
сталь сортова електротехнічна із спеціальними
властивостями
тонн400
сталь сортова гарячекатана—"—600
сталь сортова конструкційна—"—600
сталь кована—"—400
сталь сортова автоматна—"—300
7214 99 79 00Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без
подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування,
гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були
піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
---- круглого поперечного перерізу діаметром:
----- менш як 80 мм:
сталь сортова електротехнічна із спеціальними
властивостями
—"—400
сталь сортова гарячекатана—"—600
сталь сортова конструкційна—"—600
сталь кована—"—400
сталь сортова автоматна—"—300
7227Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти
з інших легованих сталей:
сталь сортова легована—"—500
сталь сортова швидкорізальна—"—300
сталь сортова інструментальна—"—400
8544Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи
анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi
електричнi провiдники iз з’єднувальними деталями або без них;
кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними
оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними
провiдниками або з’єднувальними пристроями:
провід марки ПЭТП-155, ПЭТВП, ПЭТПД-1-200,
ПЭТПД-2-200, ПНЭТП, ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155, ПЭЭИП-1-155,
ПЭЭИП-2-155, ПШД, ПЭЭИП1-180, ПЭЭИП-2-180, ПЭТПД-1-200,
ПЭТПД-2-200
кілограмів50 000
провід марки БИН, МСТПЛ, ПТЛ-200, ПВПО-660, МСТП,
БПВЛ, МПО33-11, МП023-11, МС36-11, МГТФ
метрів800 000
провід марки ПНЭТ-имидкілограмів10 000
провід марки ПЭТКСОТ, ПСДКТ-А—"—10 000
провід марки БИФ, БИФНметрів1 000 000
провід марки ПЭВНК-1, ПЭВНК-2кілограмів2000
провідметрів1 000 000
провідкілограмів50 000";
3) розділ "Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка" доповнити такими позиціями:
"3204 90 00 00Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або
невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначені у примітці 3
до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних
барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують
як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори,
визначеного або невизначеного хімічного складу:
- інші:
рідини для люмінесцентної дефектоскопії марки
ЛЖ-6А
кілограмів4000
7222 30Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої)
сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої
(нержавіючої) сталі:
- інші прутки та бруски:
прутки з корозійностійкої сталі—"—4000
7508Інші вироби нікелеві:
зварні кільцеві заготовки, суцільнокатані кільцеві
заготовки з нікелевих сплавів
—"—5000
8108Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та
брухт:
диски з титанового сплаву, зварні кільцеві заготовки з
титанового сплаву
кілограмів2000
8456Верстати для обробки різних матеріалів шляхом
видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи
фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних,
електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або
плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:
електроерозійний прошивний верстат з числовим
програмним керуванням типу SARIX модель MACHLINE або аналог
штук4
установка лазерного наплавлення з числовим програмним
керуванням типу ACDIS 400 S1 або аналог
—"—2
електроіскровий погружний дротово-вирізний верстат з
КЧПК-генератором модель SLC600 Premium Plus типу Sodick або
аналог
—"—3
електроерозійний прошивний верстат з числовим
програмним керуванням типу AGIE CHARMILLES або аналог
—"—2
8457Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi
та багатопозицiйнi, для обробки металу:
п’ятиосьовий високопродуктивний оброблювальний центр
портальної конструкції типу VERSA 825 з системою ЧПК або аналог
—"—3
токарно-оброблювальний центр з ЧПК типу OKUMA або
аналог
—"—3
токарно-фрезерний центр з ЧПК типу DMG або аналог—"—3
вертикальний фрезерний оброблювальний центр 3+1 з ЧПК
типу HURON або аналог
—"—2
трьохосьовий фрезерний оброблювальний центр з ЧПК типу
FEHLMANN модель PICOMAX типу P60-HSC або аналог
—"—3
установка роботизована для шліфування і полірування
лопаток з числовим програмним керуванням типу AVR </Line><Line>Vision&Robotics або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>3<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0"><Line>8458<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi </Line><Line>багатоцiльовi) металорізальні:<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>токарний верстат з ЧПК типу WEILER E150 або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>2<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>токарний верстат з ЧПК типу OKUMA або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>штук<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>3<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>токарно-фрезерний верстат з ЧПК типу DMG або </Line><Line>аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>3<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>токарний верстат з ЧПК типу Goratu GEMINIS </Line><Line>GT7G2-1600х2М або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>2<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0"><Line>8460<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальні, </Line><Line>шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральні, полiрувальнi або для </Line><Line>виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або </Line><Line>металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або </Line><Line>полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних </Line><Line>або зубообробних товарної позицiї 8461:<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>напівавтоматичний шліфувально-полірувальний верстат </Line><Line>типу SS 100 BHI або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>2<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>віброустановка з ЧПК типу ROSLER або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>2<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>п’ятикоординатний шліфувальний верстат з ЧПК типу </Line><Line>WALTER або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>2<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>установка роботизована для шліфування і полірування </Line><Line>лопаток з числовим програмним керуванням типу AV&R </Line><Line>Vision&Robotics або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>3<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0"><Line>8461<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, </Line><Line>довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, </Line><Line>пиляльні, відрізні та iншi верстати для обробки металiв або </Line><Line>металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в </Line><Line>іншому місці не зазначені:<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0" ><Line> </Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>стрічкопильний верстат типу BEHRINGER або аналог<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>2<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0"><Line>8463<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>Інші верстати для обробки металів або металокераміки </Line><Line>без видалення матеріалу<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>—"—<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>2<empty></empty></Line></TD></TR><TR><TD ALIGN="0"><Line>8466<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>Частини та приладдя, призначенi винятково або </Line><Line>переважно для обладнання товарних позицiй </Line><Line>84568465, включаючи пристрої для крiплення iнструментів або </Line><Line>деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та </Line><Line>iншi спецiальнi пристрої для верстатiв крiплення для iнструментiв
будь-якого типу, призначених для ручних робiт:
електрошпиндель—"—10
8471 60 70 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї
у кодованому виглядi та машини для оброблення
аналогічної iнформацiї, в іншому місці не зазначені:
- пристрої введення aбо виведення, що мiстять або не
мiстять в одному корпусi запам’ятовувальнi пристрої:
-- інші:
безконтактна контрольно-вимірювальна машина типу
ATOSII Triple Scan GOM Precise Industrial 3D metrology або
аналог
штук2
8477Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для
виробництва виробiв з цих матерiалiв, в іншому місці не
зазначені:
автоматичний електрогідравлічний прес типу PR36 або
аналог
—"—2
8483Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi)
i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валів;
зубчасті передачі та зубчасті колеса, зібрані з валами; кулькові
або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варіатори
швидкості, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви,
включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з’єднання валів
(включаючи унiверсальнi шарнiри):
кульково-гвинтова пара—"—10
8514 40 00 00Печі та камери промислові або лабораторні, електричні
(включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або
лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів,
індукційне або діелектричне:
- інше індукційне або діелектричне обладнання для
термічного оброблення матеріалів:
вакуумна термічна піч типу SECO/VARWIC або аналог—"—2
8515Машини та апарати для паяння або зварювання з
можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним
нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного
випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві,
магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати
для гарячого напилення металів або металокераміки
—"—2
9027Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного
аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо-
або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимірювання або
контролю за в’язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом
або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за
кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри);
мiкротоми:
газоаналізаторна система типу NGA 2000 EMERSON або
аналог
штук2
газоаналізатор типу Testo-350 з програмним
забезпеченням і блоком аналогових виходів або аналог
—"—2
9030 89 30 00Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади і
апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами,
крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та
апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-,
рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого
випромiнювання:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi:
--- електронні:
універсальний багатоканальний
вимірювально-обчислювальний комплекс MIC-036/WinПОС Exp
(MC-227R3-13, MC-227K1-4, MC451-1, ME-402-3) або аналог
—"—3
універсальний багатоканальний
вимірювально-обчислювальний комплекс MIC355М/WinПОС Exp (MХ-224-6)
або аналог
—"—3
9031 80 34 00Контрольні або вимiрювальнi прилади, пристрої та
машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори
профiльнi:
- iншi прилади, пристрої та машини:
-- електроннi:
--- для вимiрювання або контролю за геометричними
параметрами:
---- інші:
робоча станція для калібровки датчиків вібрації типу
TMS модель 9155D або аналог
—"—2";
4) розділ "Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ" доповнити такими позиціями:
"7222 20Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої)
сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім
холодного деформування або оброблення у холодному стані:
іншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої)
сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi, прутки та бруски без подальшого оброблення,
крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi,
різних марок
тонн15
7318Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані,
заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та
аналогічні вироби, з чорних металів
—"—10
8458Верстати токарні (включаючи верстати токарні
багатоцільові) металорізальні:
токарний верстат горизонтальний з ЧПКштук30
8459Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати
лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування,
нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення
металу, крiм токарних верстатiв
(включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї
8458:
верстат свердлильно-розточувально-фрезерний
п’ятиосьовий з ЧПК
—"—10
8460Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні,
шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для
виконання інших операцій з остаточної обробки металів або
металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або
полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних
або зубообробних товарної позиції 8461:
одношпиндельний шліфувальний верстат з ЧПК для
шліфування плоских і профільних поверхонь (лопаток
авіадвигунів)
—"—10
двошпиндельний шліфувальний верстат з ЧПК для
шліфування профільних поверхонь (лопаток авіадвигунів)
—"—10
8461Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi,
довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi,
пиляльні, відрізні та iншi верстати для обробки металiв або
металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в
іншому місці не зазначені:
верстати для шліфування конічних зубчастих коліс із
прямим зубом з ЧПК
штук5
верстати для шліфування циліндричних зубчастих коліс
із прямим та косим зубом з ЧПК
—"—5
зубодовбальний верстат з ЧПК—"—4
8462Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом
об’ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки
металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування,
вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для
обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:
прес для закалювання—"—2
8514 10 80 00Печі та камери промислові або лабораторні, електричні
(включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); інше промислове або
лабораторне обладнання для термiчного оброблення матеріалів,
iндукцiйне або діелектричне:
- печі та камери опору:
-- iншi:
печі та камери опору—"—4
8514 20 10 00Печі та камери промислові або лабораторні, електричні
(включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); інше промислове або
лабораторне обладнання для термiчного оброблення матеріалів,
iндукцiйне або діелектричне:
- печі та камери індукційні або діелектричні:
-- печі та камери індукційні:
печі та камери iндукцiйнi—"—5";
5) розділ "Державне підприємство "АНТОНОВ" доповнити такими позиціями:
"3921Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з
пластмаси:
полiмерсотопласткуб. метрiв2000
4009Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крiм
твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками,
колiнами, з’єднаннями):
труба гумова, армована металомметрiв30 000
труба гумова, армована текстильними матерiалами—"—50 000
4011 30 00 30Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:
- для лiтальних апаратiв:
-- для цивiльної авiацiї:
шиништук1000
4011 30 00 90Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:
- для лiтальних апаратiв:
-- iншi:
шини—"—500
7019Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього
(наприклад, нитки, тканини):
тканина кремнiєземнаметрiв2000
7318Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi,
заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та
аналогiчнi вироби, з чорних металiв:
гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi,
заклепки, шпонки, шплiнти, шайби
тонн2
гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi,
заклепки, шпонки, шплiнти, шайби
штук15 000 000
7604Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:
прутки, бруски, профiлi—"—1000
7616Iншi вироби алюмiнiєвi:
заклепки—"—15 000 000
штамповки—"—2000
штамповкитонн20
8108Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та
брухт:
труби—"—40
8411 11 00 00Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою не бiльш як 25 кН:
двигуништук30
8411 12Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою понад 25 кН:
двигуништук30
8411 21 00 00Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю не бiльш як 1100 кВт:
двигуни—"—30
8411 22 20 00Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 1100 кВт, але не бiльш як 3730
кВт:
двигуни—"—30
8411 22 80 00Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 3730 кВт:
двигуни—"—30
8411 81 00 00Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- iншi газовi турбiни:
-- потужнiстю не бiльш як 5000 кВт:
двигуни—"—30
8411 82Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- iншi газовi турбiни:
-- потужнiстю понад 5000 кВт:
двигуни—"—30
8411 91 00 00Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунiв:
частини двигунів—"—30
8411 99 00 00Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi
турбiни:
- частини:
-- iншi:
частини двигунівштук30
8412 10 00 10Iншi двигуни та силовi установки:
- двигуни реактивнi, крiм турбореактивних:
-- для цивiльної авiацiї:
двигуни—"—30
8412 21 80 10Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:
-- лiнiйної дiї (цилiндри):
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
двигуни—"—30
8412 29 89 10Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї:
силовi установки, двигуни гiдравлiчнi—"—65
станцiя турбонасосна—"—150
рульовий агрегат—"—150
рульовий привiд—"—150
8412 31 00 91Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни пневматичнi:
-- лiнiйної дiї (цилiндри):
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
силовi установки, двигуни пневматичнi—"—200
8413 20 00 00Насоси для рiдин з витратомiром або без нього;
механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у
пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19:
насоси—"—200
8413 30 20 00Насоси для рiдин з витратомiром або без нього;
механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси паливнi, маслянi або для охолоджувальних
рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:
-- iнжекцiйнi насоси:
насосиштук300
8413 50 69 00Насоси для рiдин з витратомiром або без нього;
механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним
механiзмом:
-- iншi:
--- насоси поршневi:
---- iншi:
насоси—"—300
8413 50 80 00Насоси для рiдин з витратомiром або без нього;
механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним
механiзмом:
-- iншi:
--- iншi:
насоси—"—200
8413 81 00 00Насоси для рiдин з витратомiром або без нього;
механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси; пiдiймачi рiдини:
-- насоси
насоси—"—300
8414 59 20 91Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi
газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi
витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- вентилятори осьовi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї:
вентилятори—"—200
8414 59 40 10Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi
газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi
витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- вентилятори вiдцентровi:
---- для цивiльної авiацiї:
вентиляториштук300
8414 59 80 10Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi
газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi
витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
вентилятори—"—400
8414 80 11 10Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi
газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi
витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього:
- iншi:
-- турбокомпресори:
--- одноступiнчастi:
---- для цивiльної авiацiї:
турбокомпресори—"—400
8414 80 19 10Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi
газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi
витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього:
- iншi:
-- турбокомпресори:
--- багатоступiнчастi:
---- для цивiльної авiацiї:
турбокомпресори—"—400
8414 90 00 00Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi
газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або
рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром
або без нього:
- частини:
частини вентиляторiв або вентиляцiйних системштук4000
8415 83 00 10Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких
входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання
температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких
вологiсть не регулюється окремо:
- iншi:
-- з невмонтованою холодильною установкою:
--- для цивiльної авiацiї:
установки для кондицiонування повiтря—"—1000
8415 90 00 00Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких
входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання
температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких
вологiсть не регулюється окремо:
- частини:
частини для установок для кондицiонування повiтря—"—1000
8418 69 00 10Холодильники, морозильники та iнше холодильне або
морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси,
крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї
8415:
- iнше обладнання холодильне та морозильне; тепловi
насоси:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї:
обладнання холодильне та морозильне—"—300
8419 50 00 00Машини, обладнання промислове або лабораторне з
електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер
та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв
шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням,
пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю,
пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю
або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для
використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або
тепловi водянi акумулятори:
- теплообмiнники:
теплообмiнник—"—500
8419 81 20 10Машини, обладнання промислове або лабораторне з
електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер
та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв
шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням,
пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю,
пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю
або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для
використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або
тепловi водянi акумулятори:
- iншi машини, агрегати та обладнання:
-- для приготування гарячих напоїв або приготування чи
розiгрiвання їжi:
--- перколятори та iншi апарати для приготування кави
та iнших гарячих напоїв:
---- для цивiльної авiацiї:
печiштук50
8419 81 80 10Машини, обладнання промислове або лабораторне з
електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер
та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв
шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням,
пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю,
пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю
або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для
використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або
тепловi водянi акумулятори:
- iншi машини, агрегати та обладнання:
-- для приготування гарячих напоїв або приготування чи
розiгрiвання їжi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
кавоварки—"—50
8424Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього)
для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних
речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та
аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi
метальнi пристрої:
вогнегасники—"—750
8425 11 00 00Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки
та кабестани; домкрати:
- талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв або
пiдiймачiв, якi використовуються для пiдiймання транспортних
засобiв:
-- з електричним двигуном:
пiдiймачiштук100
8425 19 00 00Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки
та кабестани; домкрати:
- талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв або
пiдiймачiв, якi використовуються для пiдiймання транспортних
засобiв:
-- iншi:
талi, пiдiймачi—"—100
8425 31 00 00Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки
та кабестани; домкрати:
- лебiдки; кабестани:
-- з електричним двигуном:
лебiдки, кабестани—"—350
8425 39 00 00Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки
та кабестани; домкрати:
- лебiдки; кабестани:
-- iншi:
лебiдки, кабестани—"—100
8425 42 00 00Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки
та кабестани; домкрати:
- домкрати; пiдiймачi для пiдiймання транспортних
засобiв:
-- iншi домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi:
домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi—"—100
8425 49 00 00Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки
та кабестани; домкрати:
- домкрати; пiдiймачi для пiдiймання транспортних
засобiв:
-- iншi:
домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi—"—100
8431 10 00 00Частини, призначенi виключно або переважно для
обладнання товарних позицiй 84258430:
- машин або механiзмiв товарної позицiї 8425:
частини домкратiв, пiдiймачiв, лебiдокштук100
8471 30 00 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не
зазначенi:
- машини автоматичного оброблення iнформацiї
портативнi масою не бiльш як 10 кг, що мають принаймнi центральний
блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей:
машини автоматичного оброблення iнформацiї—"—20
8471 41 00 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не
зазначенi:
- iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї:
-- що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний
блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення,
об’єднанi або нi:
машини автоматичного оброблення iнформацiї—"—20
8471 49 00 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не
зазначенi:
- iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї:
-- iншi, що представленi у виглядi систем:
машини автоматичного оброблення iнформацiї—"—20
8471 50 00 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не
зазначенi:
- блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарнiй
пiдпозицiї 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному
корпусi один або два таких пристрої: запам’ятовувальнi пристрої,
пристрої введення та виведення:
машини автоматичного оброблення iнформацiїштук60
8471 60 60 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не
зазначенi:
- пристрої введення або виведення, що мiстять або не
мiстять в одному корпусi запам’ятовувальнi пристрої:
-- клавiатури:
клавiатури—"—20
8471 60 70 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не
зазначенi:
- пристрої введення або виведення, що мiстять або не
мiстять в одному корпусi запам’ятовувальнi пристрої:
-- iншi:
пристрої введення або виведення—"—20
8471 70Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї
у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної
iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
запам’ятовувальнi пристрої—"—20
8471 80 00 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не
зазначенi:
- iншi пристрої машин для автоматичного оброблення
iнформацiї:
машини автоматичного оброблення iнформацiї—"—20
8471 90 00 00Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх
блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для
перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не
зазначенi:
- iншi:
машини автоматичного оброблення iнформацiїштук30
8481Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для
трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних
ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi
вентилi:
крани, клапани, вентилi—"—13 000
8482Пiдшипники кульковi або роликовi:
пiдшипник—"—10 000
8502 39 20 10Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi
перетворювачi:
- iншi електрогенераторнi установки:
-- iншi:
--- турбогенератори:
---- для цивiльної авiацiї:
електрогенераторнi установки—"—300
8502 39 80 10Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi
перетворювачi:
- iншi електрогенераторнi установки:
-- iншi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
електрогенераторнi установки—"—1000
8504 31 80 00Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi
електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та
дроселі:
- iншi трансформатори:
-- потужнiстю не бiльш як 1 кВ·А:
--- iншi:
трансформатори—"—500
8507 40 00 00Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них,
прямокутної (у тому числi квадратної) або будь-якої iншої
форми:
- залiзонiкелевi:
акумуляториштук300
8507 90 80 00Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них,
прямокутної (у тому числi квадратної) або будь-якої iншої
форми:
- частини:
-- iншi:
частини акумуляторів—"—100
8516 80 20 10Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або
безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi
для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати
перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для
гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi
побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi,
крiм включених до товарної позицiї 8545:
- елементи опору нагрiвальнi:
-- змонтованi з iзолювальним каркасом:
--- зiбранi в блоки, якi складаються тiльки з простого
iзольованого каркаса та електричного з’єднувача, що застосовуються
в цивiльнiй авiацiї проти обмерзання:
прилади, що застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти
обмерзання
—"—200
8525 50 00 10Апаратура передавальна для радiомовлення або
телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна,
звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi
камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:
апаратура передавальна для радiомовлення—"—30
8525 60 00 00Апаратура передавальна для радiомовлення або
телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна,
звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi
камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:
- апаратура передавальна, до складу якої входить
приймальна апаратура:
апаратура передавальна, до складу якої входить
приймальна апаратура
—"—30
8526 10 00 10Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i
радiоапаратура дистанцiйного керування:
- радiолокацiйнi прилади:
-- для цивiльної авiацiї:
радiолокацiйнi приладиштук30
8526 91 20Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i
радiоапаратура дистанцiйного керування:
- iншi:
-- радiонавiгацiйнi прилади:
--- радiонавiгацiйнi приймачi:
радiонавiгацiйнi прилади—"—30
8526 91 80Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i
радiоапаратура дистанцiйного керування:
- iншi:
-- радiонавiгацiйнi прилади:
--- iншi:
радiонавiгацiйнi прилади—"—30
8526 92 00 10Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i
радiоапаратура дистанцiйного керування:
- iншi:
-- радiоапаратура дистанцiйного керування:
--- для цивiльної авiацiї:
радiоапаратура дистанцiйного керування—"—30
8529 10 69 10Частини, призначенi виключно або переважно для
апаратури товарних позицiй 8525—8528:
- антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу;
частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- антени:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
антени—"—20
8529 10 95 10Частини, призначенi виключно або переважно для
апаратури товарних позицiй 8525—8528:
- антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу;
частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї:
антени та антеннi вiдбивачi—"—20
8529 90 97 10Частини, призначенi виключно або переважно для
апаратури товарних позицiй 8525—8528:
- iншi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- блоки i субблоки, що складаються з двох або
бiльше частин чи деталей, якi скомпонованi разом, для пристроїв
пiдкатегорiй 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 i 8526 92
00 10, для цивiльної авiацiї:
блоки i субблокиштук20
8531 10 95 10Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне
(наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої
сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної
позицiї 8512 або 8530:
- пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд
крадiжки або пожежi та аналогiчнi пристрої:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї:
електрообладнання звукове або вiзуальне
сигналiзацiйне
—"—300
8531 20 20 10Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне
(наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої
сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної
позицiї 8512 або 8530:
- панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої
на рiдких кристалах або на свiтлодiодах:
-- з вмонтованими свiтлодiодами:
--- для цивiльної авiацiї:
електрообладнання звукове або вiзуальне
сигналiзацiйне
—"—10 000
8531 20 40 10Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне
(наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої
сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної
позицiї 8512 або 8530:
- панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої
на рiдких кристалах або на свiтлодiодах:
-- з вмонтованими пристроями на рiдких кристалах:
--- з вмонтованими активними матричними пристроями на
рiдких кристалах:
---- для цивiльної авiацiї:
електрообладнання звукове або вiзуальне
сигналiзацiйне
—"—500
8532Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або
пiдстроювальнi:
конденсаториштук1000
8536Електрична апаратура для комутацiї або захисту
електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi,
реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги,
штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з’єднувачi,
коробки з’єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з’єднувачi для
оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:
вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники
плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i
розетки, патрони для ламп та iншi з’єднувачi, коробки з’єднання
—"—70 000
8537Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та
iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї
8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму,
включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати
керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:
пульти, панелi, консолi—"—2000
8541Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi
прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи
фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль,
вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди;
п’єзоелектричнi кристали, зiбранi:
дiоди, транзистори, аналогiчнi напiвпровiдниковi
прилади
—"—9000
8543Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi
функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi:
машини та апаратура електричнi—"—40
8544Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи
анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi
електричнi провiдники iз з’єднувальними деталями або без них;
кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними
оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з
електричними провiдниками або з’єднувальними пристроями:
провiдметрiв3 000 000
кабель—"—3 000 000
8803 10 00Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або
8802:
- повiтрянi гвинти i несучi гвинти та їх частини:
агрегати та комплектувальнi виробиштук1000
8803 20 00Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або
8802:
- шасi лiтакiв та їх частини:
агрегати та комплектувальнi вироби—"—1000
8907 10 00 00Iншi плавучi засоби (наприклад, плоти, плавучi баки,
кесони, причали, буї та бакени):
- плоти надувнi:
плоти—"—150
9014 10 00 10Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi
прилади та iнструменти:
- компаси для визначення напрямку:
-- для цивiльної авiацiї:
компаси—"—100
9014 20 20 10Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi
прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або
космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iнерцiйнi навiгацiйнi системи:
--- для цивiльної авiацiї:
навiгацiйнi системи—"—200
9014 20 20 90Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi
прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або
космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iнерцiйнi навiгацiйнi системи:
--- iншi:
навiгацiйнi системи—"—200
9014 20 80 10Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi
прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або
космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї:
компаси для визначення напрямку, навiгацiйнi
прилади
—"—100
9014 20 80 90Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi
прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або
космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iншi:
--- iншi:
компаси для визначення напрямку, навiгацiйнi
прилади
штук100
9014 80 00 00Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi
прилади та iнструменти:
- iншi прилади та iнструменти:
компаси для визначення напрямку, навiгацiйнi
прилади
—"—100
9014 90 00 10Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi
прилади та iнструменти:
- частини i приладдя:
-- до приладiв та апаратiв товарної категорiї
9014 10 00 та товарної пiдпозицiї 9014 20, для цивiльної
авiацiї:
частини навiгацiйних приладiв—"—200
9014 90 00 90Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi
прилади та iнструменти:
- частини i приладдя:
-- iншi
частини навiгацiйних приладiв—"—40
9020 00 00 00Iнша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком
захисних масок без механiчних частин i змiнних фiльтрiв:
кисневi блоки—"—200
маски—"—200
9025 11 80 10Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади,
термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз
записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих
приладiв:
- термометри та пiрометри, не об’єднанi з iншими
приладами:
-- рiдиннi, безпосереднього зчитування:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
термометри та пiрометри—"—1000
9025 19 20 10Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади,
термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз
записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих
приладiв:
- термометри та пiрометри, не об’єднанi з iншими
приладами:
-- iншi:
--- електроннi:
---- для цивiльної авiацiї:
термометри та пiрометриштук1000
9026 10Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за
витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин
або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри,
тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015,
9028 або 9032:
- для вимiрювання або контролю за витратою або рiвнем
рiдин:
витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри—"—2000
9026 20Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за
витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин
або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри,
тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015,
9028 або 9032:
- для вимiрювання або контролю за тиском:
витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри—"—2000
9026 80Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за
витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин
або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри,
тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015,
9028 або 9032:
- iншi прилади та апаратура:
витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри—"—2000
9026 90 00 00Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за
витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин
або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри,
тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015,
9028 або 9032:
- частини i приладдя:
витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри—"—2000
9030 33Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i
апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами,
крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та
апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-,
рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого
випромiнювання:
- iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю
напруги, сили струму, опору або потужностi:
-- iншi, без записувального пристрою:
прилади та апарати для вимiрювання або контролю
напруги, сили струму, опору або потужностi
штук1000
9031 80 34 00Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та
машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори
профiльнi:
- iншi прилади, пристрої та машини:
-- електроннi:
--- для вимiрювання або контролю за геометричними
параметрами:
---- iншi:
прилади для вимiрювання або контролю за геометричними
параметрами
—"—1000
9031 90 85 00Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та
машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори
профiльнi:
- частини i приладдя:
частини i приладдя для вимiрювальних приладів—"—200
9032 10Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або
керування:
- термостати:
термостати—"—500
9032 81 00 00Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або
керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- гiдравлiчнi або пневматичнi:
прилади та апаратура для автоматичного регулювання або
керування
—"—1000
9032 90 00 00Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або
керування:
- частини i приладдя:
частини i приладдя для приладiв автоматичного
регулювання або керування
—"—200
9401 10 00Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї
9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх
частини:
- сидiння, що використовуються для повiтряних
транспортних засобiв:
сидiння—"—500
9405 10 21 10Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання,
включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi;
свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i
подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла, та їх частини,
в iншому мiсцi не зазначенi:
- люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi
пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком
тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих майданчикiв або
транспортних магiстралей:
-- з пластмаси або з керамiки:
--- з пластмаси, призначенi для використання з лампами
розжарювання:
---- для цивiльної авiацiї:
лампи, свiтильникиштук10 000";
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 червня 2019 р. № 481
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476 і від 9 серпня 2017 р. № 635
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств — суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 58, ст. 1748) і від 9 серпня 2017 р. № 635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2103) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 481
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476 і від 9 серпня 2017 р. № 635
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 476:
1) у назві та пункті 1 постанови слова "та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них" виключити;
2) у Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств — суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них, затвердженому зазначеною постановою: