Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України. Постанова від 07.02.2018 №85

Кабінет Міністрів України Постанова, Звіт, Журнал, Рішення, Заява, Форма типового документа, Порядок від 07.02.2018 №85
Остання редакція від 27.09.2018. Внесення змін (постанова від 19.09.2018 N 751 /751-2018-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Звіт, Журнал, Рішення, Заява, Форма типового документа, Порядок

Дата 07.02.2018

Номер 85

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2018 р. № 85
Київ
Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 751 від 19.09.2018 )
Відповідно до пункту 65 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 85
ПОРЯДОК
надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України
1. Цей Порядок визначає процедуру надання розстрочення сплати податку на додану вартість (далі - податок) та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту обладнання, що класифікується за товарними підкатегоріями згідно з УКТЗЕД, визначеними пунктом 65 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України , та ввозиться платником податку для власного виробництва на території України.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному та Податковому кодексах України.
3. Для отримання розстрочення сплати податку платник податку подає до митниці ДФС заяву за формою згідно з додатком 1.
До заяви про надання розстрочення податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України (далі - заява), крім документів, передбачених статтею 335 Митного кодексу України, також додаються такі документи:
бізнес-проект, бізнес-план або інший документ, у якому зазначено технологічний процес з економічними розрахунками та очікувані результати діяльності;
наявні висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічна документація, документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей, приміщень.
4. Рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України (далі - рішення) приймається митницею ДФС за рекомендацією комісії, що утворюється за рішенням керівника такої митниці та до складу якої включаються:
керівник підрозділу митниці ДФС, який здійснює митне оформлення товарів, або особа, яка його заміщує;
керівник підрозділу митниці ДФС, який здійснює адміністрування митних платежів, або особа, яка його заміщує;
керівник підрозділу митниці ДФС, який здійснює заходи з протидії митним правопорушенням, або особа, яка його заміщує;
керівник юридичного підрозділу митниці ДФС або особа, яка його заміщує;
керівник підрозділу аудиту головного управління ДФС в області, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС або особа, яка його заміщує.
5. Рішення приймається протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.
Якщо на дату надходження заяви до митниці ДФС сума податку, заявлена до розстрочення, становить понад 1 млн. гривень, рішення приймається за погодженням з Головою ДФС (його заступником) протягом 25 робочих днів з дати надходження заяви.
( Абзац другий пунту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 751 від 19.09.2018 )
6. Рішення оформлюється згідно з додатком 2 та надається платнику податку безоплатно.
7. Рішення приймається за результатами розгляду комісією, зазначеною у пункті 4 цього Порядку, заяви та перевірки:
відповідності обладнання, зазначеного у заяві, визначеній платником податку товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД та передбачення такої товарної підкатегорії пунктом 65 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України ;
підтвердження зазначеної у заяві вартості обладнання;
підтвердження того, що обладнання не походить з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором стосовно України згідно із законодавством, або не ввозиться з території такої держави-окупанта (держави-агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом;
відповідність коду згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), зазначеного у заяві, відповідному коду, зазначеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
відсутності у платника податку заборгованості із сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та відсутності діючих спеціальних санкцій, застосованих до нього відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ;
підтвердження наявності виробничих потужностей або приміщень чи умов для обліку і зберігання товарів, готової продукції.
8. Підставами для відмови у прийнятті рішення є:
невідповідність умовам, визначеним пунктом 7 цього Порядку;
встановлення обставин, які не відображені у документах платника податку;
недотримання обов’язкових вимог, визначених цим Порядком.
У разі відмови у прийнятті рішення митниця ДФС письмово повідомляє про це платнику податку із зазначенням підстав такої відмови.
9. Прийняті рішення обліковуються в журналі реєстрації за формою згідно з додатком 3 та інформація про них оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС.
10. Платник податку, який отримав рішення, під час митного оформлення в установленому порядку обладнання сплачує перший платіж та надає на залишок суми податку забезпечення виконання зобов’язань відповідно до розділу X Митного кодексу України або банківську гарантію, видану відповідно до законодавства.
11. Розстрочені суми податку сплачуються щомісяця у строк, встановлений у рішенні, з поданням додаткової митної декларації, в якій зазначаються відомості про митну вартість обладнання, визначену на дату поміщення такого обладнання у митний режим імпорту.
Платник податку має право достроково сплатити розстрочену суму податку.
У разі коли сума податку, визначена на дату поміщення обладнання в митний режим імпорту, перевищує розстрочену суму податку, визначену у рішенні, різниця сплачується в інший спосіб розрахунку, відмінний від розстрочення сплати податку.
12. Платник податку, якому надано розстрочення сплати податку, протягом усього періоду користування розстроченням щомісяця не пізніше наступного робочого дня за днем сплати частини розстроченої суми податку подає до головного управління ДФС в області, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС звіт про цільове використання обладнання, ввезеного на митну територію України для власного виробництва на території України, за формою згідно з додатком 4.
Додаток 1
до Порядку
ЗАЯВА
про надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України
Додаток 2
до Порядку
РІШЕННЯ
про надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України
Додаток 3
до Порядку
ЖУРНАЛ
реєстрації рішень про надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України
Порядковий номерНайменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податкуПодатковий номер*Митна деклараціяРішенняСума наданого розстрочення сплати податку на додану вартість, гривеньСтрок діїГрафік погашення розстрочених сум (дата)Достроково сплачено розстрочену суму податкуПримітки
датаномердатаномеркод платежузагальна розстрочена сумау тому числідодаткова митна деклараціясума, гривень
сума щомісячного платежузагальна сплачена сумазалишок до сплати
датаномер
__________
* Серія (у разі наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).
Додаток 4
до Порядку
ЗВІТ
про цільове використання обладнання, ввезеного на митну територію України для власного виробництва на території України з наданням розстрочення сплати податку на додану вартість
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2018 р. № 85
Київ
Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України
Відповідно до пункту 65 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 85
ПОРЯДОК
надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України
1. Цей Порядок визначає процедуру надання розстрочення сплати податку на додану вартість (далі - податок) та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту обладнання, що класифікується за товарними підкатегоріями згідно з УКТЗЕД, визначеними пунктом 65 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України , та ввозиться платником податку для власного виробництва на території України.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному та Податковому кодексах України.
3. Для отримання розстрочення сплати податку платник податку подає до митниці ДФС заяву за формою згідно з додатком 1.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!