Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність. Постанова від 28.03.2018 №340

Кабінет Міністрів України Постанова від 28.03.2018 №340
Остання редакція від 28.03.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 28.03.2018

Номер 340

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 березня 2018 р. № 340
Київ
Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 50, ст. 1656; 2012 р., № 3, ст. 85; 2017 р., № 22, ст. 618), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 340
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність
1. Пункти 10 і 12 викласти в такій редакції:
"10. У разі коли до проекту будівельних норм заінтересований орган висловив зауваження, проект погоджується із зауваженнями.";
"12. У разі погодження проекту будівельних норм із зауваженнями, складається протокол погодження позицій з наведенням неврегульованих розбіжностей і відповідним обґрунтуванням та/або врахованих зауважень і способом їх врахування, який додається до проекту будівельних норм.".
2. У пункті 13:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
"13. Суб’єктом нормування забезпечується встановлення відповідності проекту будівельних норм вимогам законодавства, забезпечення їх взаємоузгодженості з іншими будівельними нормами та актуалізації.
У разі розроблення нових будівельних норм або будівельних норм на заміну чинних проект будівельних норм також підлягає перевірці базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві за відповідним напрямом (далі - базова організація) на відповідність вимогам законодавства та інших будівельних норм.".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
в абзаці четвертому слова "або протоколом розбіжностей" виключити.
3. В абзаці другому пункту 21 слова "та/або інші нормативні акти та документи" виключити.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 березня 2018 р. № 340
Київ
Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 50, ст. 1656; 2012 р., № 3, ст. 85; 2017 р., № 22, ст. 618), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 340
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність
1. Пункти 10 і 12 викласти в такій редакції:
"10. У разі коли до проекту будівельних норм заінтересований орган висловив зауваження, проект погоджується із зауваженнями.";
"12. У разі погодження проекту будівельних норм із зауваженнями, складається протокол погодження позицій з наведенням неврегульованих розбіжностей і відповідним обґрунтуванням та/або врахованих зауважень і способом їх врахування, який додається до проекту будівельних норм.".
2. У пункті 13:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
"13. Суб’єктом нормування забезпечується встановлення відповідності проекту будівельних норм вимогам законодавства, забезпечення їх взаємоузгодженості з іншими будівельними нормами та актуалізації.
У разі розроблення нових будівельних норм або будівельних норм на заміну чинних проект будівельних норм також підлягає перевірці базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві за відповідним напрямом (далі - базова організація) на відповідність вимогам законодавства та інших будівельних норм.".