Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.08.2019 №3803/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 15.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.08.2019

Номер 3803/6/99-99-12-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.08.2019 N 3803/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула запит Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку, та надає відповіді на порушене у зверненні питання.
У зверненні Товариство зазначає, що воно є виробником алкогольної продукції, яка в подальшому також реалізується Товариством оптовими партіями.
Товариство запитує.
Чи необхідно в графі 9 розділу 1 звіту за формою N 2-РС вказувати дані про кількість реалізованих алкогольних напоїв з урахуванням переміщення таких напоїв до місць відповідного зберігання?
Відповідно до ст. 16 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом. У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб'єкт господарювання самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов'язаний подати уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений абзацом дев'ятнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовується.
Форму звіту N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв" (далі - Звіт N 2-РС) та порядок його заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03.03.2016 р. за N 340/28470.
Згідно з розділом І Порядку заповнення форми Звіту N 2-РС:
1. Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі - Звіт) подають суб'єкти господарювання незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
3. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
4. Інформація подається за видами алкогольних напоїв. Підприємства - виробники виноробної продукції додатково заповнюють розділ II Звіту "Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів".
5. Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений Звіт у розрізі підприємств, підсумок - за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.
Відповідно до розділом І Порядку заповнення форми Звіту N 2-РС:
У графі 5 вказується кількість готової продукції, яка передана з виробництва до місця її зберігання у звітному місяці.
У графі 6 вказується кількість готової продукції, яка надійшла в місце зберігання у звітному місяці з торговельної мережі, за імпортом тощо.
У графі 9 вказується кількість продукції, яка реалізована на внутрішньому ринку у звітному місяці.
Згідно з пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Разом з цим, до звернення Товариства не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення господарських операцій.
Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації Товариство має право повторно звернутися до контролюючого органу.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.08.2019 N 3803/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула запит Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку, та надає відповіді на порушене у зверненні питання.
У зверненні Товариство зазначає, що воно є виробником алкогольної продукції, яка в подальшому також реалізується Товариством оптовими партіями.
Товариство запитує.
Чи необхідно в графі 9 розділу 1 звіту за формою N 2-РС вказувати дані про кількість реалізованих алкогольних напоїв з урахуванням переміщення таких напоїв до місць відповідного зберігання?
Відповідно до ст. 16 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом. У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб'єкт господарювання самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов'язаний подати уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений абзацом дев'ятнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовується.