Щодо ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі пальним

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 05.08.2019 №3652/6/99-99-12-01-01-15/ІПК
Остання редакція від 05.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 05.08.2019

Номер 3652/6/99-99-12-01-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.08.2019 N 3652/6/99-99-12-01-01-15/ІПК
Щодо ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі пальним
Державна фіскальна служба України розглянула запит (далі - Товариство) про надання індивідуальної податкової консультації щодо обов'язку отримання ліцензії на право оптової торгівлі пальним і в межах компетенції повідомляє.
У зверненні Товариство повідомило, що є імпортером пального та отримало ліцензію на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі.
Товариство планує завозити пальне на митну територію України в режимі імпорт, та розміщувати його згідно договору зберігання на акцизних складах, що належать різним юридичним особам та надалі планує продавати з даних складів оптом споживачам.
Товариство цікавить питання на підставі якого виду ліцензії на право оптової торгівлі пальним ми можемо здійснювати вищевказану оптову торгівлю.
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі пальним визначено Законом України від 19 грудня 1995 року N 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон N 481).
Відповідно до ст. 1 Закону N 481 оптова торгівля пальним визначена як діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб'єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам.
Місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування.
Відповідно до ст. 15 Закону N 481 оптова торгівля пальним здійснюються суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії.
Статтею 15 Закону N 481 визначено, що ліцензії видаються за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.
Річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, становить - 5000 грн. за кожне таке місце, а за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним становить 10000 гривень.
У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію (зокрема, оптова торгівля пальним (за наявності місць оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним).
До заяви додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової торгівлі пальним або на зберігання пального.
Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.
У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта.
Суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають.
Таким чином, для здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним у розумінні Закону N 481, Товариству необхідно отримати ліцензію на право оптової торгівлі пальним за наявності місця оптової торгівлі.
Разом з цим, повідомляємо, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників ( Цивільний кодекс України).
Щодо завозу Товариством пального на митну територію України та розміщення його на митному ліцензійному складі відповідно до митного режиму "митний склад" з подальшим продажем частин партій товару, що знаходяться під митним контролем, оптовим споживачам, які самостійно здійснюють його подальше митне оформлення.
Згідно зі ст. 121 Митного кодексу України (далі - кодекс) митний склад - це митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Статтею 123 кодексу визначено, що товари, які ввозяться на митну територію України і розміщуються на митних складах, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, поміщуються у митний режим митного складу на підставі електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписаного електронним цифровим підписом.
Враховуючи викладене вище, для здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним у розумінні Закону N 481 та кодексу Товариству необхідно отримати ліцензію на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі.
Відповідно до пп. 52.2. ст. 52 Податкового кодексуУкраїни індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.08.2019 N 3652/6/99-99-12-01-01-15/ІПК
Щодо ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі пальним
Державна фіскальна служба України розглянула запит (далі - Товариство) про надання індивідуальної податкової консультації щодо обов'язку отримання ліцензії на право оптової торгівлі пальним і в межах компетенції повідомляє.
У зверненні Товариство повідомило, що є імпортером пального та отримало ліцензію на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі.
Товариство планує завозити пальне на митну територію України в режимі імпорт, та розміщувати його згідно договору зберігання на акцизних складах, що належать різним юридичним особам та надалі планує продавати з даних складів оптом споживачам.
Товариство цікавить питання на підставі якого виду ліцензії на право оптової торгівлі пальним ми можемо здійснювати вищевказану оптову торгівлю.
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі пальним визначено Законом України від 19 грудня 1995 року N 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон N 481).
Відповідно до ст. 1 Закону N 481 оптова торгівля пальним визначена як діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб'єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам.
Місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування.
Відповідно до ст. 15 Закону N 481 оптова торгівля пальним здійснюються суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії.
Статтею 15 Закону N 481 визначено, що ліцензії видаються за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!