Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 12.07.2019 №3221/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 12.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 12.07.2019

Номер 3221/6/99-99-12-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
12.07.2019 N 3221/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула запит Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку, та надає відповіді на порушені у зверненні питання.
У зверненні Товариство зазначає, що виконує функцію транзитера нафти для європейських споживачів, здійснює транспортування, закупівлю, зберігання перевалку та реалізацію нафти. Для здійснення поточної господарської діяльності Товариство здійснює придбання та зберігання пального на власних складах, з яких здійснюється заправка власного автотранспорту. Загальний об'єм пального, що закуповується Товариством протягом календарного року складає більше 1000 кубічних метрів.
Товариство запитує:
1. Чи буде визначатись автоматично як акцизний склад приміщення або територія Товариства, де знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального та який використовується для фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство зберігає в даному приміщенні (на території) протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів?
2. Чи буде визначатись автоматично як акцизний склад приміщення або територія Товариства, де знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального та який використовується для фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів?
3. Чи буде визначатись автоматично як акцизний склад приміщення або територія Товариства, де знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального одного виду та який використовується для фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство отримує протягом календарного року пальне одного виду в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів?
4. Чи буде вважатись одним акцизним складом приміщення або територія Товариства з двома ємностями для різних видів пального, де знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального та який використовується для фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство отримує протягом календарного року пальне, в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів?
5. Чи буде визначатись автоматично як розпорядник акцизного складу Товариство, яке має приміщення або територію, де знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального та який використовується для фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів?
6. Чи будуть підлягати ліцензуванню такі види господарської діяльності Товариства, як зберігання пального в приміщенні Товариства (в якому знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального) та використання на митній території України такого пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів?
До запитань 1, 2, 3, 4 та 5.
Нормами Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-УШ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон N 2628) внесено ряд змін до Кодексу (в редакції з 01.07.2019 р., далі - Кодекс), зокрема передбачено, що акцизні склади та акцизні склади пересувні утворюються з метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного податку (п. 230.1 ст. 230 Кодексу).
Відповідно до пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу акцизний склад - це:
а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;
б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.
Не є акцизним складом:
а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;
б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб'єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
в) приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
г) паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.
Відповідно до пп. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 Кодексу розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу.
Отже, враховуючи викладене вище та у разі, якщо Товариство буде отримувати протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі) та у разі якщо в нього в наявності документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією на якій встановлено ємності для зберігання пального, місце зберігання пального Товариства підпадає під визначення акцизний склад, а Товариство вважається розпорядником акцизного складу в розумінні Закону N 2628 та Кодексу.
Слід зазначити, що до звернення Товариства не надано будь-яких первинних документів фіксуючих факти здійснення господарських операцій.
Для надання більш повної та обгрунтовної індивідуальної податкової консультації Товариство має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів з наведенням детального опису суті здійснюваних операцій.
До запитання 6. Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" внесено зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року N 481 " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), зокрема запроваджено ліцензування видів господарської діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Зазначені зміни набрали чинності з 01 липня 2019 року.
Відповідно до статті 1 Закону N 481 місце зберігання пального визначено як місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування.
Зберігання пального - це діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.
Відповідно до частини першої статті 15 Закону N 481 зберігання пального здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Суб'єкти господарювання отримують ліцензії на право зберігання пального на кожне місце зберігання пального.
Таким чином, суб'єкти господарювання отримують ліцензії на право зберігання пального на місце (територію), що використовується для зберігання пального. Звертаємо увагу Товариства, що відповідно до Закону N 481 споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального можуть використовуватися суб'єктом господарювання як на праві власності, так і користування. Також, Законом N 481 не встановлено вимог щодо місткості та розміщення обладнання та/або ємностей, що використовуються для такого зберігання.
Згідно з статтею 15 Закону N 481 ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:
підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;
суб'єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто - та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.
Також суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.
Інших виключень щодо отримання суб'єктами господарювання ліцензій на право зберігання пального норми Закону N 481 не містять.
Частиною третьою статті 5 Господарського кодексуУкраїни визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.
Відповідно до ст. 17 Закону N 481 за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі зокрема пальним та зберігання пального посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
12.07.2019 N 3221/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула запит Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку, та надає відповіді на порушені у зверненні питання.
У зверненні Товариство зазначає, що виконує функцію транзитера нафти для європейських споживачів, здійснює транспортування, закупівлю, зберігання перевалку та реалізацію нафти. Для здійснення поточної господарської діяльності Товариство здійснює придбання та зберігання пального на власних складах, з яких здійснюється заправка власного автотранспорту. Загальний об'єм пального, що закуповується Товариством протягом календарного року складає більше 1000 кубічних метрів.
Товариство запитує:
1. Чи буде визначатись автоматично як акцизний склад приміщення або територія Товариства, де знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального та який використовується для фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство зберігає в даному приміщенні (на території) протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів?
2. Чи буде визначатись автоматично як акцизний склад приміщення або територія Товариства, де знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального та який використовується для фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів?
3. Чи буде визначатись автоматично як акцизний склад приміщення або територія Товариства, де знаходиться не більше 200 кубічних метрів пального одного виду та який використовується для фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання, а Товариство отримує протягом календарного року пальне одного виду в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів?

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!