Щодо окремих питань оподаткування при переході платника єдиного податку третьої групи на загальну систему оподаткування

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 14.05.2019 №2132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 14.05.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 14.05.2019

Номер 2132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.05.2019 N 2132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо окремих питань оподаткування при переході платника єдиного податку третьої групи на загальну систему оподаткування, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Щодо визначення звітного податкового періоду платником податку на прибуток у разі його переходу з 01 квітня 2019 року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування та розрахунку доходу для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток
Відповідно до п. 294.1 ст. 294 Кодексу податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).
Поряд з цим, п. 137.5 ст. 137 Кодексу визначено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:
а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
б) виробників сільськогосподарської продукції;
в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
Платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року, враховуючи положення абзацу "а" п. 137.5 ст. 137 Кодексу.
У разі переходу платником єдиного податку на загальну систему оподаткування з 01.04.2019 р. при декларуванні податку на прибуток за 2019 рік, фінансовий результат до оподаткування визначається за правилами бухгалтерського обліку у періоді перебування такого платника на загальній системі оподаткування.
Отже, платник податку подає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний 2019 рік, який починається 01.04.2019 р. і закінчується 31.12.2019 р.
При цьому, враховуючи особливості визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, такий платник податку разом з декларацією з податку на прибуток підприємств повинен подати фінансову звітність за І квартал та 2019 рік.
Такий платник при заповненні декларації у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897, враховує показники доходу від будь-якої діяльності та фінансового результату до оподаткування, визначених відповідно до правил бухгалтерського обліку, за період з 01.04.2019 р. по 31.12.2019 р.
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування платником податку на прибуток у разі його переходу з 01 квітня 2019 року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Водночас, враховуючи положення абзацу 8 пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування можуть визначати без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.
Таким чином, у разі якщо сума доходів за звітний період з 01.04.2019 р. по 31.12.2019 р. не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), які виникають відповідно до положень Кодексу.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.05.2019 N 2132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо окремих питань оподаткування при переході платника єдиного податку третьої групи на загальну систему оподаткування, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Щодо визначення звітного податкового періоду платником податку на прибуток у разі його переходу з 01 квітня 2019 року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування та розрахунку доходу для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток
Відповідно до п. 294.1 ст. 294 Кодексу податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).
Поряд з цим, п. 137.5 ст. 137 Кодексу визначено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:
а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
б) виробників сільськогосподарської продукції;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!