Щодо надання податкової консультації

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 07.05.2019 №2006/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Остання редакція від 07.05.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 07.05.2019

Номер 2006/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.05.2019 N 2006/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо внесення коштів до скриньки реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), оформлення касових ордерів та використання операцій "службове внесення" та "службова видача"(питання 1)
Пунктом 6 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29050 (далі - Порядок N 547), передбачено, що внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо такі внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання "Z-звіту".
Якщо на господарському об'єкті ведеться касова книга, то сума коштів, виданих у вашому прикладі для видачі кредитів громадянам, і зазначена у видатковому касовому ордері, має співпадати з сумою, зазначеній у операції "службове внесення" на початок робочої зміни.
Сума коштів, що вилучається із скриньки РРО на кінець робочої зміни з використанням операції "службова видача" у наведеному вами прикладі, має бути оформлена прибутковим ордером у касу.
Чинним законодавством не передбачено обов'язковості зберігання чеків "службове внесення" та "службова видача".
Разом з тим, відповідно до п. 13 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена у денному звіті РРО.
Щодо помилково проведеної операції з надання кредиту(питання 2)
Пунктом 7 розділу III Порядку N 547 визначено, що реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та в інших випадках) або скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від'ємної суми.
Якщо алгоритм роботи РРО не забезпечує окремого накопичення у фіскальній пам'яті від'ємних сум розрахунків:
дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової суми) за допомогою операції "службова видача";
забороняється реєструвати через РРО від'ємні суми з використанням операції "сторно".
Крім того, п. 8 розділу III Порядку N 547 передбачено, якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги), відомості про товар (послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).
Такий самий акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми розрахунку. В акті вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку передаються до бухгалтерії суб'єкта господарювання і зберігаються протягом трьох років. У разі відсутності у суб'єкта господарювання бухгалтерії зазначені акти підклеюються до останньої сторінки відповідної КОРО.
Враховуючи зазначене, у разі помилково проведеної операції з надання кредиту необхідно діяти відповідно до алгоритму, визначеного пп. 7 та 8 розділу III Порядку N 547, з урахуванням специфіки роботи підприємства щодо видачі кредитів.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.05.2019 N 2006/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо внесення коштів до скриньки реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), оформлення касових ордерів та використання операцій "службове внесення" та "службова видача"(питання 1)
Пунктом 6 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29050 (далі - Порядок N 547), передбачено, що внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо такі внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання "Z-звіту".
Якщо на господарському об'єкті ведеться касова книга, то сума коштів, виданих у вашому прикладі для видачі кредитів громадянам, і зазначена у видатковому касовому ордері, має співпадати з сумою, зазначеній у операції "службове внесення" на початок робочої зміни.
Сума коштів, що вилучається із скриньки РРО на кінець робочої зміни з використанням операції "службова видача" у наведеному вами прикладі, має бути оформлена прибутковим ордером у касу.
Чинним законодавством не передбачено обов'язковості зберігання чеків "службове внесення" та "службова видача".