Щодо визначення Податковим кодексом України поняття "Активи сум лімітів ПДВ" та належності таких активів до майна платника податку

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 05.03.2019 №897/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 05.03.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 05.03.2019

Номер 897/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.03.2019 N 897/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення Податковим кодексомУкраїни (далі - Кодекс) поняття "Активи сум лімітів ПДВ" та належності таких активів до майна платника податку і, керуючись статтею 52 Кодексу, у межах компетенції повідомляє.
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 Кодексу вказаний Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Статтею 5 Кодексу встановлено, що поняття, правила та положення, установлені Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 Кодексу.
У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення Кодексу.
Інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Визначення понять, які застосовуються у Кодексі, надано у статті 14 Кодексу.
Згідно з підпунктом 14.1.105 пункту 14.1 статті 14 Кодексу поняття "майно" у Кодексі вживається у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України. При цьому такого поняття, як "Активи сум лімітів ПДВ", Кодексом не визначено.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.03.2019 N 897/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення Податковим кодексомУкраїни (далі - Кодекс) поняття "Активи сум лімітів ПДВ" та належності таких активів до майна платника податку і, керуючись статтею 52 Кодексу, у межах компетенції повідомляє.
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 Кодексу вказаний Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Статтею 5 Кодексу встановлено, що поняття, правила та положення, установлені Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 Кодексу.
У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення Кодексу.
Інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Визначення понять, які застосовуються у Кодексі, надано у статті 14 Кодексу.