Про рентну плату за спеціальне використання води

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 08.01.2019 №68/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Остання редакція від 08.01.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 08.01.2019

Номер 68/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
08.01.2019 N 68/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про рентну плату за спеціальне використання води
Державна фіскальна служба України на виконання рішення Сумського окружного адміністративного суду на звернення Підприємства (далі - Звернення), керуючись ст. 52, 53 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), надає нову індивідуальну податкову консультацію.
Підприємство поінформувало, що надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, і як платник рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата) запитує:
"1. Чи буде вірне визначення Підприємства з 01.01.2018 р. об'єкта оподаткування Рентної плати шляхом врахування всього обсягу отриманої шляхом забору води з водних об'єктів, за виключенням з об'єкту оподаткування:
1) обсягів втрат води в системах водопостачання;
2) обсягів води, поставленої населенню (фізичним особам) для задоволення питних та санітарно-гігієнічних потреб;
3) обсягів води, поставленої юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі своїх робітників;
4) обсягів води, поставленої до ОСББ, ЖБК, які отриману воду використовують для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для обслуговування місць загального користування та при будинкової території;
5) обсягів води, поставленої теплопостачальним організаціям згідно окремого договору, які отриману воду повністю підігрівають та постачають населенню для задоволення їх санітарно-гігієнічних потреб в гарячій воді;
6) обсягів води, поставленої теплопостачальним організаціям згідно окремого договору, які отриману воду повністю використовують для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення в холодній воді у тому числі своїх робітників.
2. Чи буде вірне виключення Підприємства з 01.01.2018 р. з об'єкта оподаткування обсягів води, використаних підприємством для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб працівників власного підприємства під час виконання ними роботи на підприємстві.
3. Чи буде вірне виключення з об'єкта оподаткування обсягів води, поставленої Підприємством юридичним особам (наприклад школам, дитячим садкам, кафе) та фізичним особам - підприємствам, які використовують отриману воду, як для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках, використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані), так і для інших цілей (приготування їжі, виготовлення напоїв, миття посуди в столовій, тощо).
Чи треба в таких випадках розмежовувати окремо обсягів води, використаної для питних і санітарно-гігієнічних потреб (використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках, використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані), та використаної на інші цілі (приготування їжі, виготовлення напоїв, миття посуди в столовій, тощо).
4. Яким чином при визначенні об'єкта оподаткування з 01.01.2018 р. при постачанні Підприємства води суб'єктами господарювання: ЖБК, ОСББ, теплопостачальним організаціям розмежовувати та вираховувати із загальних (фактичних) обсягів води обсяги води, спожитої безпосередньо населенням (використання для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб) та використання суб'єктами господарювання для задоволення своїх власних (інших) потреб.
5. Яким чином при визначенні об'єкта оподаткування з 01.01.2018 р. при постачанні Підприємства води юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, які використовують отриману воду, як для задоволення питню і санітарно-гігієнічних потреб населення, так і для інших цілей розмежовувати окремо обсяги води, використаної для питних та санітарно-гігієнічних потреб, та використаної на інші цілі.
6. Якими роз'ясненнями, податковими консультаціями ДФС із зазначених питань доцільно керуватись Підприємства при визначенні об'єкта оподаткування Рентної плати в 2018 році.".
Пункти 1 - 3 Звернення стосуються визначення Підприємством об'єкта оподаткування Рентною платою, а також правильності застосування "виключення з об'єкта оподаткування обсягів води".
Основні елементи оподаткування Рентною платою визначені у ст. 255 Кодексу.
Зокрема, п. 255.3 ст. 255 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування Рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. При цьому термін "фактичний обсяг води, який використовують" визначено лише у пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу, як обсяг, що зазначений у дозвільному документі на здійснення спеціального водокористування як ліміт забору води з водного об'єкту (пп. 4 п. 5 Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 321) без встановлення спеціального порядку обліку таких обсягів забору води.
Таким чином, теза Підприємства щодо визначення "об'єкта оподаткування Рентної плати шляхом врахування всього обсягу отриманої шляхом забору води з водних об 'єктів"є вірною.
Кодексом не передбачено процедур зменшення або, як зазначається у Зверненні Підприємства, "виключення з об'єкта оподаткування обсягів води". Таким чином припущення Підприємства у п. 1 - 3 Звернення, включаючи всі підпункти п. 1 Звернення щодо наявності умов "виключення з об'єкта оподаткування обсягів води"не відповідають нормам Кодексу.
Водночас, платникам Рентної плати надана податкова преференція, яке полягає у тому, що для визначеного п. 255.4 ст. 255 Кодексу вичерпного переліку видів обсягів води платники Рентної плати не виконують (не справляють) податкові зобов'язання з Рентної плати, наприклад, за частину об'єкта оподаткування Рентною платою, яка постачається населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб.
Кодекс не поширив податкову преференцію на згадану у п. 3 Звернення частину об'єкта оподаткування Рентною платою, який споживається фізичними особами - підприємцями та юридичними особами для цілей, інших ніж зазначені у п. 255.4 ст. 255 Кодексу.
Оскільки порядок обліку обсягів води, яка використовується первинними водокористувачами регулюється нормами галузевого законодавства, наприклад, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р. N 307, а Кодексом не встановлено спеціальний порядок ідентифікації частин об'єкта оподаткування Рентною платою, то для випадків визначених п. 4 - 5 Звернення Підприємство має керуватися обліковими процедурами, які передбачені вказаними Ліцензійними умовами.
Разом з тим ДФС, керуючись насамперед нормами ст. 255 Кодексу, у листі від 08.05.2018 р. N 1388/4/99-99-12-02-03-13 надала методичні рекомендації з декларування податкових зобов'язань з Рентної плати у разі наявності у платника Рентної плати більш ніж один об'єкт оподаткування Рентною платою. Вказаний лист розміщений на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Податки, збори, платежі/Загальнодержавні податки/Рентна плата/Рентна плата за спеціальне використання води/листи.
Крім того, на звернення Підприємства до ДФС від 03.07.2018 р. щодо отримання індивідуальної податкової консультації про справляння Рентної плати та визначення об'єкта оподаткування Рентною платою надано розгорнуту за всіма порушеними питаннями індивідуальну податкову консультацію, яку внесено до Єдиного реєстру індивідуальних податковіх консультацій 03.08.2018 р.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
08.01.2019 N 68/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про рентну плату за спеціальне використання води
Державна фіскальна служба України на виконання рішення Сумського окружного адміністративного суду на звернення Підприємства (далі - Звернення), керуючись ст. 52, 53 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), надає нову індивідуальну податкову консультацію.
Підприємство поінформувало, що надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, і як платник рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата) запитує:
"1. Чи буде вірне визначення Підприємства з 01.01.2018 р. об'єкта оподаткування Рентної плати шляхом врахування всього обсягу отриманої шляхом забору води з водних об'єктів, за виключенням з об'єкту оподаткування:
1) обсягів втрат води в системах водопостачання;
2) обсягів води, поставленої населенню (фізичним особам) для задоволення питних та санітарно-гігієнічних потреб;
3) обсягів води, поставленої юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі своїх робітників;
4) обсягів води, поставленої до ОСББ, ЖБК, які отриману воду використовують для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для обслуговування місць загального користування та при будинкової території;
5) обсягів води, поставленої теплопостачальним організаціям згідно окремого договору, які отриману воду повністю підігрівають та постачають населенню для задоволення їх санітарно-гігієнічних потреб в гарячій воді;
6) обсягів води, поставленої теплопостачальним організаціям згідно окремого договору, які отриману воду повністю використовують для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення в холодній воді у тому числі своїх робітників.
2. Чи буде вірне виключення Підприємства з 01.01.2018 р. з об'єкта оподаткування обсягів води, використаних підприємством для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб працівників власного підприємства під час виконання ними роботи на підприємстві.