Щодо оподаткування доходів державної установи в статусі неприбуткової від виконання договорів з розробки програмного забезпечення для офіційних державних інформаційних ресурсів

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 01.10.2018 №4261/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 01.10.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 01.10.2018

Номер 4261/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.10.2018 N 4261/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів державної установи в статусі неприбуткової від виконання договорів з розробки програмного забезпечення для офіційних державних інформаційних ресурсів, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Пунктом 3 ст. 2 Закону України від 11 лютого 2015 року N 183-VIII "Про відкритість використання публічних фінансів" (далі - Закон N 183) адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та затвердження форм, за якими надається інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюднення, здійснюється суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2017 р. N 911-р "Деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів" адміністратором єдиного веб-порталу використання публічних коштів призначено державну установу, що належить до сфери управління Міністерства фінансів.
Відповідно до п. 4 ст. 2 Закону N 183 фінансування витрат на утримання єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснюється за рахунок державного бюджету.
Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).
Як зазначено у листі, державна установа укладає договори і здійснює розробку програмного забезпечення на виконання Закону N 183, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, які регулюють створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, передбаченого Законом N 183, та інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет".
Отже, державна установа, внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій не втрачає статус неприбуткової організації у разі, якщо надходження від виконання договорів з розробки програмного забезпечення для офіційних державних інформаційних ресурсів використовується виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.10.2018 N 4261/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів державної установи в статусі неприбуткової від виконання договорів з розробки програмного забезпечення для офіційних державних інформаційних ресурсів, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Пунктом 3 ст. 2 Закону України від 11 лютого 2015 року N 183-VIII "Про відкритість використання публічних фінансів" (далі - Закон N 183) адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та затвердження форм, за якими надається інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюднення, здійснюється суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2017 р. N 911-р "Деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів" адміністратором єдиного веб-порталу використання публічних коштів призначено державну установу, що належить до сфери управління Міністерства фінансів.
Відповідно до п. 4 ст. 2 Закону N 183 фінансування витрат на утримання єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснюється за рахунок державного бюджету.
Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;