Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України Консультації від 28.09.2018 №4240/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 28.09.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Консультації

Дата 28.09.2018

Номер 4240/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
28.09.2018 № 4240/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунка коригування до податкової накладної у разі зміни номенклатури товарів/послуг та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунка коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).
Крім того, розрахунок коригування до податкової накладної складається також і у випадках, зокрема, зміни номенклатури товарів/послуг, яка також передбачає зміну коду УКТ ЗЕД чи коду ДКПП.
Згідно із п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267, із змінами і доповненнями, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної, яка передбачає, зокрема, у розділі Б табличної частини заповнення графи 1 "N з/п рядка податкової накладної, що коригується" (далі - графа 1).
Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до такої податкової накладної, у якому зі знаком "-" зазначає показники рядків податкової накладної, номенклатура товарів/послуг по яких змінюється (такі рядки "обнуляються"). При цьому у графі 1 такого розрахунка коригування в обов'язковому порядку вказуються NN за порядком рядків податкової накладної, що коригуються.
Для додавання нових (змінених) товарних позицій (номенклатури) в розрахунку коригування до такої податкової накладної в окремих рядках зазначаються показники по товарах/послугах, що додаються (нові товарні позиції). При цьому у графі 1 такого розрахунка коригування таким новим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що коригується.
У графі 2 розрахунка коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв'язку із зміною номенклатури товарів/послуг, зазначається причина коригування - зміна номенклатури.
У графах 7 та 13 відповідних рядків розрахунка коригування зі знаком "-" вказуються показники "Кількість" та відповідно "Обсяги постачання (без ПДВ)" щодо товарів, номенклатура яких коригується, при цьому усі інші показники рядка податкової накладної, який коригується, зазначаються у розрахунку коригування незміненими.
Графи 9 та 10 такого розрахунка коригування не заповнюються (зазначені графи не повинні містити жодних символів - нулів, прочерків, пробілів, тощо).
Загальні роз'яснення щодо порядку складання розрахунків коригування до податкових накладних залежно від причин коригування та типу помилок, що виправляються, надано у листі ДФС від 22.06.2018 N 18983/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі "Законодавство ' Податкове законодавство ' Листи" за адресою: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72940.html. Зазначений лист може використовуватися платником податку у своїй діяльності.
За інформацією, наданою у зверненні, розрахунок коригування, складений платником податку у зв'язку із зміною кодів УКТ ЗЕД (номенклатури) товарів/послуг, не зареєстровано в ЄРПН із зазначенням причини "Одночасне заповнення граф "Коригування кількості (зміна кількості, ціна)" і "Коригування вартості (зміна ціни, кількість)" не дозволяється".
Враховуючи викладене, з метою реєстрації в ЄРПН такого розрахунка коригуванняплатнику податку необхідно перевірити наявність зайвих символів (нулів, прочерків, пробілів, тощо) у графах розрахунка коригування, які не підлягають заповненню (зокрема, у графах 9 та 10 "Коригування вартості: зміна ціни / кількість постачання товарів/послуг").
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які передбачені Кодексом.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
28.09.2018 № 4240/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунка коригування до податкової накладної у разі зміни номенклатури товарів/послуг та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунка коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).
Крім того, розрахунок коригування до податкової накладної складається також і у випадках, зокрема, зміни номенклатури товарів/послуг, яка також передбачає зміну коду УКТ ЗЕД чи коду ДКПП.
Згідно із п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267, із змінами і доповненнями, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної, яка передбачає, зокрема, у розділі Б табличної частини заповнення графи 1 "N з/п рядка податкової накладної, що коригується" (далі - графа 1).