Про порядок оподаткування ПДВ. Індивідуальна податкова консультація від 26.07.2018 №3274/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 26.07.2018 №3274/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 26.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 26.07.2018

Номер 3274/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.07.2018 р. N 3274/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість операцій з вивезення підакцизних товарів за межі митної території України у митному режимі експорту і оформлення таких операцій та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Щодо оподаткування акцизним податком
Правові основи оподаткування акцизним податком встановлено розділом VI та підрозділом 5 розділу XX ПКУ.
Пунктом 213.2 статті 213 розділу VI ПКУ визначено переліки операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком.
Так, відповідно до підпункту 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI ПКУ вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України є операцією, яка не підлягає оподаткуванню акцизним податком. Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) - у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація.
Отже, якщо платник податку здійснює вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) (алкогольних напоїв) за межі митної території України, то зазначені операції не підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до підпункту 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI ПКУ.
При цьому, операція з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України не підлягає оподаткуванню акцизним податком за умови її підтвердження належно оформленою відповідно до вимог законодавства митною декларацією.
Щодо податку на додану вартість
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема операції платників податку з вивезення товарів за межі митної території України.
При цьому з метою оподаткування ПДВ до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України (далі - МКУ).
Перелік операцій, що підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою, визначено статтею 195 розділу V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Так, відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ за нульовою ставкою оподатковуються ПДВ операції з вивезення товарів за межі митної території України:
а) у митному режимі експорту;
б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 МКУ;
в) у митному режимі безмитної торгівлі;
г) у митному режимі вільної митної зони.
Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.
Правила формування податкових зобов'язань з ПДВ регулюються статтею 187 розділу V ПКУ.
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь- яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Особливості оподаткування ПДВ операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму визначено статтею 206 розділу V ПКУ.
Отже, операції платника податку з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою податку. При цьому фактичність здійснення платником податку таких операцій підтверджується належним чином оформленою відповідно до вимог митного законодавства митною декларацією, яка засвідчує перетин митного кордону України.
Щодо оформлення митних декларацій
Правила оформлення митних декларацій регулюються МКУ та регламентуються Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. N 651, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.08.2012 р. за N 1372/21684 (далі - Порядок N 651), та Положенням про митні декларації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 (далі - Положення N 450).
Відповідно до пункту 2 розділу І Порядку N 651 відправник - це особа, яка передала або має передати заявлені у митній декларації товари в розпорядження перевізника відповідно до договору про перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документі або така, що самостійно доставляє ці товари одержувачу, не користуючись послугами перевізника.
Порядок заповнення граф митних декларацій у разі поміщення товарів у митні режими експорту, реекспорту, переробки за межами митної території України, тимчасового вивезення та поміщення українських товарів у митні режими митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі визначено у пункті 1 розділі II Порядку N 651.
Так, якщо описом графи 2 "Відправник/Експортер" митної декларації не передбачено інше, у цій графі зазначаються відомості про відправника.
Якщо оформлення товарно-транспортного документа здійснюється після оформлення митної декларації, а також якщо з урахуванням особливостей умов поставки товарів відповідно до правил Інкотермс відправником у транспортному документі вказаний нерезидент, у графі зазначаються відомості про відправника відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а за відсутності зазначених відомостей у такому договорі або іншому документі - про особу, вказану в графі 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" митної декларації.
При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх неодноразового переміщення через митний кордон України за однією митною декларацією зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.
Відомості про осіб наводяться в графі 2 "Відправник/Експортер" згідно з додатком до Порядку N 651.
У додаткових аркушах митної декларації графа 2 "Відправник/Експортер" митної декларації не заповнюється.
Таким чином особа, відомості про яку зазначаються у графі 2 "Відправник/Експортер" митної декларації при вивезенні товарів за межі митної території України, визначаються виходячи зі змісту транспортного документа та може не співпадати із особою, зазначеною у графі 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" митної декларації.
Відповідно до пункту 16 Положення N 450 митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.
Поряд з цим інформуємо, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.07.2018 р. N 3274/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість операцій з вивезення підакцизних товарів за межі митної території України у митному режимі експорту і оформлення таких операцій та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Щодо оподаткування акцизним податком
Правові основи оподаткування акцизним податком встановлено розділом VI та підрозділом 5 розділу XX ПКУ.
Пунктом 213.2 статті 213 розділу VI ПКУ визначено переліки операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком.
Так, відповідно до підпункту 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI ПКУ вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України є операцією, яка не підлягає оподаткуванню акцизним податком. Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) - у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація.
Отже, якщо платник податку здійснює вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) (алкогольних напоїв) за межі митної території України, то зазначені операції не підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до підпункту 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI ПКУ.