• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про єдиний податок з юридичних осіб

Державна фіскальна служба України | Індивідуальна податкова консультація від 27.06.2018 № 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Реквізити
 • Видавник: Державна фіскальна служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 27.06.2018
 • Номер: 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна фіскальна служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 27.06.2018
 • Номер: 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.06.2018 N 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про єдиний податок з юридичних осіб
Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо продажу легкового автомобіля платником єдиного податку, надане Головним управлінням ДФС у м. Києві, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство поінформувало що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 відсотки з основним видом діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). Товариство планує продати легковий автомобіль, який обліковується на балансі як основний засіб і використовується у господарській діяльності з 2013 року.
Товариство, посилаючись на пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298, запитує чи зобов’язане Товариство перейти на загальну систему оподаткування після реалізації легкового автомобіля, як кваліфікується зазначена операція, чи потрібно вносити зміни у види господарської діяльності із зазначенням КВЕД 45.11 "торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами" в реєстр платників єдиного податку та за якою ставкою оподатковується отриманий дохід від реалізації легкового автомобіля.
Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Кодексу юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим для платників єдиного податку, та реєструється в порядку, визначеному законодавством.
Обмеження щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності визначено п. 291.5 ст. 291 Кодексу. Зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання, які здійснюють: виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів.
У разі здійснення видів діяльності, які не зазначені в Реєстрі платників єдиного податку, суб’єкти господарювання зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (абз. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).
Поряд з цим, оскільки продаж легкового автомобіля, який обліковується на балансі підприємства у складі основних засобів та використовувався у господарської діяльності, не є обраним видом діяльності, то така одинична господарська операція не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування та не потребує внесення відповідних змін у види господарської діяльності, що зазначені в реєстрі платників єдиного податку.
Щодо оподаткування отриманого доходу від реалізації легкового автомобіля.
У відповідності до абз. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу, доходом платника єдиного податку - юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
Пунктом 292.2 ст. 292 Кодексу передбачено, що при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.
Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
Залишкова балансова вартість визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 зі змінами та доповненнями.
Оподаткування доходу від реалізації основних засобів здійснюється на загальних підставах за обраною ставкою платника єдиного податку, тобто, 3 відсотки.
Стосовно розміру доходу від реалізації основного засобу Товариства, який буде враховано у визначенні річного обсягу доходу, зазначаємо, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи - юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн. гривень.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).