Щодо надання податкової консультації. Індивідуальна податкова консультація від 15.05.2018 №2146/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.05.2018 №2146/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Остання редакція від 15.05.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.05.2018

Номер 2146/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.05.2018 N 2146/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та у порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо розрахунку ліміту каси на час дії Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320, (далі - Положення N 637).
Пунктом 1.2 Положення N 637 визначено, що виплати, пов’язані з оплатою праці, - це виплати, що віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за N 114/8713 (далі - Інструкція N 5).
Абзацом 4 п. 5.4 Положення N 637 передбачено, що кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо: для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), - не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).
Оскільки, відповідно до п. 3.35 Інструкції N 5 доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі не належать до фонду оплати праці, то і до визначення ліміту каси не враховуються.
Окрім того, ДФС зазначає, що з 05.01.2018 р. набрало чинності Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.05.2018 N 2146/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та у порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо розрахунку ліміту каси на час дії Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320, (далі - Положення N 637).
Пунктом 1.2 Положення N 637 визначено, що виплати, пов’язані з оплатою праці, - це виплати, що віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за N 114/8713 (далі - Інструкція N 5).
Абзацом 4 п. 5.4 Положення N 637 передбачено, що кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо: для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), - не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).
Оскільки, відповідно до п. 3.35 Інструкції N 5 доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі не належать до фонду оплати праці, то і до визначення ліміту каси не враховуються.
Окрім того, ДФС зазначає, що з 05.01.2018 р. набрало чинності Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148.