Щодо утримання податку на доходи нерезидентів. Індивідуальна податкова консультація від 02.04.2018 №1327/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 02.04.2018 №1327/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 02.04.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 02.04.2018

Номер 1327/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.04.2018 N 1327/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо утримання податку на доходи нерезидентів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою у розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
Отже, згідно з нормами Кодексу утримання резидентом податку з доходів нерезидента та сплата такого податку до бюджету здійснюються під час виплати доходу нерезиденту
Відповідно до ст. 8 Бюджетного кодексу України наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 "Про бюджетну класифікацію" затверджено Класифікацію доходів бюджету.
Для зарахування надходжень податку на прибуток підприємств визначено коди бюджетної класифікації 11020000 - 11021600 "Податок на прибуток підприємств". Кошти податку на доходи нерезидентів з джерелом їх походження з України, що сплачується резидентом з таких доходів під час їх виплати, мають зараховуватися на код класифікації доходів бюджету 11020500 "Податок на прибуток іноземних юридичних осіб".
Отже, при виплаті доходів нерезиденту, визначених пп. 141.4.5 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, податок на доходи нерезидента сплачується за кодом 11020500 - податок на прибуток іноземних юридичних осіб.
Податок на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України відображається за підсумками звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється виплата таких доходів, у рядку 23 ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897, та додатку ПН до рядка 23 ПН.
Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 Кодексу та ст. 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
За наявності переплати платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів (п. 43.4 ст. 43 Кодексу).
Контролюючий орган, у свою чергу, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових коштів. На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів повертає платнику податків помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання (п. 43.5 ст. 43 Кодексу).
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.04.2018 N 1327/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо утримання податку на доходи нерезидентів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою у розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
Отже, згідно з нормами Кодексу утримання резидентом податку з доходів нерезидента та сплата такого податку до бюджету здійснюються під час виплати доходу нерезиденту
Відповідно до ст. 8 Бюджетного кодексу України наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 "Про бюджетну класифікацію" затверджено Класифікацію доходів бюджету.
Для зарахування надходжень податку на прибуток підприємств визначено коди бюджетної класифікації 11020000 - 11021600 "Податок на прибуток підприємств". Кошти податку на доходи нерезидентів з джерелом їх походження з України, що сплачується резидентом з таких доходів під час їх виплати, мають зараховуватися на код класифікації доходів бюджету 11020500 "Податок на прибуток іноземних юридичних осіб".