Щодо деяких питань оподаткування доходів фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку. Лист від 27.10.2017 №14279/Х/99-99-13-01-02-14

Державна фіскальна служба України Лист від 27.10.2017 №14279/Х/99-99-13-01-02-14
Остання редакція від 27.10.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 27.10.2017

Номер 14279/Х/99-99-13-01-02-14

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.10.2017 № 14279/Х/99-99-13-01-02-14
Щодо деяких питань оподаткування доходів фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку
Державна фіскальна служба України розглянула '...' звернення '...' щодо деяких питань оподаткування доходів фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку та у межах компетенції повідомляє таке.
Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому (ст. 656 ЦКУ).
Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.
Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу (ст. 692 ЦКУ).
Разом з тим ст. 1053 ЦКУ передбачено, що за домовленістю сторін борг, що виник, зокрема із договорів купівлі-продажу, може бути замінений позиковим зобов'язанням.
Заміна боргу позиковим зобов'язанням провадиться з додержанням вимог про новацію і здійснюється у формі, встановленій для договору позики (ст. 1047 ЦКУ).
Відповідно до ч. 2 ст. 604 ЦКУ зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація).
Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
Правовою основою для отримання поворотної фінансової допомоги є договір позики, відносини за яким регулюються ст. 1046 - 1053 ЦКУ.
Відповідно до ст. 1046 ЦКУ за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку визначено гл. 1 розд. XIV ПКУ.
Відповідно до п. 291.6 ст. 291 ПКУ платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).
Одночасно повідомляємо, що не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які, зокрема, здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейерами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ (пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ).
Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД 2010) надання поворотної фінансової допомоги належить до коду 64 "Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення" та є забороненим для здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.
Перший заступник ГоловиС. Білан
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.10.2017 № 14279/Х/99-99-13-01-02-14
Щодо деяких питань оподаткування доходів фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку
Державна фіскальна служба України розглянула '...' звернення '...' щодо деяких питань оподаткування доходів фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку та у межах компетенції повідомляє таке.
Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому (ст. 656 ЦКУ).
Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.
Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу (ст. 692 ЦКУ).
Разом з тим ст. 1053 ЦКУ передбачено, що за домовленістю сторін борг, що виник, зокрема із договорів купівлі-продажу, може бути замінений позиковим зобов'язанням.
Заміна боргу позиковим зобов'язанням провадиться з додержанням вимог про новацію і здійснюється у формі, встановленій для договору позики (ст. 1047 ЦКУ).
Відповідно до ч. 2 ст. 604 ЦКУ зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!