Про затвердження Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання. Наказ від 07.08.2017 №1170/81

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна регуляторна служба України Наказ, Форма типового документа, Звіт, План, Вимоги від 07.08.2017 №1170/81
Остання редакція від 29.05.2020. Внесення змін (наказ від 06.04.2020 N 636/46 /z0448-20/)
Реквізити

Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна регуляторна служба України

Тип Наказ, Форма типового документа, Звіт, План, Вимоги

Дата 07.08.2017

Номер 1170/81

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.08.2017 № 1170/81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2017 р.
за № 1053/30921
Про затвердження Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 636/46 від 06.04.2020 )
Відповідно до абзацу тринадцятого частини першої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання, що додаються.
2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Гутенко Д.В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Перший
віце-прем’єр-міністр -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниС.І. Кубів
Голова Державної
регуляторної служби України

К.М. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України,
Державної регуляторної
служби України
07.08.2017 № 1170/81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2017 р.
за № 1053/30921
ВИМОГИ
до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання
1. Ці Вимоги визначають правила оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання.
2. У цих Вимогах терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
3. ДРС до 15 листопада року, що передує плановому, затверджує план здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) за формою згідно з додатком 1 до цих Вимог, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
4. Органи державного нагляду (контролю) до 01 грудня року, що передує плановому, затверджують річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) за формою згідно з додатком 2 до цих Вимог.
5. У разі виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) та/або факту зміни суб’єктом господарювання найменування, підтвердженого інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, орган державного нагляду (контролю) у строк, що не перевищує 20 робочих днів до дати початку здійснення планового заходу державного нагляду (контролю), уносить зміни до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом прийняття відповідного рішення.
У разі якщо суб’єкт господарювання включений до плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), орган державного нагляду (контролю) подає до ДРС копію рішення про внесення змін до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення.
ДРС протягом п'яти робочих днів з дня отримання копії рішення органу державного нагляду (контролю) про внесення змін до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) уносить зміни до плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю).
6. Органи державного нагляду (контролю) щороку до 01 квітня готують звіти про виконання річних планів заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік з урахуванням виконання відповідно до компетенції плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) за формою згідно з додатком 3 до цих Вимог.
7. Річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю), зміни до річних планів та звіти про їх виконання органи державного нагляду (контролю) оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної
політики МінекономрозвиткуД.В. Гутенко
Директор департаменту
правової роботи
і державного нагляду
та контролю ДРСО.Б. Барбелюк
Додаток 1
до Вимог до оформлення річних
та комплексного планів
здійснення заходів державного
нагляду (контролю), унесення змін
до них та звіту щодо їх виконання
(пункт 3)
ПЛАН
здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на ____________ рік

з/п
Найменування суб'єкта господарюванняІдентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)Сфера державного нагляду (контролю)Дата початку здійснення заходуСтрок здійснення заходуНайменування органу державного нагляду (контролю)
__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 636/46 від 06.04.2020 )
Додаток 2
до Вимог до оформлення річних
та комплексного планів
здійснення заходів державного
нагляду (контролю), унесення змін
до них та звіту щодо їх виконання
(пункт 4)
РІЧНИЙ ПЛАН
здійснення заходів державного нагляду (контролю)
______________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю))
на ____________ рік

з/п
Найменування суб'єкта господарюванняІдентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)Місцезнаходження (місце провадження господарської діяльності) суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів**Сфера державного нагляду (контролю)Ступінь ризикуДата початку здійснення заходуСтрок здійснення заходу
__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.
** Планові заходи державного нагляду (контролю) можуть здійснюватися одночасно за місцезнаходженням та/або будь-яким місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділах, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом, протягом строку здійснення одного планового заходу незалежно від адреси, зазначеної в річному плані.
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 636/46 від 06.04.2020 )
Додаток 3
до Вимог до оформлення річних
та комплексного планів
здійснення заходів державного
нагляду (контролю), унесення змін
до них та звіту щодо їх виконання
(пункт 6)
ЗВІТ
про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 636/46 від 06.04.2020 )
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.08.2017 № 1170/81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2017 р.
за № 1053/30921
Про затвердження Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання
Відповідно до абзацу тринадцятого частини першої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання, що додаються.
2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Гутенко Д.В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Перший
віце-прем’єр-міністр -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниС.І. Кубів
Голова Державної
регуляторної служби України

К.М. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України,
Державної регуляторної
служби України
07.08.2017 № 1170/81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2017 р.
за № 1053/30921

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!