Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів. Порядок від 20.10.2016 №281

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Наказ, Порядок від 20.10.2016 №281
Остання редакція від 04.09.2018. Внесення змін (наказ від 27.07.2018 N 196 /z0931-18/)
Реквізити

Видавник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Тип Наказ, Порядок

Дата 20.10.2016

Номер 281

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.10.2016 № 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2016 р.
за № 1469/29599
Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 33 від 20.02.2017 № 196 від 27.07.2018 )
Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про ціни і ціноутворення" , абзацу другого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, з метою встановлення єдиного механізму розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів (далі - Порядок), що додається.
2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Дорофеєв М.Ю.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.
Перший заступник МіністраВ.А. Негода
ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
В. о. Голови
Державної регуляторної служби України
Виконавчий директор
Асоціації міст України
Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Заступник Голови Професійної спілки
працівників будівництва і промисловості
будівельних матеріалів України

А. Рева

В.П. Загородній

М.В. Пітцик

Г.В. Осовий


О. Мірошниченко


К.Л. Клименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
20.10.2016 № 281
(у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
27 липня 2018 року № 196)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2016 р.
за № 1469/29599
ПОРЯДОК
розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів
1. Цей Порядок встановлює механізм розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.
2. Кошторисна заробітна плата обчислюється згідно із ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" та відображається у прямих витратах відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва".
3. У цьому Порядку термін "замовник" вживається у значенні, наведеному у Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764, термін "інвестор" - у значенні, наведеному в Законі України "Про інвестиційну діяльність" , термін "інвесторська кошторисна документація" - у значенні, наведеному в ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", термін "підрядник" - у значенні, наведеному в Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668, термін "учасник" - у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі" .
4. Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.
У разі необхідності виконання будівельних робіт в умовах, відмінних від звичайних умов здійснення будівництва (надурочний час, святкові та вихідні дні, вечірній та нічний час тощо), додатково враховуються доплати та надбавки, встановлені законодавством.
5. Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті будівництва.
6. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого у договірній ціні.
Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється відповідно до умов договору підряду.
( Порядок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 196 від 27.07.2018 )
Начальник Управління
ціноутворення, економіки
та договірних відносин
у будівництвіЛ.М. Шоломицька
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.10.2016 № 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2016 р.
за № 1469/29599
Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів
Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про ціни і ціноутворення" , абзацу другого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, з метою встановлення єдиного механізму розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів (далі - Порядок), що додається.
2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Дорофеєв М.Ю.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!